Menu

Marketing na sociálních sítích

Sociální sítě fungují na internetu jako hlavní komunikační kanál, a tvoří proto nedílnou součást firemního PR. Lidé na sociálních sítích hledají informace, hodnotí, sledují své oblíbené značky a sdílejí své názory i pocity. Využijte sociální sítě ve svůj prospěch a vybudujte si lidské, přátelské a především loajální vztahy se svými zákazníky.

Postaráme se za vás o organickou formu komunikaci vaší značky na všech populárních sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube nebo LinkedIn). Zajistíme také správu reklam na sociálních sítích. Pomůžeme vám rozšířit povědomí o vaší firmě, získat nové zákazníky, budovat s nimi pevné vztahy a v konečném důsledku plnit vaše obchodní cíle.

Facebook, největší sociální síť, má více než dvě miliardy uživatelů,YouTube téměř dvě miliardy a čísla stále stoupají.

Proč být aktivní na sociálních sítích?

 1. Komunikace je vysoce efektivní. Sociální sítě umožňují oslovit konkrétní cílovou skupinu, a tak dosáhnout požadovaných výsledků snadno a rychle.
 2. Investice do reklamy na sociálních sítích jsou poměrně nízké, ale velice efektivní.
 3. Vybudujete si loajální vztahy se zákazníky. Věrní a spokojení klienti u vás nakoupí raději než u konkurence a budou i ochotni více zaplatit.
 4. Rychle a snadno oslovíte nové zákazníky.
 5. Komunikace probíhá v přirozeném prostředí. Na sociální sítě si zákazník chodí odpočinout a marketingové sdělení přijímá daleko lépe.
 6. Podpoříte prodej svých produktů a služeb. Sociální sítě se staly novou platformou, kde zákazníci cíleně hledají inspiraci.
 7. Zvýšíte svou důvěryhodnost. Obsah na sociálních sítích tvoří primárně lidé, a proto je také důvěryhodnější. Firma, která na sociálních sítích není aktivní a nemá žádné reference, automaticky působí méně věrohodně.
 8. Rozšíříte povědomí o své firmě, produktech i službách. Kvalitní obsah je král a bude se šířit sám. Na sociálních sítích toto pravidlo platí dvojnásob.
 9. Nebudete-li aktivní, přenecháte silnou konkurenční výhodu ostatním firmám.
 10. Šance uspět na sociálních sítích je pro všechny stejná. Správa profilů na sociálních sítích i správa reklamy na sociálních sítích (social Ads) však vyžaduje poměrně velké množství času, správnou strategii, značné úsilí a kreativní nápady.

S čím vám můžeme pomoci?

Posoudíme vaši stávající aktivitu na sociálních sítích.

 • Zhodnotíme vaši dosavadní prezentaci a komunikaci na sociálních sítích.
 • Najdeme vaše silné i slabé stránky.
 • Navrhneme konkrétní kroky, které odstraní nedostatky vaší aktivity.
 • Zanalyzujeme působení vaší konkurence.
 • Posoudíme možnost rozšíření vaší aktivity do dalších sociálních medií.

Připravíme pro vás social media strategii na míru.

 • Připravíme strategii pro organickou i placenou část vaší propagace na sociálních sítích.
 • Poradíme vám, jak vytěžit ze sociálních sítí maximum.
 • Odhalíme váš potencionál na sociálních sítích.
 • Společně definujeme konkrétní cíle,  kterých lze marketingem na sociálních sítích dosáhnout.
 • Navrhneme způsoby oslovení cílových skupin.
 • Poradíme vám, jak zkombinovat sociální sítě s dalšími marketingovými nástroji pro maximální efekt.
 • Stanovíme obsah komunikace a vhodné metriky pro ověření úspěšnosti vašich aktivit.

Zajistíme pravidelnou péči a správu profilů a stránek na sociálních sítích.

 • Založíme vám nový profil či stránku včetně vyplnění informačních údajů, vytvoření profesionální profilové a cover fotografie.
 • Sestavíme publikační plán na konkrétní časové období, který společně vypilujeme k vaší nejvyšší spokojenosti.
 • Komplexně se postaráme o placenou část vaší aktivity na sociálních sítích, tzn. správa a optimalizace reklamy na sociálních sítích )správa Facebook Ads).
 • Zajistíme provázanost vašich sociálních sítí s webem (sociální pluginy, OG tagy…).
 • Budeme pravidelně tvořit kvalitní a jedinečný obsah, který vaše zákazníky bude bavit a aktivně s nimi komunikovat.
 • Vytvoříme manuál pro vaše zaměstnance a případně je proškolíme.
 • Měsíčně budeme reportovat výsledky našich aktivit.

Připravíme a zrealizujeme marketingové kampaně na vašich sociálních sítích.

 • Připravíme soutěžní, prodejní a jiné kampaně na podporu vaší značky.
 • Zajistíme grafickou podobu kampaně.
 • Vyhodnotíme úspěšnost kampaně.
 • Zajistíme spolupráci s influencery.

Na jakých sociálních sítích vás zviditelníme?

Nejčastěji pomáháme klientům ke zviditelnění na následujících sociálních sítích:

Rámcový postup naší služby

Na čem konkrétně budeme (spolu)pracovat?

Správa sociální sítě Facebook

1. Na pravidelné správě facebookového účtu

Pro maximální naplnění vašich cílů propagace na Facebooku je nutné pravidelně pečovat o váš facebookový účet. V rámci služby pravidelné správy FB účtu převezmeme zodpovědnost za vaši komunikaci a prezentaci na Facebooku. Budeme pravidelně sdílet příspěvky, aktivně komunikovat s fanoušky, navrhovat marketingové akce a využívat vlastní „best practices“ pro stanovení četnosti a frekvence sdílení příspěvků.

Pravidelná správa vašeho facebookového účtu se bude opírat o analýzu vaší dosavadní působnosti na Facebooku, analýzu působnosti vaší konkurence a dlouhodobou strategii vaší prezentace na sociálních sítí.

V rámci služby pravidelné správy FB účtu realizujeme následující aktivity:

 • Vytvoření publikačního plánu na konkrétní časové období, tak aby naplňoval specifikované cíle (doporučujeme plánovat v horizontu 1 měsíce).
 • Vzájemná koordinace a schvalování plánovaných příspěvků přes nástroj ZoomSphere.
 • Pravidelná tvorba kvalitního a jedinečného obsahu.
 • Komplexní správa placené části vaší propagace (viz. služba správy placené reklamy na FB).
 • Aktivní komunikace s vašimi fanoušky a poskytování zpětné vazby (viz. služba community management).
 • Návrh konkrétní marketingové kampaně.
 • Vytvoření manuálu pro vaše zaměstnance a případné proškolení.
 • Měsíční reporting výsledků našich aktivit.

2. Na community managementu

Ústředním bodem vaší prezentace na Facebooku je samotná komunikace s fanoušky.

Součástí služby community management je z pravidla následující výčet činností:

 • Nastavení správného tone of voice, tj. tónu komunikace.
 • Vytvoření plánu komunikace.
 • Pravidelná komunikace u sdílených příspěvků na vaší FB stránce.
 • Průběžné odpovídání na zprávy zaslané vašimi fanoušky do tzv. direct messages.
 • Sestavení FAQ.
 • Předcházení krizí v komunikaci.
 • Krizová komunikace, tj. především komunikace s nespokojenými či negativně naladěnými fanoušky.

3. Na Facebook Ads (placená reklama na Facebooku)

Reklama na Facebooku je už léta nedílnou součástí každé komplexní marketingové strategie. 93 % marketérů uvádí, že používá reklamu na Facebooku. A není se čemu divit. Téměř nekonečné možnosti cílení a optimalizace dělají z facebookové reklamy extrémně silný marketingový nástroj – samozřejmě v rukou toho, kdo umí ovládat a využít jeho potenciál naplno.

Co pro vás v rámci facebookové reklamy můžeme udělat?

Prakticky všechno. Jsme schopni a máme zkušenosti s celým procesem úspěšné facebookové reklamy. Pomůžeme vám založit Business Manager, inzertní účet, facebookovou stránku či instagramový business účet. Vše propojíme a nastavíme si transparentní přístupy.

 • Zanalyzujeme současný stav vaší facebookové reklamy. Pokud jste dosud Facebook Ads nevyužívali, zhodnotíme vaše postavení na trhu, postavení značky a marketingový potenciál, a na základě toho stanovíme strategii šitou na míru vaším potřebám.
 • Vygenerujeme Facebook Pixel, nasadíme ho na web a s pomocí programátoru úspěšně nastavíme eventy – akce na webu, které budeme při výkonnostních kampaních využívat. Nastavíme produktový katalog a v případě e-shopu spustíme DPA (Dynamic Product Ads).
 • Nastavíme a spustíme správně optimalizované a přesně cílené reklamní kampaně. Zajistíme potřebné vizuály i texty, nezbytné pro zajímavou a lákavou reklamu.
 • Poradíme si s různými druhy kampaní – ať už chcete zvýšit návštěvnost na webu, provést na webu určitou akci, podpořit přímý prodej, potřebujete dostat do světa mobilní aplikaci, dostat lidi na event či znásobit video views, můžete se na nás spolehnout.
 • Dostaneme od světa příspěvky z vaší facebookové stránky. Organický dosah příspěvků se dle nejnovějších studií pohybuje v nízkých jednotkách procent, v tom lepším případě je to těsně nad hranicí 10 %. Nezbytná praxe je tedy promování příspěvků, kde se také sejdou zkušenosti a znalosti.
 • Chápeme, že reklama na facebooku není izolovaný marketingový kanál a největší efektivity dosahuje v synergické spolupráci s kampaněmi na jiných kanálech. Na to jsme připraveni a náš tým odborníků z jiných oblastí online marketingu je neustále připraven k efektivní spolupráci.
 • Každý krok budeme konzultovat a výsledky reportovat. Čeho chceme dosáhnout a jak se k tomu dopracujeme? Seznámíme vás s naší strategií a výsledky vám doručíme v přehledném a informačně vyčerpávajícím reportu. Žádné výmluvy, neúplná čísla nebo sliby do budoucna. Poctivá práce a reálné výsledky, za kterými si stojíme.

Správa sociální sítě Instagram

Instagram je aktuálně nejprogresivněji rostoucí sociální síť, co do počtu získávání nových uživatelů. V současnosti ji využívá více než 1 miliarda aktivních uživatelů za měsíc, a to nejen pro osobní potřebu. Instagram je plnohodnotná platforma, která umožní vaší značce prezentovat své produkty, získávat nové klienty, budovat komunitu a inspirovat své fanoušky/zákazníky. Díky Instagramu máte jedinečnou příležitost navázat těsný kontakt s vašimi fanoušky, respektive zákazníky.

Oblíbená je zejména mezi mladou generací, obsah na ní má výlučnou podobu fotografii a videí, případně, tzv. Stories. Nejnovějším velkým přídavkem do instagramových funkcí je IGTV, která dovoluje nahrát až 60 minut dlouhá videa, čímž se stává přímým konkurentem YouTube.

Placená reklama na Instagramu je úzce propojena s Facebookem, většinou proto přidáváme tuto službu do společného balíku s Facebook Ads. Pokud nám analýza marketingové situace odhalí, že vaše cílová skupina se nachází na Instagramu, budeme reklamu na Instagramu aktivně využívat.

Komplexní správa instagramového účtu zahrnuje zejména následující činnosti:

 1. Analýza současné propagace a prezentace na sociální síti Instagram.
 2. Analýza vaší konkurence na Instagramu.
 3. Tvorba dlouhodobé strategie propagace na Instagramu.
 4. Pravidelná správa instagramového účtu (organická).
 5. Správa placené reklamy na Instagramu.
 6. Návrh, příprava a realizace speciálních kampaní na Instagramu.
 7. Community management.

Správa sociální sítě LinkedIn

LinkedIn je profesionální sociální síť, kterou uživatelé využívají k profesionálnímu networkingu, vytvoření životopisu a ukázání svých schopností a zkušeností, či jako nástroj při hledání práce. Pro vaši firmu to zase může být prostor na hledání talentů, sbírání kontaktů, sdílení obsahu či získávání nových zákazníků nebo klientů prostřednictvím efektivní reklamy. LinkedIn totiž poskytuje neuvěřitelné množství informací a přehled o pracovních zkušenostech, oboru a profesionálním zaměření svých uživatelů.

Reklama na LinkedInu dokáže být vysoce efektivní nástroj pro dosažení vašich marketingových cílů. LinkedIn Campaign Manager poskytuje několik formátů reklamy, z nichž každý je vhodný na jiné cíle. Nastavení těchto kampaní, výroba vizuálů, vhodného reklamního poselství, které se musí lišit od těch, které používáte na „volnočasových“ sociálních sítích, to všechno jsou věci, které vyžadují zkušenosti a znalosti k tomu, aby byly provedeny dobře. S reklamou na LinkedInu vám rádi pomůžeme.

Poznejte náš Social Media tým

Proč svěřit marketing na sociálních sítích do našich rukou?

 • Máme bohaté zkušenosti se správou účtů na sociálních sítích i s reklamou na sociálních sítích.
 • Marketing na sociálních sítích řešíme komplexně v rámci celé vaší marketingové strategie.
 • Připravujeme krizové scénáře a ovládáme krizové komunikace.
 • Zajistíme celkovou správu vašich účtů, od organické části po placenou včetně tvorby unikátní grafiky.
 • Detailně známe české i zahraniční trhy (SK, DE, AT, RU,…).

Jaká je cena za správu profilů na sociálních sítích?

Ke každé poptávce, která k nám přijde, přistupujeme individuálně. Co se týká správy sociálních sítí, vždy nejprve potřebujeme zjistit, v jakém stavu je vaše aktivita na sociálních sítích nyní a které služby poptáváte – jestli komplexní správu nebo pouze určitou její část. Protože se požadavky každého klienta liší, stanovujeme kalkulaci individuálně podle personifikovaného plánu. Ten však obecně obvykle obsahuje tyto položky:

 • Analýzu současného stavu sociálních sítí nebo jedné konkrétní sítě
 • Úvodní nastavení profilu či více profilů
 • Komplexní správu účtů
 • Návrh, přípravu a realizaci unikátních jednorázových kampaní
 • Inzertní náklady podle konkrétních sociálních sítí

Napište nezávaznou poptávku