Menu

Zpětné odkazy (back links)

Zpětným odkazem označujeme ve webovém prostředí odkaz mezi dvěma cílovými URL (webovými stránkami, obrázky, videi, soubory apod.). Odkazy rozdělujeme na interní a externí. Interní odkazy jsou zpětné odkazy mezi webovými stránkami v rámci jedné domény a externí odkazy jsou odkazy, které směřují z domény A na doménu B. Cílem zpětného odkazu je ulehčit uživatelům práci s textem a přesměrovat je na další obsah. Zpětné odkazy také patří k nejdůležitějším hodnotícím faktorům vyhledávačů a zásadně ovlivňují jejich výsledky. Vyhledávače považují odkazy za referenci, která odráží popularitu webu. Budování zpětných odkazů (neboli linkbuilding) patří k významným a dlouhodobým činnostem v rámci optimalizace pro vyhledávače.

Proč jsou zpětné odkazy pro SEO důležité?

Zpětné odkazy mají přímý i nepřímý vliv na obchodní výsledky webu. Zejména proto, že:

 • zviditelňují odkazované stránky
 • zvyšují jejich důvěryhodnost
 • přivádějí na ně návštěvníky
 • zlepšují pozice cílových stránek ve vyhledávačích
 • zpřístupňují uživatelům užitečný doplňující obsah
 • zlepšují indexaci webu ve vyhledávačích
 • pomáhají budovat důvěru k webu
 • mohou být důvodem k opakovaným návštěvám
 • vytvářejí kontakty se správci cizích webů

Základní vlastnosti odkazů

U zpětných odkazů je důležité sledovat zejména:

 1. na jaké stránce se nachází (kontextovou relevanci odkazující a odkazované stránky)
 2. na jakou stránku směřuje
 3. co je v textu odkazu (nebo alternativním popisu obrázku)
 4. kde je na stránce umístěný
 5. jak dlouho je na stránce umístěný
 6. kontext odkazu
 7. návštěvnost odkazující stránky
 8. důvěryhodnost odkazující stránky

Co posuzují vyhledávače při vyhodnocování zpětných odkazů:

 • kontextovou relevanci odkazující a odkazované stránky
 • text v okolí odkazu
 • text odkazu (anchor text)
 • odkazovou popularitu odkazující stránky
 • autoritu odkazujícího webu
 • umístění zpětného odkazu na stránce, resp. ve zdrojovém kódu
 • technickou přístupnost odkazu i odkazující stránky
 • počet dalších odchozích odkazů na odkazující stránce
 • kvalitu ostatních odchozích odkazů na odkazující stránce
 • relevanci ostatních odchozích odkazů na odkazující stránce
 • další obsah a metadata odkazující stránky
 • stáří odkazu, odkazující a odkazované stránky/domény
 • poměr odchozích odkazů k objemu ostatního obsahu na odkazující stránce
 • typ odkazu (text nebo obrázek)
 • počet stejných odkazů (site-wide vs. jednotlivý odkaz)
 • reciprocitu (vzájemnou výměnu) odkazů
 • typ obsahu odkazujícího dokumentu (HTML, PDF, DOC, …)

Jak by měl vypadat přirozený odkazový profil

Přirozený odkazový profil je základním a velmi důležitým předpokladem úspěchu vašeho webu ve vyhledávačích. Vyhledávače hodnotí kromě kvality jednotlivých odkazů i kvalitu odkazového profilu jako celku. Weby, které mají výrazně nepřirozený odkazový profil, mohou dostat penalizaci (Google Penguin update). Jak tedy vypadá přirozený odkazový profil? Většina zpětných odkazů by měla:

 • vést z tematicky související stránky
 • mít různý text odkazu (anchor text)
 • vzniknout přirozeným způsobem a tempem
 • vést z pestrého seznamu referenčních domén (magazíny, partneři, katalogy, fóra, blogy, zpravodajské servery, …)
 • vést z různých míst (bloků) odkazujících stránek
 • vést ze stránek různé kvality (stránek s různým hodnocením)
 • směřovat jak na homepage, tak také na obsahové či produktové podstránky webu
 • pocházet z různě starých webů a stránek
 • být trvalá (neměla by mít omezenou dobu existence)
 • vést ze stránek ve stejném jazyce jako odkazované stránky
 • vést z neškodlivých či nezakázaných stránek
 • obsahovat jak do-follow, tak i no-follow odkazy
 • být přirozená s neoptimalizovanými texty
 • obsahovat nízky poměr site-wide odkazů
 • mít nebrandový text
 • nevycházet z jednoduchých vzorců linkbuildingu

Nezávazná poptávka linkbuildingu

Máte zájem o linkbuilding pro svůj web? Neváhejte nás kontaktovat!