Menu

Anchor text

Anchor text, neboli text odkazu, je určité slovo či textový řetězec, který odkazuje na konkrétní entitu na internetu. Uživatel by měl díky anchor testu získat základní přehled, na jaký obsah se pomocí odkazu dostane. Anchor text nemusí odkazovat jen na internetovou stránku, ale třeba i soubory, obrázky, videa apod.