Menu

Optimalizace hlasového vyhledávání pro začátečníky

Autor Jaroslav Vidim Jaroslav Vidim

Vyhledávání pomocí hlasu je dnes již pro mnoho z nás běžnou součástí každodenního života. S rostoucími schopnostmi hlasových asistentů jeho význam dále poroste. Jaké jsou aktuální trendy v této oblasti a měli by majitelé webů a eshopů optimalizovat pro tento typ vyhledávání už nyní?

1. Úvod do hlasového vyhledávání:

1.1. Co je hlasové vyhledávání:

Hlasové vyhledávání (Voice Search) je takový způsob vyhledání informací, při kterém zadáváme hledaný výraz pomocí hlasu a nikoli prostřednictvím vstupního zařízení (klávesnice, touchpad…). Z logiky věci je tak primárně předurčen pro mobilní zařízení. Všeobecně se předpokládá, že hlasové vyhledávání společně s vyhledáváním vizuálním v horizontu několika málo let z velké části nahradí dosavadní ruční/psané vyhledávání (hledání prostřednictvím psaných dotazů).

 

1.2. Důležitost hlasového vyhledávání:

Tempo růstu používání hlasového vyhledávání (v USA) se v posledních měsících dramaticky zrychlilo. Již v květnu 2016 bylo na americkém Googlu celých 20 % ze všech hledání provedeno pomocí hlasu. Předpokládá se, že do roku 2020 by měl podíl hlasového a vizuálního vyhledávání narůst minimálně na 50% (v USA).

Polovina všech vyhledávání bude provedena prostřednictvím hlasových nebo vizuálních asistentů! Již v roce 2020! To je více než 200 bilionů (billion) hlasových vyhledávání měsíčně!

Hlasové vyhledávání bude tedy v dohledné době pro hledání informací na internetu stejně tak důležité jako ruční vyhledávání.

Hlasové vyhledávání - Voice Search
 

Data z ČR nejsou bohužel veřejně dostupná. Vzhledem k faktu, že žádný z hlasových asistentů prozatím smysluplně nepodporuje češtinu, dá se předpokládat, že tempo růstu hlasového vyhledávání u nás poroste násobně pomaleji než v USA.

1.3. Nejrozšířenější hlasoví asistenti:

 • Siri (Apple) – jazykově nejschopnější asistent hovořící 21 jazyky lokalizovaným pro 36 zemí
 • Cortana (Microsoft) – ovládá 8 jazyků lokalizovaných pro 13 zemí
 • Google Voice Search (Google) – používá 4 světové jazyky
 • Alexa (Amazon) – mluví pouze anglicky a německy
 • Viv (Samsung)

1.4. Lesk a bída hlasového vyhledávání:

Hlavní důvody oblíbenosti hlasového vyhledávání:
+ Přirozenost.
+ Svoboda, tj. možnost vyhledávat kdykoliv a kdekoliv.
+ Propojení hlasových asistentů na služby třetích stran. Přes Amazon Alexu si pomocí hlasu již dnes objednáte jízdu přes Uber nebo pizzu z řetězce pizzerií Domino’s. Tato zařízení jsou čím dál tím chytřejší a rychle integrují transakční služby dalších třetích stran, kterými jsou např. Pandora, OpenTable, Spotify, WhatsApp, Ticketmaster apod.

Naopak mezi hlavní nevýhody hlasového vyhledávání patří zejména:
Jazyková omezení. Anglicky či německy mluvící populaci je hej. Pro průměrného Čecha představuje nemožnost vyhledávat v rodném jazyce dost omezující podmínku.

Změna způsobu pokládání dotazu. Hlasové vyhledávání výrazně mění zažité způsoby vyhledávání informací. Dotazy mají jinou strukturu, délku i logiku (viz níže). To může pochopitelně působit některým jedincům obtíže. Zejména těm starším.

Omezené schopnosti a vlastnosti současných hlasových asistentů. Žádný z hlasových asistentů není aktuálně na takové technologické výši, aby byl plnohodnotnou náhradou ručního vyhledávání, natož pak živého člověka. Zařízení sice pokročila za posledních pár let o obrovský kus vpřed, nicméně s nimi stále není možné vést dialog a navíc neudrží téma předchozí komunikace. V případě neúspěšné odpovědi je tak nutné znovu a znovu zadávat celý zpřesněný dotaz. A to nikoho nebaví.

Hlasitost. Na mnoha místech si hromadné využití hlasových asistentů nedovedu představit. A nemusí to být hned divadlo, kino, knihovna nebo hřbitov. Ale také tramvaj, open space, koncertní sál, stadion apod.

Jednorázovost odpovědi. Když vám Google vyplivne odpověď a někdo vás vyruší, nevadí. Vrátíte se k informaci jednoduše o chvíli později znovu. U hlasové odpovědi to často tak jednoduché není. Zpravidla budete muset položit dotaz znovu.

Obavy z Velkého bratra a propojení osobních dat uživatelů. Vše výstižně vystihuje následující povedený vtip.

2. Optimalizace hlasového vyhledávání:

S tím, jak se vyhledávání stále více přesouvá na mobilní zařízení, pochopitelně roste počet hledání pomocí hlasu. Proto je velice důležité začít se zabývat optimalizací hlasového vyhledávání a zahrnout tento typ optimalizace do  marketingové (a potažmo i SEO) strategie.

2.1. Koho se optimalizace pro hlasové vyhledávání týká:

Jak jsem naznačil výše, hlasoví asistenti jsou dostupní v tuto chvíli pouze v omezeném počtu světových jazyků, všechny dokonce pouze jen v angličtině a němčině. Možná si řeknete, že českých webů by se tudíž optimalizace pro hlasové vyhledávání týkat neměla. Opak je ale pravdou. Pokud se začnete tímto tématem zabývat již nyní, můžete získat obrovskou konkurenční výhodu – připravit se na dobu, kdy mezi podporované jazyky přibude i naše mateřština, ale hlavně získat zcela nový pohled na chování a požadavky svých zákazníků, který vám do této chvíle zůstával skryt.

Co se týká zasažení jednotlivých segmentů, ani tam nebude hlasové vyhledávání globálním fenoménem, zcela jistě se nedotkne všech segmentů stejně. Z podstaty věci je zřejmé, že některé obory budou zasaženy více než jiné. Předpokládá se, že nejvíce budou ovlivněny:

 • Podniky a služby s lokální působností (restaurace, hotely, prodejny, kadeřnictví…)
 • E-commerce retaileři (Amazon, Walmart, Nordstrom, Williams-Sonoma…)
 • Zpravodajské servery (CNN, The Guardian, USA Today…)
 • Informační portály (Wikipedia, Wikihow…)

2.2. Co musíte před optimalizací pro hlasové vyhledávání vědět:

Hlasové vyhledávání nejvíce ovlivní typy dotazů, na které očekáváte jednoduché odpovědi a nevyžadují žádný složitý kontext. Rychlé, jednoznačné (jednovětné) odpovědi, příp. ano/ne. Pro složitější odpovědi budou lidé stále používat “ruční” vyhledávání, protože očekávají hlubší informaci nebo potřebují pochopit kontext.

Vyhledávací dotazy se stanou více transakčními, protože virtuální (hlasoví) asistenti umožňují rezervace a konverze pomocí hlasu. Proto se musí majitelé webů zamyslet, jaký typ dotazů jejich návštěvníci vyhledávají a přizpůsobit tomu marketingovou strategii. Musí nalézt a pochopit rychlé dotazy, které mohou chtít lidé vědět o jejich podnikání, při zkoumání jejich webu nebo před návštěvou pobočky.

Blíží se také doba, kdy bude běžné používat hlasové vyhledávání pro výběr různých variant produktů.

Hlasové vyhledávání eVisions

 

2.3. Jak začít s optimalizací pro hlasové vyhledávání:

V praxi to znamená, že bude nutné zaměřit obsahovou strategii více na long-tailové fráze. Lidé totiž pomocí hlasu vyhledávají jinak než ručně. Mnohem více používají víceslovná (zpřesňující) spojení. Výrazně více než při ručním vyhledávání také používají hovorové či nespisovné výrazy.

Upravte proto textový obsah svého webu tak, aby pokrýval odpovědi na dotazy, na které se zákazníci ptají pomocí hlasu. Jak je najdete?

Začněte brainstormingem – vytvořte si seznam otázek, na které se mohou zákazníci zeptat. Pokud by to pro vás znamenalo moc práce, použijte jeden z následujících nástrojů pro návrh dotazů založených na datech o uživatelských vyhledávání:

Následně zakomponujte optimalizaci hlasového vyhledávání do své marketingové strategie pomocí následujících kroků:

 1. Snažte se co nejvíce pochopit záměry svých návštěvníků/zákazníků – tento bod jsme si rozebrali výše.
 2. Používejte na webu značkování – pomocí systému značek (Schema Markup) umožníte vyhledavačům lépe pochopit obsah svého webu. Jednoduše tak označíte odpovědi, které uživatelé vyhledávají pomocí hlasového vyhledávání. Systém funguje stejně jako rich snippets. Přehled použitelných značek naleznete např. zde.
 3. Zaměřte se na recenze na Google Local Business – důležitost zákaznických recenzí s příchodem hlasového vyhledávání ještě vzroste. Zejména pak pro podniky s lokální působností budou jedním z nejdůležitějších kritérií řazení výsledků. Pokuste se proto přimět, co možná nejvyšší počet spokojených zákazníků k napsání recenze a zanechání hodnocení. Na tyto recenze se snažte vždy odpovědět.
 4. Mějte vyplněné zápisy a informace o své firmě všude, kde to jen půjde – snažte zaregistrovat do všech důležitých firemních katalogů (Yelp, Bing, Apple Maps, u ČR pak Zomato, TripAdvisor). Část zápisů bude nutné provést ručně, nicméně lze využít i služby pro hromadné zápisy, např. Moz Local, Yext nebo ReachLocal.
 5. Buďte mobile-friendly – mobilní přívětivost vašeho webu je nezbytnou podmínkou optimalizace hlasového vyhledávání. Dá se očekávat, že tento faktor bude mít přímý vliv na pořadí webů ve výsledcích vyhledávání.

 

Není to žádná věda. Chce to jen uvědomit si důležitost trendu hlasového vyhledávání a začít mu věnovat dostatečnou pozornost. Pokud provozujete web či e-shop v některém z hlavních světových jazyků a doposud jste se optimalizací pro hlasové vyhledávání nezabývali, měli byste to velmi rychle napravit. V ostatních případech doporučuji udělat důkladnou analýzu vyhledávacích dotazů z vašeho oboru pomocí výše uvedených nástrojů. Pomůže vám to lépe porozumět přáním a požadavkům potenciálních zákazníků. A o to nám všem v marketingu přeci jde.

Tak s chutí do toho, protože Voice Search is comming!

 

16.10.2017

Komentáře