Menu

Nepodceňujte interní prolinkování webu

Autor Jakub Zahurský Jakub Zahurský

Interní prolinkování webu stále patří mezi opomíjené optimalizační aktivity. Jaké jsou hlavní přínosy vnitřních odkazů a jak je využívat?

Proč řešit interní prolinkování?

 

Nevyužitím této techniky se okrádáte o možnost získat za malé náklady velké úspěchy. Interní odkazy mají v očích vyhledávačů větší váhu, než si lidé myslí. Musíte na ně myslet už při návrhu informační architektury webu – pamatujte na to, že čím méně prokliků návštěvník potřebuje k zobrazení požadované stránky, tím lépe. Propracovaná architektura vnitřních odkazů s sebou tedy nese mnoho benefitů. Pojďme se na ně blíže podívat.

Jedním z hlavních důvodů, proč se interními odkazy zabývat, je samozřejmě předávání hodnoty jednotlivých stránek (linkjuice) mezi sebou. Jak všichni jistě víte, hypertextové odkazy předávají hodnotu stránky, na které jsou umístěny, stránce, na kterou směřují. Tento přínos se tedy netýká pouze externích odkazů, které se v rámci linkbuildingových aktivit snažíte získávat.

 

prolinkovani-fb

Správně propracovaná architektura interních odkazů mimo jiné pomáhá robotům vyhledávačů při indexaci vašeho webu. Prostřednictvím vnitřních odkazů jim dáte vědět např. o nově vzniklých stránkách a urychlíte tak proces jejich indexace. Zároveň předejdete případným problémům s indexací některých (zanořenějších) částí webu. Pokud jste narazili na problém s indexací některých částí webu, ujistěte se v první řadě, že do těchto končin architektury webu míří kromě externích i interní odkazy.

Dalším neméně důležitým benefitem interního prolinkování je vedení návštěvníků webu na relevantní stránky, které úzce souvisí s obsahem, který návštěvníci hledají. V případě internetového obchodu můžete uživatele informovat o doplňkových či alternativních produktech, nebo jim dávat tipy, jak je možné daný produkt využívat. Pokud se staráte o obsahový web, je vaším cílem maximalizovat dobu, kterou návštěvník na vašem webu stráví, a docílit co nejvíce zhlédnutých stránek. Záleží jen na vašem posouzení, které části webu je potřeba zviditelnit a na které odkazovat z těch nejvyšších míst.

Interní odkazy vám v neposlední řadě mohou pomoci i v případech, kdy máte problémy se spárováním vstupních stránek se správnými dotazy. Kromě externích odkazů či zacílení slov na dané stránce takový problém vyřešíte i podpořením dané stránky prostřednictvím zacílených interních odkazů.

Jak efektivně využít interní prolinkování

 

I u interního prolinkování platí jasné pravidlo, kterým byste se měli řídit u všech online marketingových aktivit – děláte to primárně pro uživatele. Prolinkování by se tedy mělo nacházet na místech, kde to má z uživatelského hlediska smysl, a prolinkovávat mezi sebou části webu, které spolu souvisí. Ocení to jak uživatelé delší dobou strávenou na webu či provedenými konverzemi, tak roboti vyhledávačů vyšším hodnocením našich stránek. Kromě výše zmíněných benefitů (indexace, navýšení hodnoty stránek…) získáte spokojené uživatele, kteří na vašem webu stráví více času a v nejlepších případech budou i díky odkazům naplňovat vámi stanovené cíle. Text interního odkazu by měl proto jasně vystihovat obsah, který se na cílové stránce nachází.

Stejně jako všechny aktivity související s marketingem ve vyhledávání by mělo i interní prolinkování vycházet z detailní analýzy klíčových slov. Z analýzy klíčových slov vyvodíte, které oblasti webu bude potřeba posílit, a tuto svou strategii s rozrůstajícím se webem dále rozšiřujete.

Dobrou představu o stávajícím prolinkování si při analýze struktury webu uděláte pomocí nástrojů Xenu nebo Screaming Frog, které zanalyzují technické aspekty vašeho webu a mimo jiné vám poví, kolik interních odkazů vede na konkrétní stránky webu. Zjistíte tak, které stránky na počtu interních odkazů strádají, a na základě své strategie usoudíte, zda bude potřeba je do interní hierarchie linků zakomponovat více.

Druhy interních odkazů

 

Podívejme se na několik druhů interních odkazů, kterými lze propojit různé části našeho webu.

1. Odkazy v menu

Hlavní menu webu je zásadní pro rychlou orientaci uživatele na dané stránce. V hlavním menu by se tedy měly nacházet ty nejdůležitější odkazy, které dále rozdělují logicky a smysluplně obsah webu na další podčásti. Pokud se vaše hlavní menu bude nacházet na většině stránek webu, dáváte tím vyhledávačům najevo, že se jedná o nejdůležitější části vašeho webu, a on jim na tomto základě přidělí náležitou hodnotu.

2. Odkazy v patičce

Při implementování odkazů do patičky musíte jednat opatrně a s maximálním ohledem na přidanou hodnotu návštěvníkovi. Interní odkazy v patičce nejsou z pohledu vyhledávačů samy o sobě špatné, ale je potřeba si hlídat jejich počet a zejména tedy přínos pro návštěvníka webu. Vhodným řešením může být změna odkazů v patičce podle relevance, tj. zobrazovat konkrétním kategoriím vhodné interní patičkové odkazy individuálně.

3. Odkazy v textu

Pokud váš web zahrnuje i množství textového obsahu, ať už to jsou články či úvodní texty, nebojte se vést čtenáře na další relevantní stránky. Snažte se neodkazovat vždy z klíčových slov a měňte anchor texty odkazů.

4. Drobečková navigace

Potenciál, jak kvalitní cestou provázat váš web či udržet uživatele u vás déle, skýtá i drobečková navigace. Tento druh navigace obecně zvyšuje použitelnost webu tím, že návštěvníkům ukazuje, kde konkrétně se v hierarchii nacházejí. Uživatelům pomáhá lépe se na stránkách orientovat a v případě potřeby snadno přecházet mezi úrovněmi webu.

5. Související části webu

Další možností, jak obsah na svém webu efektivně propojit, je např. nabídka souvisejících produktů v případě e-shopu, nebo tematicky podobných článků v rámci obsahového webu. Uživatele opět udržíte déle na stránce a v případě souvisejících produktů se můžete dočkat i zvýšení průměrné hodnoty objednávky.

6. Štítky 

Štítky představují další skvělý způsob, jak propojit různé části webu mezi sebou, a zároveň možnost, jak vytvořit nové vstupní stránky. Štítky tedy vytvářejte ideálně pro pojmy, které nemáte pokryty v rámci klasických kategorií. Z pohledu vyhledávačů tak předejdete  případnému podobnému či duplicitnímu obsahu.

Příklady využití interního prolinkování

 

Prolinkování slevového generátoru

Jako příklad efektivní hierarchie interních odkazů si uvedeme vyhledávač slev Skrz.cz. Úspěch slevového generátoru je přirozeně velmi závislý na vysokém množství hodnotných vstupních stránek. Takové stránky je samozřejmě potřeba posilňovat a interní prolinkování je nedílnou součástí tohoto procesu. Skrz.cz kromě hlavní navigace využívá mnoho dalších způsobů, aby propojil všechny tematické části. Využívají následující druhy interních odkazů:

  • Alternativní navigace ve formě výčtu Nejčastějších slev, Nejčastěji hledaných a Doporučených slev
  • Doporučené další tematické stránky ve výsledcích interního vyhledávání
  • Tematické štítkování u konkrétních nabídek
  • Nechybí samozřejmě drobečková navigace
  • Seznamy výrobců a značek
  • Rozcestníky pro města a další.

Prolinkování obsahového webu

Předveďme si ukázku interního prolinkování bulvárního magazínu Extra.cz jako příklad obsahového webu. Kromě hlavní navigace zde vidíte velmi efektivní interní odkazy ve formě štítků, drobečkové navigace, odkazů v samotném textu a nabídku souvisejících článků. K uživateli se tak prostřednictvím interních odkazů dostává mnoho relevantního obsahu a málo důvodů z webu odejít.

Funkčnost štítkového prolinkování vidíme u tohoto typu magazínů velmi dobře na příkladech celebrit. Vstupní stránka o Agátě Hanychové tvořená na Extra.cz štítkem, má vysoký potenciál zobrazit se na první stránce výsledků vyhledávání a také se tam nachází.

Mít propracovanou hierarchii interních odkazů tedy není otázkou dvou týdnů. Je to nekončící proces, který by měl tvořit nutnou součást vašich aktivit při rozšiřování webu.

 

10.03.2016

Komentáře