Menu

SEO analýzy

Zpracujeme komplexní analýzu vašeho webu z hlediska SEO, ve které odhalíme jeho největší nedostatky, navrhneme způsoby jejich řešení, nalezneme nevyužité příležitosti, provedeme porovnání s konkurencí, odhadneme potenciál dalšího růstu, identifikujeme relevantní klíčová slova a nastavíme základy dlouhodobé SEO strategie.

Co je SEO analýza?

SEO analýza (někdy také nazývána jako SEO audit) je komplexní rozbor stránek z pohledu optimalizace pro vyhledavače. Jejím hlavním účelem je zpravidla zvýšení návštěvnosti a (obchodních) cílů webu z přirozené části vyhledávání.


Prostřednictvím SEO analýzy zjistíte, co je na vašem webu špatně, a zároveň se dozvíte, jak dané nedostatky řešit. V komplexní SEO analýze najdete následující dílčí části:

 • analýzu klíčových slov
 • analýzu technických nedostatků webu
 • analýzu obsahových nedostatků webu
 • analýzu zpětných odkazů
 • analýzu konkurence
 • analýzu návštěvnosti
 • analýzu příležitostí

Pro koho je SEO analýza vhodná?

Obecně platí, že SEO analýza pomůže:

 1. Klientům, kteří mají zájem se dozvědět, v jaké kondici se z hlediska SEO nachází jejich web.
 2. Klientům se zájmem o optimalizaci pro vyhledavače.
 3. Klientům nespokojeným s aktuálními výsledky svých webů. Na základě SEO analýzy se pak mohou rozhodnout, zda budou své stránky optimalizovat sami, nebo raději poptají profesionální marketingovou agenturu.
 4. Klientům, kteří spouští nový web, případně redesignují ten současný, a chtějí, aby vše proběhlo hladce a aby web přinášel žádané výsledky co nejdříve.

V čem vám SEO analýza pomůže?

Komplexní SEO analýza webu je klíčovým bodem pro zlepšení obchodních výsledků vaší webové prezentace. Rozebere a popíše nejdůležitější nedostatky webu z hlediska SEO, navrhne způsob jejich opravení a nalezne způsob, jak zvýšit objem návštěvnosti a konverzí (poptávek, objednávek…). Konkrétně tak v SEO analýze:

 • Zanalyzujeme současný stav webu z hlediska SEO.
 • Detailně se zaměříme na vhodnost vstupních stránek pro jednotlivé klíčové fráze.
 • Prozkoumáme aktuální pozice vašich stránek ve vyhledávačích a poradíme vám konkrétní postupy, jak tyto pozice vylepšit.
 • Podíváme se na hlavní silné stránky vašeho webu a zanalyzujeme cílovou skupinu, která je pro váš web klíčová.
 • Poradíme taktéž s vylepšením hlavní stránky webu a s případnou optimalizací jeho struktury. Velký důraz klademe na kontrolu správného interního prolinkování webu.
 • Podrobně zmapujeme odkazové portfolio, protože kromě obsahu mají vliv na aktuální pozice ve vyhledavačích i zpětné odkazy. Z toho důvodu ověříme, zda na váš web odkazuje dostatečný počet jiných kvalitních stránek, a zároveň vám doporučíme postupy, jak tyto zpětné odkazy nadále rozvíjet.
 • Prozkoumáme odkazové portfolio vaší konkurence.
 • Zrevidujeme obsahové parametry webu.
 • Zaměříme se na správné a efektivní používání HTML tagů a zkontrolujeme nadpisy (zejména nadpisy nejvyšší úrovně).
 • V rámci každé optimalizace pro vyhledavače platí, že „obsah je králem“. Podíváme se proto na obsah vašich stránek a navrhneme jeho případné rozšíření. Řídit se při tom budeme především podle obchodní účinnosti webu.
 • Zkontrolujeme technické parametry webu.
 • Ověříme, zda relevantní vyhledavače správně indexují všechny vaše stránky.
 • Zkontrolujeme přístupnost vašich stránek pro roboty vyhledavačů a ověříme, zda pro ně část obsahu není zakázaná.
 • Poukážeme na možné problémy s nefunkčním nebo nevhodným přesměrováním a ujistíme se, že nastavení chybové stránky 404 je v souladu s uživatelskou použitelností webu.
 • Prověříme technické řešení navigace, která by měla maximálně posílit šanci vašeho webu na nalezení ve vyhledavačích.
 • Ověříme rychlost načítání stránek, která je také jedním z faktorů, které vyhledávací algoritmy berou v potaz.
 • Zanalyzujeme, jak řešíte své mobilní a lokální SEO.
 • Zkontrolujeme, zda nepoužíváte zakázané SEO techniky.
 • Prověříme UX a obchodní účinnost webu.

SEO analýza (SEO Analysis) - eVisions
V analýze klíčových slov:

 • vybereme nejvhodnější klíčové fráze pro optimalizaci, PPC kampaně a další marketingové kanály,
 • roztřídíme fráze do logických skupin a přiřadíme jim konkrétní vstupní stránku,
 • pomůžeme navrhnout či upravit strukturu webu, upravit titulky a metadata, upravit textový obsah webu,
 • vybereme optimální podobu a zacílení zpětných odkazů,
 • najdeme relevantní klíčové fráze pro váš web, jejich varianty, synonyma a překlepové fráze,
 • odhalíme geograficky lokalizované fráze,
 • vypátráme long tailové fráze,
 • ohodnotíme u všech klíčových slov hledanost, konkurenčnost, relevanci, důležitost a pozice ve vyhledavačích,
 • utřídíme související klíčové fráze, vstupní stránky, kategorie i filtry.

Co je obsahem naší SEO analýzy?

V SEO analýze zkoumáme zejména následující aspekty optimalizace:

 • AMP
 • cílové stránky
 • duplicitní obsah
 • featured snippets
 • filtraci stránek
 • formát URL
 • geograficky lokalizované fráze
 • hlasové vyhledávání (Voice Search)
 • hlavní relevantní klíčové fráze pro váš web
 • chybové stránky 404
 • indexaci stránek
 • interní prolinkování webu
 • interní vyhledávání na webu (Site Search)
 • klíčová slova
 • konkurenci
 • kvalitu zpětných odkazů
 • lokální SEO
 • long tailové fráze
 • mapu stránek a sitemap.xml
 • meta popisky
 • mikroformáty a mikrodata
 • mobilní SEO
 • návštěvnost
 • nejdůležitější klíčové fráze
 • nulté pozice
 • obrázky
 • počet zpětných odkazů
 • podobný obsah
 • podobu odkazů, anchor texty
 • pop-upy
 • propojení SEO s PPC
 • přesměrování
 • příležitosti ke zvýšení obchodních výsledků webu
 • přístupnost obsahu
 • robots.txt
 • rychlost načítání stránek
 • srovnání odkazového portfolia s největšími konkurenty
 • stránkování, řazení podkategorií
 • synonyma, varianty klíčových slov, překlepové fráze
 • štítkování (tagy, tag cloud)
 • technické provedení navigace
 • textový obsah webu
 • titulky
 • tok návštěvníků z přirozené části vyhledávání k cíli
 • uživatelská data a UX
 • vedlejší relevantní klíčové fráze
 • viditelnost webu ve vyhledávačích a porovnání s konkurencí
 • vizuální vyhledávání
 • vstupní stránky
 • zakázané optimalizační techniky
 • zdroj odkazů
 • zpětné odkazy

Co je výsledkem dobré SEO analýzy a jak by SEO analýza naopak vypadat neměla?

Výstupem každé kvalitní SEO analýzy (SEO auditu) je strukturovaný dokument, který obsahuje výše zmíněné body. Součástí profesionální SEO analýzy by měly být i obecné informace o současné návštěvnosti webu či informace o přímých i nepřímých konkurentech.

Jaký je tedy rozdíl mezi kvalitní a nekvalitní SEO analýzou?

Kvalitní SEO analýza:      Nekvalitní SEO analýza:
+ obsahuje shrnutí nejdůležitějších závěrů analýzy obsahuje pouze výčet zkoumaných problémů
+ stanovuje priority závažnosti zjištěných chyb nesděluje, které nedostatky jsou více důležité a které méně
+ obsahuje řadu konkrétních příkladů správného řešení jen popisuje nedostatky bez konkrétních návrhů na jejich odstranění
+ analyzuje web jako celek řeší pouze technické nebo obsahové onpage faktory
+ analyzuje klíčová slova, onpage i offpage faktory neobsahuje analýzu klíčových slov nebo offpage faktorů
+ porovnává přímé i nepřímé konkurenty ignoruje řešení konkurence
+ obsahuje příležitosti ke zlepšení nehledá cesty ke zlepšeních obchodních výsledků webu
+ hodnotí nejen počet, ale hlavně kvalitu zpětných odkazů zaobírá se jen kvantitou zpětných odkazů

Jak SEO analýza vypadá?

Výstupem analýzy je formální dokument v PDF popisující všechny nedostatky webu seřazené podle důležitosti s návodem na jejich odstranění. Obvyklý rozsah dokumentu je cca 30–40 stran. Obvyklá doba zpracování (dodání) SEO analýzy jsou cca 3 týdny.

Příklad výsledné podoby SEO analýzy:
SEO analýza (SEO Analysis) - ukázka

SEO analýza zdarma

Pokud si chcete vyzkoušet zpracovat SEO audit webu sami, připravili jsme pro vás detailní návod obsahující základní kroky, které byste při kvalitní analýze neměli opomenout.

Proč si nechat zpracovat SEO analýzu od nás?

V případě, že tvorbu SEO analýzy raději svěříte do rukou odborníků, neváhejte nás kontaktovat e-mailem či telefonicky. Jsme připraveni vypracovat SEO analýzu na míru vašim požadavkům a potřebám vašeho webu.

Proč byste jste se měli obrátit právě na nás?

 • Flexibilita – klientům nasloucháme, konzultujeme s nimi další postupy a své vstupy přinášíme do diskuze jako nezávazná expertní doporučení.
 • Iniciativa a zkušenost – vstupujeme do návrhu a řešení aplikace s vlastními názory a dlouhodobými zkušenostmi.
 • Jazyková vybavenost – zanalyzujeme vám web v češtině, angličtině, němčině či slovenštině.
 • Komplexnost – na všech projektech spolupracují konzultanti z oblasti SEO, PPC, analytiky, sociálních sítí, obchodní účinnosti, UX a dalších odvětví internetového marketingu.
 • Koncept – při návrhu strategií myslíme dopředu a při jejich aplikaci necháváme prostor pro budoucí rozvoj.
 • Marketingový mix – propojujeme SEO s ostatními marketingovými kanály a tím maximalizujeme přínosy výsledků stanovených cílů klienta.
 • Odbornost – jsme odbornou špičkou v oboru a všichni naši specialisté mají zkušenosti s projekty různých typů i velikostí.
 • Samostatnost – veškeré úpravy provádíme sami bez nutnosti zásahu třetí strany.
 • SEO specializace – máme jedno z největších SEO oddělení v ČR.
 • Testování – vše důsledně testujeme a vyhodnocujeme.
 • Univerzálnost – naše řešení jsou postavená čistě a čitelně, takže se dobře udržují a snadno je chápou všechny strany.
 • Uživatelský pohled – veškeré aktivity směřujeme k lidem, proto zohledňujeme použitelnost webu, jeho obchodní účinnost, konverzní mechanismy a nároky na SEO.
 • Zkušenosti – pro naše klienty jsme provedli desítky úspěšných SEO analýz.

Naši SEO klienti:

Náš SEO tým:

Máte zájem o SEO analýzu?

Chcete zpracovat SEO analýzu pro svůj web? Neváhejte nás kontaktovat s nezávaznou poptávkou!

  Napište nezávaznou poptávku