Menu

Infografika: Podíl vyhledávačů Google a Seznam na českém internetu #2

Autor Jaroslav Vidim Jaroslav Vidim

Jak si vede po roce Seznam na poli vyhledávání? Rozhodli jsme se pokračovat v analýze podílu vyhledávačů Google a Seznam v Česku a na základě agenturních dat jsme sestavili nové porovnání. Projděte si infografiky a tabulku aktuálních výsledků.

Česko dlouhodobě patřilo mezi pár zemí s oním unikátním jevem, kterým byl tuzemský internetový vyhledávač, jež má navrch před americkým gigantem jménem Google, nebo se s ním alespoň rovnoměrně dělí o trh. S kontinuálním rozvojem doplňkových služeb, jimiž však jako jediný disponuje právě Google, a které jsou často preferované firmami i jedinci, se původní polovina českého Seznamu každým rokem ztenčuje. Rozhodli jsme se pokračovat ve sledování tohoto fenoménu, který jsme načali v předchozí článku a jehož aktuální porovnání nám v české internetové kotlině chybí. Poměr vyhledávání na Googlu a Seznamu je v současné době v poměru 70 : 30 %. Podívejme se ale, jak se data vyvíjela od roku 2014 až po první dvě čtvrtletí letošního roku.

Metodika

Abychom byli co nejobjektivnější a zohledňovali trendy, zkoumali jsme vývoj mezičtvrtletní a zaměřovali jsme se pouze na návštěvy z organického vyhledávání. Nezohledňovali jsme vývoj poměru visitors a visits, který se nicméně prakticky překrýval.

Jaké proměnné jsme sledovali?

 • celkový poměr napříč všemi zařízeními (desktopy, mobily, tablety)
 • poměr na desktopech
 • poměr na mobilech
 • poměr na tabletech
 • poměr na všech mobilních zařízeních (mobilech a tablety)

Vzorek dat

Jako výchozí jsme zvolili data z webů našich klientů. Celkem jsme tak pracovali se stovkou českých webů, které mají organickou návštěvnost v řádech jednotek milionů visits za kvartál. Ačkoli taková velikost vzorku se již považuje za reprezentativní, vyskytují se i zde aspekty, které mohly ovlivnit výsledky. Mezi ty patří:

 • samotní klienti:
  • jejich velikost: jsou zastoupeny malé, střední i velké weby. Jejich rozložení však není rovnoměrné
  • různé obory: projekty z oblasti e-commerce i mimo ni
  • různé cílové skupiny
  • konkurenční prostředí: vysoce i méně konkurenční projekty
  • skladba a intenzita jednotlivých marketingových aktivit klientů
 • updaty vyhledávačů spuštěné v průběhu sledovaného období (1. 1. 2014 – 30. 6. 2017)
 • stav on-page a off-page faktorů jednotlivých webů na začátku a v průběhu sledovaného období
 • (SEO) aktivity prováděné na daných webech v průběhu sledovaného období
 • cíle, které jednotlivé weby sledují, a jejich nastavení příp. jejich změny

Vyhodnocování

Pro vyhodnocení, které je konzistentní a není tolik ovlivněné výše zmiňovanými faktory jsme se, stejně jako v loňském článku, rozhodli zprůměrovat poměry vyhledávačů jednotlivých klientů. V případě vyhodnocování podílů jednotlivých vyhledávačů ze součtu absolutních hodnot návštěvnosti jsme dospěli k velmi podobným závěrům. Výsledné hodnoty se lišily zhruba o 1–2 %.

Jak to dopadlo?

Dva hlavní místní poskytovatelé vyhledávání, Google a Seznam, přiváděli z přirozených výsledků vyhledávání na weby našich klientů po celé sledované období dohromady zhruba 96 a 97 % návštěvnosti (visits). Ostatní vyhledávače (Bing, Yahoo, Yandex, …) se v součtu zasloužily o zbylá 3–4 %.

Celková organická návštěvnost na mobilních a desktopových zařízeních dohromady:

Zatímco na začátku sledovaného období (Q1/2014) byl poměr mezi Googlem a Seznamem 47 : 53, na konci sledovaného období (Q2/2017) se tento poměr změnil na 69 : 31. Za 3,5 roku tak Google posílil ze 47 % na 68 % na úkor Seznamu, který naopak klesl z 53 % na 31 %. Pokud tato tendence bude i nadále pokračovat a nic se nezmění, je možné, že pozice Seznamu bude co se týče vyhledávání během několika budoucích let zcela minimální.

 

Organická návštěvnost z desktopů: 

Od začátku roku 2014 do poloviny roku 2017 se poměr Google vs. Seznam otočil v desktopech ze 46 : 54 na 65 : 35. Google tedy narostl o 19 procentuálních bodů ze 46 % na 65 %, zatímco Seznam začal těžce oddychovat a klesl z 54 % na 35 %.

 

Organická návštěvnost z mobilů:

Zde vidíme podobnou tendenci. Google v mobilním vyhledáváním posiluje čím dál tím víc – z původního poměru 56 : 44 se vyhoupl na 73 : 27. České preference se zkrátka mění směrem ke globálnímu trendu. V níže uvedených grafech je dobře vidět, jak rychle jsme se přizpůsobili vyhledávání přes mobilní telefony nebo tablety. Google narostl o 17 procentuálních bodů z 56 % na 73 % a Seznam spadl ze 44 % na 27 %.

 

Organická návštěvnost z tabletu:

Poměr Googlu a Seznamu byl na začátku sledovaného období v tabletech 56 : 44 %. Na jeho konci (v půli roku 2017) je tento poměr 64 : 36 %.

 

Mobilní zařízení (mobilní telefony a tablety dohromady):
Vyhledávání pomocí mobilních zařízení se v poslední době hodně změnilo, a to nejen co se týče poměru vyhledávacích webů. Mnozí z vlastníků webů už dopředu přemýšlí o moderních trendech, které jejich uživatelé následují a přizpůsobují své stránky k mobilnímu vyhledávání, protože prakticky každý z nás už vlastní smartphone nebo tablet, který často už lecčems nahrazuje počítač. Google tak posílil svoji nadvládu i v tomto segmentu a poskočil z poměru 56 : 44 na 71 : 29. Došlo tedy ke změně celkem o 15 procentuálních bodů.

Všechny uvedené hodnoty jsme zaokrouhlovali na celá čísla bez desetinných míst. Nezaokrouhlené hodnoty naleznete v tabulce níže.

 

23.11.2017

Komentáře