Menu

Hlasové vyhledávání

Vyhledávání pomocí hlasu je dnes již pro mnoho z nás běžnou součástí každodenního života. S rostoucími schopnostmi hlasových asistentů jeho význam dále poroste.

Optimalizace hlasového vyhledávání:

S tím, jak se vyhledávání stále více přesouvá na mobilní zařízení, pochopitelně roste počet hledání pomocí hlasu. Proto je velice důležité začít se zabývat optimalizací hlasového vyhledávání a zahrnout tento typ optimalizace do  marketingové (a potažmo i SEO) strategie.

2.1. Koho se optimalizace pro hlasové vyhledávání týká:

Jak jsem naznačil výše, hlasoví asistenti jsou dostupní v tuto chvíli pouze v omezeném počtu světových jazyků, všechny dokonce pouze jen v angličtině a němčině. Možná si řeknete, že českých webů by se tudíž optimalizace pro hlasové vyhledávání týkat neměla. Opak je ale pravdou. Pokud se začnete tímto tématem zabývat již nyní, můžete získat obrovskou konkurenční výhodu – připravit se na dobu, kdy mezi podporované jazyky přibude i naše mateřština, ale hlavně získat zcela nový pohled na chování a požadavky svých zákazníků, který vám do této chvíle zůstával skryt.

Základní pravidla optimalizace hlasového vyhledávání:

  1. Snažte se co nejvíce pochopit záměry svých návštěvníků/zákazníků – tento bod jsme si rozebrali výše.
  2. Používejte na webu značkování – pomocí systému značek (Schema Markup) umožníte vyhledavačům lépe pochopit obsah svého webu. Jednoduše tak označíte odpovědi, které uživatelé vyhledávají pomocí hlasového vyhledávání. Systém funguje stejně jako rich snippets. Přehled použitelných značek naleznete např. zde.
  3. Zaměřte se na recenze na Google Local Business – důležitost zákaznických recenzí s příchodem hlasového vyhledávání ještě vzroste. Zejména pak pro podniky s lokální působností budou jedním z nejdůležitějších kritérií řazení výsledků. Pokuste se proto přimět, co možná nejvyšší počet spokojených zákazníků k napsání recenze a zanechání hodnocení. Na tyto recenze se snažte vždy odpovědět.
  4. Mějte vyplněné zápisy a informace o své firmě všude, kde to jen půjde – snažte zaregistrovat do všech důležitých firemních katalogů (Yelp, Bing, Apple Maps, u ČR pak Zomato, TripAdvisor). Část zápisů bude nutné provést ručně, nicméně lze využít i služby pro hromadné zápisy, např. Moz Local, Yext nebo ReachLocal.
  5. Buďte mobile-friendly – mobilní přívětivost vašeho webu je nezbytnou podmínkou optimalizace hlasového vyhledávání. Dá se očekávat, že tento faktor bude mít přímý vliv na pořadí webů ve výsledcích vyhledávání.