Menu

Linkbuilding

Získávání zpětných odkazů (linkbuilding, v anglicky mluvících zemích také jako link building) hraje při optimalizaci webových stránek důležitou roli. Počet zpětných odkazů totiž odráží popularitu webu a zásadně ovlivňují výsledky v organickém vyhledávání. Pokud chcete uspět v oboru SEO, linkbulding byste rozhodně neměli podceňovat.

Co je linkbuilding?

Linkbuilding, neboli budování zpětných odkazů, je činnost, která vede ke zvýšení nebo alespoň k zachování počtu zpětných odkazů směřujících z jiných webů na propagovaný web. Jedná se o jeden ze základních pilířů SEO. Linkbuilding byste proto při optimalizaci svých stránek neměli podceňovat a měli byste při něm kromě počtu zpětných odkazů zohledňovat také jejich kvalitu. Pro získávání zpětných odkazů využívají specialisté na linkbuilding, tzv. linkbuildeři, nespočet kreativních technik a metod (např. linkbaiting, budování microsites, sponzoring).

Cíle linkbuildingu

Budování zpětných odkazů se provádí nejčastěji s následujícími úmysly:

 • získávání relevantní návštěvnosti a konverzí z vyhledávačů.
 • získávání relevantní návštěvnosti a konverzí z odkazujících webů.
 • zlepšení viditelnosti a nalezitelnosti ve vyhledávačích.
 • zlepšení pozic ve vyhledávačích.
 • zvýšení povědomí o značce, zvýšení důvěryhodnosti webu a podpora brandu.
 • budování partnerství.
 • navýšení počtu zmínek na internetu o vaší společnosti.
 • zlepšení indexace a zrychlení reindexace odkazovaných stránek.

Pro koho je linkbuilding vhodný?

Získávat nové a upravovat již existující zpětné odkazy doporučujeme zejména, pokud chcete:

 • zvýšit tržby a návštěvnost z přirozených výsledků vyhledávání.
 • zvýšit tržby a návštěvnost z odkazujících webů.
 • zvýšit povědomí o značce či posílit důvěryhodnost webu.
 • zlepšit viditelnost webu ve vyhledávačích
 • zvýšit počet klíčových slov a frází ve vyhledávačích.
 • zvýšit počet vstupních stránek.
 • zlepšit pozice důležitých klíčových frází ve vyhledávačích
 • tapetovat svým webem nebo svými weby výsledky vyhledávání.

Linkbuilding oceníte také, jestliže

 • podnikáte ve vysoce konkurenčním oboru.
 • jste vyčerpali možnosti přirozeného získávání zpětných odkazů.
 • máte úplně nový web.
 • pronikáte na nový trh (např. Německo, Polsko, Slovensko, Rusko).

Vyhodnocování linkbuildingu

Vyhodnocování přínosu získávání a budování zpětných odkazů je již řadu let předmětem vášnivých diskusí linkbuilderů a marketingových odborníků. Jak jsme si již řekli výše, vyhodnocovat pouze počet zpětných odkazů není vhodné. Ve světě online marketingu posedlém vizí exaktního měření a přesného vyhodnocování se proto jedná o velmi komplikované téma. Přínos a účinnost linkbuildingových aktivit totiž není bohužel nikdy možné oddělit či změřit. Je proto velmi důležité nastavit si plán pro sledování a vyhodnocování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). Mezi nejčastější linkbuildingové KPI patří zejména:

 • počet získaných zpětných odkazů a referenčních domén.
 • počet nových zpětných odkazů / počet nových zpětných odkazů konkurence.
 • návštěvnost ze získaných zpětných odkazů.
 • pozice vstupních stránek na předem stanovená klíčová slova.
 • organická návštěvnost vstupních stránek s linkbuildingem / vstupních stránek bez linkbuildingu.
 • počet zpětných odkazů / počet vstupních stránek.
 • celková návštěvnost z přirozených výsledků vyhledávání / počet dotazů (počet klíčových slov).
 • organická návštěvnost ze zpětných odkazů / celková organická návštěvnost.
 • tržby ze získaných zpětných odkazů.
 • kvalita zpětných odkazů (průměrná návštěva ze zpětných odkazů), tj. počet návštěv ze zpětných odkazů / počet aktivních zpětných odkazů.

Linkbuildingové metody:

Linkbuildingových metod, kterých se při budování zpětných odkazů využívá, je nespočet. Vždy záleží na možnostech daného webu či segmentu, pro který se linkbuilding dělá. Ať už jsou to finanční či časové možnosti. Některé metody jsou velmi jednoduché a nejsou časově náročné na přípravu – jako příklad si můžeme uvést prolinkování vašeho webu s weby vašich “partnerů” (tzv. výměna odkazů) či dalších webů, které vlastníte. Další metody, které však zaberou více času na přípravu, jsou například:

 • broken linkbuilding – náhrada nefunkčních cizích odkazů
 • egobaiting
 • influencer marketing a barterová spolupráce
 • linkbaiting – tvorba zajímavého obsahu s linkbuildingových potenciálem
 • partnerství s relevantními stránkami
 • publikace článků na serverech třetích stran
 • publikace článků v agregátorech tiskových zpráv
 • přímý nákup zpětných odkazů
 • registrace do tématických či oborových katalogů
 • sponzoring
 • stínování konkurence, tj. detailní analýza všech hlavních konkurentů
 • tvorba infografik
 • tvorba, případně využití microsites
 • výměna obsahu
 • využití obchodních partnerů (dodavatelé / subdodavatelé / odběratelé)
 • využití poradny
 • využití Wikipedie
 • zveřejnění odkazů na serverech třetích stran (některé weby prodej zpětných odkazů běžně nabízejí)

TIP: Přečtěte si článek “Jak na komplexní rešerši odkazových příležitostí” a odhalte weby, na kterých můžete získat odkaz.

Jak postupujeme při budování zpětných odkazů?

 • Poznáme klienta.
 • Zanalyzujeme současný stav odkazového profilu.
 • Provedeme analýzu konkurence.
 • Prozkoumáme trh a odkazové příležitosti.
 • Vytvoříme strategii linkbuildingu (včetně mapy zdrojů zpětných odkazů) a stanovíme linkbuildingové taktiky.
 • Stanovíme cíle a priority linkbuildingových aktivit.
 • Připravíme a vytvoříme akční linkbuildingový plán všech kroků na nejbližší 3-6 měsíců.
 • Začneme s realizací linkbuildingového plánu, vyhledáváním a klasifikací zdrojů, přípravou rešerší, oslovováním partnerů, budováním kontaktů a vytvářením obsahu.
 • Na měsíční a kvartální bázi hodnotíme a reportujeme efektivitu našich činností.

Jaké zpětné odkazy získáváme?

Naším cílem je získávat odkazy, které jsou:

 • přirozené
 • relevantní
 • dlouhodobé
 • průběžně vznikající
 • přinášející návštěvnost i zvýšení pozic ve vyhledávačích

Black hat linkbuilding

Jedná se o techniky linkbuildingu, které jsou proti pravidlům určenými vyhledávači a které dříve využívaly mezer v algoritmu vyhledávačů. Ty pak hodnotily weby lépe, aniž by si to tyto skutečně zasloužily. Moderní algoritmy se však tak snadno obalamutit nenechají, jsou schopné nekalé praktiky odhalit a nezahrnovat je do hodnocení webu. Vyhledávače mohou weby, které se doporučenými pravidly neřídí a i nadále zkouší vyhledávače přelstít, tzv. penalizovat, to znamená odstranit z výsledků vyhledávání. Tím postižené webové stránky přijdou o návštěvnost z přirozených výsledků vyhledávání. Jestliže se věnujete SEO, linkbuilding prováděný těmito cestami byste ze své strategie měli vyškrtnout. Navyšovat počet zpětných odkazů pomocí black hat linkbuildingu vám může výrazně uškodit. Mezi black hat linkbuildingové techniky patří například:

 • cloaking, tj. nabízení jiného obsahu uživatelům a jiného robotům.
 • spamové komentáře.
 • linkfarmy, tj. weby vystavěné jen za účelem získání zpětných odkazů.

Co dále v linkbuildingu nedělat:

 • Nepropagujte obsah, který za to nestojí.
 • Neposílejte hromadné poptávky na nákup či výměnu odkazů.
 • Nepřehánějte to s délkou svého podpisu v diskusích a konferencích. Nepřispívejte jen se svými odkazy.
 • Nepřidávejte odkazy k příspěvkům a článkům s malou či podprůměrnou hodnotou.
 • Nezačínejte budovat odkazy na neveřejné či nezveřejněné stránky.
 • Neohlížejte se na PageRank či S-Rank.
 • Ignorujte všechny nabídky na výměnu odkazů s weby s nerelevantním obsahem.

Základní linkbuildingová terminologie:

 • Odchozí odkaz (outbound link) je odkaz směřující ven ze stránky.
 • Odkazující stránka je ta stránka, na které je odkaz umístěn.
 • Zpětný odkaz (inbound link, back link) je odkaz směřující na stránku z jiné stránky.
 • Odkazovaná stránka je ta stránka, která je cílem odkazu.
 • Interní odkaz odkazuje v rámci téhož webu.
 • Externí odkaz odkazuje z jednoho webu na druhý.
 • Deep link je externí odkaz na podstránku (tj. nikoli na homepage).
 • Odkazový profil označuje souhrn všech zpětných odkazů určitého webu či stránky.
 • Přirozený odkazový profil je takové portfolio odkazů stránky, které vypadá, jako by vzniklo přirozeně. Obsahuje například silné i slabé referenční domény a rozmanité anchor texty.
 • Odkazový rank (PageRank, S-Rank, TrustRank, authority score, hub score, query dependant PageRank) je jedno hodnotící číslo vztahující se ke stránce (resp. k URL) bez přímé vazby na dotazy, respektive klíčová slova.
 • Kvalitativní offpage faktory – zpřesňují významové, tematické či typové zařazení stránky, případně doplňují obsah stránky.

Seznam linkbuildingových činností

Seznam dílčích činností, které jsou součástí dlouhodobého budování zpětných odkazů (linkbuildingu):

  • Stanovení linkbuildingové strategie
  • Stanovení linkbuildingových taktik
  • Tvorba tematické mapy a cílové skupiny
  • Rešerše tematických zdrojů – magazíny
  • Rešerše linkbuildingových partnerů 
  • Rešerše blogerů
  • Stínování konkurence (intersect analýza)
  • Hodnocení webů z rešerší pomocí nástroje Ahrefs.com a dalších LB kritérií
  • Oslovování nových webů, partnerů z rešerší
  • Vyjednávání o umístění odkazů a cenách za odkazy
  • Urgence partnerů ohledně domluvených odkazů
  • Nastavení cílení odkazů (landing pages, anchor text)
  • Tvorba podkladů pro copywriting
  • Tvorba obsahu 
  • Korektura článku
  • Úprava obsahu ze strany linkbuildera (vložení odkazů, cílení, obrázků)
  • Komunikace ohledně LB nákladů
  • Úhrada nákladů
  • Kontrola publikovaných odkazů
  • Evidence zpětných odkazů
  • Reporting zpětných odkazů
  • Schůzky s klientem ohledně LB činnosí

Proč zvolit pro linkbuilding agenturu eVisions?

Budování zpětných odkazů je dlohodobý a poměrně náročný proces. Laik při něm může napáchat více škody než užitku. Proto bychom doporučovali nechat tyto aktivity na odbornících. A proč bychom to měli být zrovna my? Důvodů je hned celá řada:

 • Flexibilita – klientům nasloucháme, konzultujeme s nimi další postupy a své vstupy přinášíme do diskuze jako nezávazná expertní doporučení.
 • Důraz na kvalitu – získáváme pouze kvalitní zpětné odkazy.
 • Iniciativa a zkušenost – vstupujeme do návrhu a řešení aplikace s vlastními názory a dlouhodobými zkušenostmi.
 • Jazyková vybavenost – linkbuilding běžně provádíme v češtině, angličtině, němčině, slovenštině či polštině. Máme v týmu rodilé mluvčí.
 • Komplexnost – na všech projektech spolupracují konzultanti z oblasti SEO, PPC, analytiky, sociálních sítí, obchodní účinnosti, UX a dalších odvětví internetového marketingu.
 • Koncept – při návrhu strategií myslíme dopředu a při jejich aplikaci necháváme prostor pro budoucí rozvoj.
 • Marketingový mix – propojujeme SEO s ostatními marketingovými kanály a tím maximalizujeme cíle klienta. Linkbuilding pro nás není jenom o odkazech, ale řešíme ho komplexně v rámci marketingové strategie.
 • Mezinárodnost – detailně známe české prostředí i zahraniční trhy (SK, DE, AT, RU…).
 • Odbornost – jsme odbornou špičkou v oboru a všichni naši specialisté mají zkušenosti s linkbuildingovými projekty všech typů i velikostí.
 • Samostatnost – veškeré úpravy provádíme sami bez nutnosti zásahu třetí strany.
 • SEO specializace – máme jedno z největších SEO a linkbuildingových oddělení v ČR.
 • Univerzálnost – naše řešení jsou postavená čistě a čitelně, takže se dobře udržují a snadno je chápou všechny strany.
 • Uživatelský pohled – veškeré aktivity směřujeme k lidem, proto zohledňujeme použitelnost webu, jeho obchodní účinnost, konverzní mechanizmy a nároky na SEO.
 • Zkušenosti – pro naše klienty jsme získáváme odkazy již řadu let a na mnoha trzích. vlastníme rozsáhlé databáze partnerů a kontaktů.

<!–
eVisions Advertising - Reference
–>

Cena linkbuildingu:

Cenu za budování zpětných odkazů určujeme vždy individuálně v závislosti na nastavených cílech spolupráce, aktuálním stavu odkazového profilu, konkurenčnosti oboru apod. Orientačně se ceny linkbuildingových kampaní mohou pohybovat v rozmezí od 10 000 Kč/měsíc u menších webů až po cca 70 000 Kč/měsíc u velkých webů. Ke uvedeným částkám je potřeba počítat i s náklady na inzertní náklady pro platby třetím stranám.

Nezávazná poptávka linkbuildingu:

V případě, že budování zpětných odkazů raději svěříte do rukou odborníků, neváhejte nás kontaktovat e-mailem, či telefonicky. Jsme připraveni naplánovat a zrealizovat linkbuildingovou kampaň na míru vašim požadavkům a potřebám vašeho webu.

Naši spokojení klienti (SEO reference)

Náš SEO tým:

  Napište nezávaznou poptávku