Menu

Anchor text

Anchor text, neboli text odkazu, je určité slovo či textový řetězec, který odkazuje na konkrétní entitu na internetu. Uživatel by měl díky anchor testu získat základní přehled, na jaký obsah se pomocí odkazu dostane. Anchor text nemusí odkazovat jen na internetovou stránku, ale třeba i soubory, obrázky, videa apod.

Anchor texty

Anchor text je text odkazu a je důležitý pro robota vyhledávače i pro uživatele. Měl by uživateli napovědět, jakou stránku po kliknutí na odkaz nalezne a co bude obsahovat. Z pohledu interního prolinkování a anchor textů má smysl se zamyslet nad následujícími otázkami:

 • Obsahuje můj web správné anchor texty? Jsou to klíčová slova důležitá pro byznysové plnění cílů?
 • Kromě hlavních anchor textů, obsahuje můj web i podpůrná klíčová slova (synonyma, sekundární výrazy, long tail…)?
 • Fungují kontextuální odkazy a dávají smysl i pro uživatele? Zkontrolujte je v GA nebo HotJar.

Pro audit anchor textů a nalezení přiležitosti pro zlepšení doporučuji využít opět nástroj Screaming Frog. Jde o funkci custom extraction (doporučuji projít video na dané téma od Zdeňka Dvořáka), díky ní můžete na webu vyhledat hlavní klíčové fráze, které chcete podpořit. Jednoduše zadáte konkrétní klíčová slova, která vás zajímají a která chcete v rámci interního prolinkování vylepšit.

Nespoléhejte se pouze na jednu frázi a zamyslete se nad tím, na jakou stránku odkaz povede a jaké všechny možné varianty anchor textů dávají pro tuto URL smysl. V potaz berte také sekundární výrazy nebo long tailové fráze.

Nezapomeňte, že pokud již na konkrétní stránce odkaz je, např. v hlavním menu, pak vám přidání dalšího odkazu na stránku nepomůže. Jak již bylo zmíněno, Google bere v potaz první odkaz, který GoogleBot nalezne.

Proč jsou zpětné odkazy pro SEO důležité?

Zpětné odkazy mají přímý i nepřímý vliv na obchodní výsledky webu. Zejména proto, že:

 • zviditelňují odkazované stránky
 • zvyšují jejich důvěryhodnost
 • přivádějí na ně návštěvníky
 • zlepšují pozice cílových stránek ve vyhledávačích
 • zpřístupňují uživatelům užitečný doplňující obsah
 • zlepšují indexaci webu ve vyhledávačích
 • pomáhají budovat důvěru k webu
 • mohou být důvodem k opakovaným návštěvám
 • vytvářejí kontakty se správci cizích webů

Co posuzují vyhledávače při vyhodnocování zpětných odkazů:

 • kontextovou relevanci odkazující a odkazované stránky
 • text v okolí odkazu
 • text odkazu (anchor text)
 • odkazovou popularitu odkazující stránky
 • autoritu odkazujícího webu
 • umístění zpětného odkazu na stránce, resp. ve zdrojovém kódu
 • technickou přístupnost odkazu i odkazující stránky
 • počet dalších odchozích odkazů na odkazující stránce
 • kvalitu ostatních odchozích odkazů na odkazující stránce
 • relevanci ostatních odchozích odkazů na odkazující stránce
 • další obsah a metadata odkazující stránky
 • stáří odkazu, odkazující a odkazované stránky/domény
 • poměr odchozích odkazů k objemu ostatního obsahu na odkazující stránce
 • typ odkazu (text nebo obrázek)
 • počet stejných odkazů (site-wide vs. jednotlivý odkaz)
 • reciprocitu (vzájemnou výměnu) odkazů
 • typ obsahu odkazujícího dokumentu (HTML, PDF, DOC, …)

Přečtete si další zajímavé informace o zpětných odkazech.