Menu

Linkbuilding jako efektivní nástroj optimalizace webu

Autor Anna Podruczna Anna Podruczna

Linkbuilding neboli zpětné budování odkazů patří mezi poměrně efektivní SEO aktivity. Aby vám však pomohl dosáhnout nastavených cílů, je potřeba jej provádět správně. Přečtěte si o linkbuildingu v praxi a zjistěte, co všechno může vaše snažení ohrozit.

Co je to linkbuilding?

Linkbuilding je proces získávání jednosměrných zpětných neboli externích odkazů na webovou stránku. Jde o jednu z metod optimalizace pro vyhledávač. Jeho primárním cílem je zlepšit celkovou hodnotu webu v očích vyhledávačů, a tím zvýšit jeho šance na lepší umístění. Společně s dalšími SEO aktivitami tak může přispět k růstu organické návštěvnosti, potažmo konverzí a k rozšiřování celkového povědomí o značce.

Linkbuilding v praxi: Jak vypadá přirozený odkazový profil?

V praxi spočívá linkbuilding v rozmisťování hypertextových odkazů na externích webech. Takové odkazy označujeme jako anchory. Mohou mít podobu:

 • klíčového slova, 
 • fráze obsahující klíčové slovo, 
 • navigačního textu (např. zde), 
 • adresy URL,
 • obrázku (v tomto případě je alt popisek obrázku považován za referenční text).

Umělé rozmisťování stovek náhodných odkazů ale úspěch nezaručí. Cílem každého linkbuildera by mělo být vytvoření přirozeného odkazového profilu.

Už v únoru 2021 Google prostřednictvím Johna Muellera oznámil, že jeho algoritmům nezáleží na celkovém počtu odkazů, ale na jejich kvalitě. I z našeho pozorování je patrné, že jeden cenný odkaz má mnohem významnější dopad na pozici webu než deset slabých. Proto nedoporučujeme vytvářet odkazový profil takzvaně naslepo. Kvalitní a přirozený odkazový profil tvoří:

1.   Odkazy z unikátních domén

Zařaďte do portfolia mnoho jedinečných domén a vyvarujte se odkazování pouze z jedné stránky. Různorodost, co se typu domén týče, se rovněž počítá (například informační stránky, e-commerce, magazíny, fóra, sociální sítě atd.).

Poznámka: Pokud se rozhodnete pro odkazy z jednoho webu, je vhodné mezi nimi vytvořit určitou souvislost. Například publikováním série odborných článků na jedno téma. Tímto způsobem se navíc můžete profilovat jako odborníci v oboru.

2.   Odkazy směřující na různé podstránky

Obdobně by zpětné odkazy neměly směřovat pouze na homepage, ale na různé podstránky webu (produktové sekce, blogové články apod.).

3.   Nejen dofollow, ale i nofollow odkazy

Na rozdíl od dofollow odkazů crawlery vyhledávačů nofollow odkazy ignorují. V odkazovém portfoliu jsou ale oba typy stejně důležité. Nofollow podporují právě přirozenost odkazového portfolia.

4.   Odkazy přirozeně zasazené do textu

Zpětný odkaz by měl být přirozeně zasazen do obsahu na stránce, ať už bude mít podobu kotevního textu, obrázku, nebo konkrétní URL.

5.   Obdobně tematicky zaměřené weby

Získávejte odkazy ze stránek, které tematicky souvisejí s vaším webem. Za prvé tím usnadníte algoritmům správně kvalifikovat váš web, za druhé získáte čtenáře se zájmem od dané téma. 

Odkazovaná stránka by zároveň sama o sobě měla čtenáři poskytnout dodatečné informace k původnímu tématu. 

6.   Správné anchory

Vyhledávací systémy analyzují i samotné anchory a ty nevhodné mohou penalizovat. Proto je důležité, aby tematika odkazované stránky souvisela se zvoleným anchorem, ale zároveň aby anchor zapadal do celkového obsahu stránky, kde je umístěn. 

Naopak se vyvarujte velkého množství kotevních textů v přesné shodě. Algoritmus Googlu je může vyhodnotit jako spam a všechny ignorovat. Vhodnější je pracovat s přirozenými kombinacemi.

Pro určitá odvětví samozřejmě platí výjimky. V takovém případě je vhodné zanalyzovat odkazový profil konkurenta, abyste zjistili, kolik anchorů přesné shody si můžete dovolit.

Hlídejte si expiraci odkazů

Fungování zpětných odkazů nelze zaručit navždy. Některé se cíleně kupují na dobu určitou, jiné expirují přirozeně. Weby se mění, dochází k přesměrování jednotlivých URL a jednotlivé odkazy mění atributy z dofollow na nofollow. Všechny odkazy je proto nutné průběžně sledovat a ty nefunkční opravovat.

Jak vypadá linkbuilding v začátcích?

Důležité je zdůraznit, že stejně jako jiné SEO aktivity i linkbuilding je běh na dlouhou trať.První měsíce jsou zpravidla věnovány úzké komunikaci klienta a SEO konzultanta, jejímž cílem by mělo být ujasnění, resp. nastavení:

 • vzájemných očekávání,
 • KPI,
 • možností ze strany klienta (tvorba obsahu, sponzoring apod.).

Druhým krokem je nastavení ideální strategie linkbuildingu s ohledem na zásady zmíněné výše, která odpovídá potřebám konkrétního webu. Její součástí je mimo jiné:

 • analýza současného odkazového portfolia klienta,
 • analýza odkazového portfolia konkurence,
 • rešerše relevantních domén pro získání zpětných odkazů,
 • zvolení vhodných metod a taktik pro získání zpětných odkazů,
 • nastavení roadmapy aktivit. 

Nebojte se strategii měnit

Strategie je dlouhodobý plán, který popisuje, co chcete dělat a čeho chcete dosáhnout. Nicméně na SEO aktivity obecně má vliv celá řada faktorů. Jedním ze zásadních úkolů SEO konzultanta je proto neustálé monitorování metrik. V případě výraznějších výkyvů či změn je vhodné strategii aktualizovat. 

Častěji než ke změně strategie však dochází ke změně samotných taktik, které vedou k dosažení jednotlivých stanovených cílů.

Pomůže vám stínování konkurence?

Stínování konkurence je v linkbuildingu běžnou praxí a především v první fázi téměř nepostradatelnou aktivitou. Už samotná analýza odkazových portfolií vašich největších SEO konkurentů (tedy webů, které na zásadní klíčová slova vyskakují ve výsledcích vyhledávání před vámi) vám pomůže odrazit se z místa. Nejenže získáte inspiraci, směr a lepší přehled o daném trhu, ale i cenný seznam webů, kam potenciálně můžete zpětné odkazy umístit. 

Jak dlouho trvá získání zpětného odkazu?

Obvyklá časová náročnost získání zpětného odkazu z českého webu se pohybuje mezi 2–5 hodinami.Vše ale závisí mimo jiné na zvolené metodě získání zpětných odkazů, síti partnerů nebo vyjednávacích zkušenostech konzultanta. 

Kolik stojí zpětný odkaz?

Cena SEO článků s odkazem se různí. Primárně ji ovlivňuje kvalita webu, ale i způsob získání odkazu. Lze říct, že v průměru odkaz na kvalitním webu seženete přibližně za 5 000 Kč.

Linkbuilding zahrnuje celou škálu činností

Přestože samotné získání zpětného odkazu je otázkou pár hodin, linkbuilding jako komplexní služba zahrnuje celou škálu dílčích činností, bez kterých by jej nešlo provozovat kvalitně a efektivně. Patří mezi ně primárně:

 • stanovení linkbuildingové strategie,
 • stanovení linkbuildingových taktik,
 • tvorba tematické mapy a určení cílové skupiny,
 • rešerše tematických zdrojů,
 • rešerše linkbuildingových partnerů,
 • rešerše blogerů,
 • stínování konkurence (viz výše),
 • hodnocení webů z rešerší pomocí nástroje Ahrefs.com a dalších linkbuildingových kritérií,
 • oslovování nových webů a partnerů z rešerší,
 • vyjednávání o umístění odkazů a cenách za odkazy,
 • urgence partnerů ohledně domluvených odkazů,
 • nastavení cílení odkazů,
 • tvorba podkladů pro copywriting,
 • tvorba obsahu (článků),
 • korektura článku,
 • úprava obsahu ze strany linkbuildera (vložení odkazů, obrázků),
 • komunikace ohledně fakturace a proplacení faktur,
 • kontrola publikovaných odkazů,
 • evidence zpětných odkazů,
 • reporting zpětných odkazů,
 • schůzky s klientem,
 • účetní evidence.

Pozor na penalizaci

Penalizace webu dokáže nepříznivě ovlivnit výsledky vašich SEO aktivit. Vyhledávače penalizované weby zjednodušeně řečeno trestají tím, že je ve výsledcích vyhledávání nechají propadnout na nižší pozice, případně je z výsledků odstraní úplně. 

Na druhou stranu penalizace podporuje fair play a zabraňuje nečestným hráčům na trhu využívat podvodné taktiky, jako je například link farma. 

Jak se vyhnout penalizaci?

Abyste se vyhnuli penalizaci, je důležité odkazový profil nepřeoptimalizovat. To znamená:

 • mít přirozeně vypadající odkazový profil (viz výše) a výhnout se vzorům linkbuildingových taktik,
 • pracovat s různými druhy kotevních textů,
 • získávat odkazy z kvalitních domén a úplně se vyvarovat spamových stránek,
 • využívat různé metody získávání zpětných odkazů, respektive nespoléhat pouze na jejich nákup, ale například také na výměnu, 
 • nezískávat odkazy z již penalizovaných webů. 

Za jak dlouho se projeví výsledky linkbuildingových činností?

Jak již bylo zmíněno výše, linkbuilding vyžaduje čas. První výsledky proto očekávejte nejdříve za několik týdnů (zpravidla 10 týdnů). 

Z toho důvodu se komplexní vyhodnocení provádí až po prvním kvartále. Výsledky se však v plné míře projeví nejdříve za 7 až 12 měsíců.

Zvýšení organické návštěvnosti díky rozmístění zpětných odkazů se může v celkovém vyhodnocení odrazit už po několika týdnech. Nicméně hlavním cílem linkbuildingu je zvýšit celkovou autoritu webu.Roboti vyhledávačů však procházejí a hodnotí webové stránky postupně a tento proces nelze nijak urychlit.

Lze garantovat výsledek linkbuildingu?

Jelikož je linkbuilding jednou z metod optimalizace webů pro vyhledávače, jeho výsledky, stejně jako výsledky všech SEO aktivit garantovat nelze. Důvodem je vliv celé řady proměnlivých faktorů jako:

 • updaty algoritmů,
 • hledanost klíčových slov,
 • sezónnost, 
 • růst, případně pokles trhu.

Šanci na dosažení stanovených cílů však lze zvýšit spoluprací se SEO konzultantem, který bude stále v obraze. Díky detailní znalosti oboru a monitorování samotného webu lze poměrně rychle reagovat na změny, které by mohly výsledky ovlivnit. 

Ve konečném důsledku může být linkbuilding velmi efektivním nástrojem, který dokáže posílit postavení webu a zajistit jeho konkurenceschopnost. Stejně jako všechny jiné marketingové aktivity ale vyžaduje finanční investici, jejíž návratnost nikdo nezaručí.

12.05.2023

Komentáře