Menu

SEO – optimalizace pro vyhledávače

Svým webem můžete oslovit až 83 % obyvatel České republiky. Ale víte, jak na to? Pomůžeme vám optimalizovat vaše webové stránky tak, aby byly ve vyhledávačích na prvních příčkách a uživatelé je nepřehlédli.

Poskytujeme kompletní služby v oblasti SEO (optimalizace pro vyhledávače), linkbuildingu, odstraňování penalizace, tvorby SEO analýz, technických i obsahových strategií, analýz poklesů návštěvnosti, zvyšování návštěvnosti a obchodních cílů webu.

Co je SEO?

Optimalizace pro vyhledávače (anglicky Search Engine Optimization) znamená upravit web tak, aby byl dobře přístupný robotům vyhledávačů i uživatelům. Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že se jedná o aktivity, které mají identifikovat potřeby cílové skupiny, odstranit překážky na webu pro roboty vyhledávačů, vytvořit správný obsah, který vaši potenciální klienti hledají, zajistit mu popularitu a maximalizovat jeho nalezitelnost. Kvalitní realizace SEO aktivit má pozitivní a měřitelný vliv na dosažení cílů webu, ať už jde o přilákání uživatelů na web nebo jejich motivování k nákupu nebo jiným konverzím.

V minulosti se v České republice rozšířil nepřesný termín „SEO optimalizace“ pro označení optimalizace pro vyhledávače. Ačkoliv se jedná jen o nepřesnost v názvosloví, doporučujeme používat pouze zkratku “SEO” nebo “optimalizace webu pro vyhledávače”. Termín „SEO optimalizace“ je ve své podstatě logicky chybný (v překladu to doslova znamená optimalizace pro vyhledávače optimalizace).

Jak na SEO?

Optimalizace webu pro vyhledávače začíná úvodní SEO analýzou webu, která má za úkol odhalit všechny jeho nedostatky a nevyužité příležitosti. Některé nalezené problémy můžete vyřešit jednou provždy, ale o další je třeba pečovat dlouhodobě, protože trh a konkurence nespí.

Kromě úvodní SEO analýzy webu je nezbytná také analýza klíčových slov, která odhaluje všechna relevantní klíčová slova pro daný byznys a především jejich vzory.

Na základě těchto analýz už lze postavit kvalitní SEO strategii, aby optimalizace webu neprobíhala “naslepo”.

A jak postupujeme při dlouhodobé optimalizaci pro vyhledávače? Obě vstupní analýzy nastíní dlouhodobou roadmapu aktivit, od které se kontinuální optimalizace odvíjí. Na úvod je zpravidla nezbytné vyladit technické faktory, aby byl web dobře nalezitelný a indexovatelný vyhledávacími roboty. Na to navazují ruku v ruce aktivity týkající se obsahové optimalizace a budování zpětných odkazů. Kromě toho se snažíme neustále hledat nové SEO (i jiné) příležitostí, pravidelně analyzujeme vyhledávané fráze a aktuální výkonnost webu. A v případě potřeby pomáháme s exekucí samotného obsahu na web díky našemu šikovnému oddělení copywritingu.

Vyhledávací algoritmy jsou stále chytřejší a jedním ze zásadních faktorů optimalizace je v posledních letech takzvaný search intent klíčových slov – tedy co uživatel pod daným vyhledávacím klíčovým slovem reálně zamýšlí a hledá. Chce si zakoupit produkt? Chce si ho porovnat s jinými či dohledat dodatečné informace? V SEO je nezbytné k uživatelskému záměru vyhledávání přihlížet a vždy si ve vyhledávání kontrolovat, jaké výsledky vyhledávání se na daný dotaz běžně zobrazují na předních pozicích.

Správná interpretace a vyhodnocení uživatelského záměru vyhledávání spolu s relevantními a kvalitními informacemi na stránce jsou klíčové faktory k dosažení požadovaných SEO cílů”, dodává Zuzana Palečková, seniorní SEO specialistka.

Co je cílem SEO?

Obecně rozšířený mýtus praví, že cílem SEO je pouhé zlepšení pozic klíčových slov ve vyhledávačích. SEO klíčová slova sice hojně využívá, ale toto je jen velmi zjednodušený pohled. Klíčová slova neřeší to, co je pro web důležité – například vydělat peníze. U našich klientů se snažíme dosáhnout celé řady cílů, nicméně tím nejdůležitějším je téměř vždy podpora byznysové výkonnost webu -> navýšení zisku z přirozených výsledků vyhledávačů. K tomu zprostředkovaně vede navýšení relevantní organické (= neplacené) návštěvnosti z vyhledávačů.

SEO spolupráce však může mít mnoho jiných dílčích cílů, které před zahájením SEO prací s klienty vždy konzultujeme a strategii a taktické kroky tomu uzpůsobujeme” – Marek Foršt, Head of SEO.

Příkladem dalších SEO cílů může být zlepšení dohledatelnosti ve vyhledávačích, optimalizace obrázků, optimalizace videí na YouTube, zlepšení výsledků vyhledávání na dotazy lokálního charakteru (lokální SEO), zviditelnění na mobilních zařízeních (mobilní SEO), budování brand awarness nebo odstranění penalizace.

V neposlední řadě mohou mít SEO aktivity pozitivní vliv na snižování CPC (Cost-per-click). To může zefektivnit vaše PPC kampaně.

Co SEO ovlivňuje?

Faktorů ovlivňující nalezitelnost vašeho webu je celá řada. Mezi ty nejdůležitější dlouhodobě patří zejména správnost nastavení základních technických faktorů, kvalita a relevance obsahu, kvalita odkazového profilu (zpětných odkazů), pokrytí klíčových slov a struktura webu, důvěryhodnost a historie domény a v neposlední řadě optimalizace UX, jelikož je se SEO úzce propojeno. Díky naší expertíze v oblasti UX vám můžeme zaručit, že naše doporučení úprav na webu splňují zásady obou disciplín – SEO i UX.

SEO přesahuje stále více do UX: SEO není jen o pokrytí klíčových slov a kvalitním odkazovém profilu. Sahá mnohem dál až k uživatelské spokojenosti na webu. Z nepřeberného množství faktorů Google při hodnocení webů čím dál více zohledňuje ty, které se týkají právě uživatelského zážitku.” – SEO a UX specialistka Nika Novosadová.

SEO v roce 2024

Svět se neustále mění a s ním i technologie, chování uživatelů a schopnosti vyhledávačů. Z toho důvodu se vyvíjí i SEO. Optimalizace pro vyhledávače musí být rok od roku důmyslnější. Co stačilo pro dosažení dobrých výsledků z přirozených výsledků vyhledávání dříve, je dnes již málo. Po éře lokálního SEO a optimalizace pro mobilní zařízení (mobilní SEO) je v dnešní době zásadní splňovat kritéria E-E-A-T a dbát na uživatelskou zkušenost – především rychlost webu. Na prvním místě je však stále obsah, který je králem, jak se SEO komunitou často traduje. Ten by měl být na prvním místě přínosný především pro uživatele a nikoli vyhledávací roboty.

Budoucnost bude výrazně definovat umělá inteligence. Nejen, že zásadně promění (a pravděpodobně zefektivní) práci SEO konzultantů, ale výrazně promění samotný princip vyhledávání. Vyhledávače se pravděpodobně budou stále více snažit profilovat do role odpovídačů. A k tomu jim právě AI může zásadně pomoci.

Princip hledání značek a firem na internetu však stále v nějaké formě existovat bude, tudíž se nebojím, že by pro SEO v online prostředí již nebylo místo. Naopak to vytváří nové příležitosti – firmám, které se na nový princip vyhledávání přizpůsobí co nejdříve, to poskytne značnou konkurenční výhodu”, dodává Marek Foršt, Head of SEO.

(SEO) optimalizace pro Google a Seznam

Česko je z hlediska vyhledávačů doslova výjimečnou zemí. Patříme totiž mezi několik států na světě, kde se lokálnímu vyhledávači dlouhodobě daří konkurovat Googlu v popularitě i objemu hledání.

Seznam.cz má ve vyhledávání na českém trhu stále relativně silnou pozici a především pro starší generace je tento vyhledáváč jediný, na který se se svým dotazem obrací. Z toho důvodu v některých odvětvích s typicky starší cílovou skupinou může hrát vyhledávač Seznam stále důležitou roli. Příkladem může být segment zdravotnictví.

Ačkoliv oba vyhledávače pracují na trochu jiných algoritmech a pravidlech, je známo, že Google udává směr a ostatní vyhledávače ho kopírují. Optimalizace webových stránek by se proto vždy měla odvíjet od zásad Googlu, jehož algoritmus je nejvíce sofistikovaný.

Naše case study posloužila jako relevantní zdroj v rozhovoru o vyhledávači Seznam.cz na Search Engine Journalu.

Které SEO nástroje stojí za to?

K dosažení profesionální optimalizace stránek je nezbytné využívat vhodné nástroje. V současné chvíli existuje na trhu mnoho placených i neplacených SEO nástrojů, a proto je velice důležité si vybrat pouze ty, které vám pomohou vyřešit konkrétní úkol a posunou vaši práci dál. Pro lepší orientaci v této tematice jsme pro vás připravili seznam SEO nástrojů, které pro zefektivnění práce v naší agentuře používáme.

Pokud bychom měli doporučit konkrétní SEO nástroje, budou to:

Některé nástroje jako Marketing Miner, Collabim nebo SimilarWeb jsou dokonce (alespoň do jisté míry) zdarma.

Samostatnou kapitolou jsou pak SEO Google Tools jako:

Pokud ovládáte angličtinu, doporučujeme zařadit mezi pravidelnou četbu blogy nástrojů Ahrefs, SEMrush, MOZ a známého SEO specialisty Backlinka. A co se týče SEO zdrojů v češtině, rozhodně se přidejte do skupiny SEOloger na Facebooku a čtěte blog ContentKingu.

Naše zkušenosti a case study

Přečtěte si jednu, dvě (nebo rovnou všechny) SEO případové studie, které jsme pro vás v posledních letech připravili. Tyto studie vám poskytnou konkrétní příklady, inspiraci pro vaše vlastní projekty a náhled, jak k práci individuálně přistupujeme a jak skvělých výsledků jsme schopni v SEO dosahovat.

Naše SEO služby

Poskytujeme kompletní služby v oblastech SEO a linkbuildingu, zejména pak:

 • Dlouhodobé optimalizace pro vyhledávače
 • Získávání zpětných odkazů
 • SEO analýzy
 • Strategie linkbuildingu
 • Analýzy klíčových slov
 • Analýzy poklesu návštěvnosti
 • Obsahové strategie
 • SEO copywriting
 • Analýzy konkurence
 • Technické audity
 • Individuální SEO školení
 • SEO poradenství (SEO konzultace)
 • Správa SEO
 • Analýzy obchodní účinnosti webu
 • Analýzy návštěvnosti
 • Odstraňování penalizace
 • Optimalizace obrázků
 • Optimalizace videí na YouTube
 • Implementace mikroformátů
 • Mobilní SEO
 • Lokální SEO

Jak při SEO postupujeme?

Základem úspěšného SEO je analýza stávajícího stavu webu, ze které vychází následná SEO strategie. K tomu využíváme například následující metody:

 • Hloubková analýza klíčových slov
 • Analýza obsahových a technických nedostatků webu
 • Analýza zpětných odkazů
 • Analýza konkurence
 • Příprava SEO strategie
 • Příprava akčního plánu
 • Úprava struktury webu
 • Tvorba nových vstupních stránek pro hlavní, vedlejší i longtailová klíčová slova
 • Úprava a optimalizace obsahových částí webu
 • Revize a odstranění technických nedostatků
 • Úprava interního prolinkování webu
 • Nasazení mikroformátů

Mezinárodní SEO: Pomůžeme vám uspět i v zahraničí

SEO i linkbuilding mají v každé zemi svá specifika, která je potřeba znát. Přizpůsobit své SEO a linkbuildingové aktivity specifickým potřebám a očekáváním dané země je klíčové pro dosažení úspěchu a zvýšení viditelnosti ve vyhledávačích. Znalost trhu, jeho velikosti, cenového rozpětí nebo databáze kontaktů dokáží velmi zefektivnit průběh spolupráce a umožní se vyhnout případným omylům. V současnosti nabízíme optimalizaci pro vyhledávače na následujících zahraničních trzích:

 • Slovensko
 • Polsko
 • anglicky mluvící trhy US-UK (Velká Británie, USA, Austrálie, nadnárodní US-UK trh)
 • německy mluvící země (Německo, Rakousko, Švýcarsko)
 • Maďarsko
 • Rumunsko
 • Itálie
 • španělsky mluvící země (Španělsko, Mexiko atp.)
 • portugalsky mluvící země (Portugalsko, Brazílie atp.)

Kolik SEO stojí?

Optimalizace pro vyhledávače je u každého projektu vždy zcela individuálním procesem. Pokaždé vychází z jiné startovní čáry (stav webu, zpětných odkazů, konkurenční postavení apod.) a sleduje odlišné konkrétní jasně definované měřitelné cíle (KPI). Proto jsou i ceny za SEO zcela individuální.

Naceňování SEO pomocí cenových balíčků či tarifů je vždy znakem neseriózní agentury nebo neseriózního freelancera. Stejně tak nastavování cen závislých na pozicích klíčových slov ve vyhledávačích. Naštěstí jsou oba tyto jevy v Čechách v posledních letech na ústupu a uchyluje se  k nim čím dál tím menší počet subjektů.

SEO reference

Agentura eVisions nám již dlouhou řádku let zajišťuje pokročilé činnosti v oblastech SEO a link buildingu na mezinárodních trzích. Společně se nám vždy podařilo dosáhnout vytyčených cílů, a to i na náročných trzích střední a jihovýchodní Evropy. Kromě prokazatelných výsledků si velmi ceníme jejich profesionality, zodpovědnosti a celkového přístupu.“
Luděk Pulicar, Group Head of SEO, Heureka.cz

Se společností eVisions spolupracujeme již přes 3 roky, kdy využíváme převážně jejich link buildingové služby, ale také s nimi konzultujeme jak ostatní SEO aktivity, tak nám i velmi pomáhají s vylepšováním automatizovaných procesů. Díky velké spokojenosti a profesionálnímu přístupu, jsme rozšířili spolupráci i na další dvě země, a to Slovensko a Maďarsko.
Helena Škývarová, Head of SEO, Mall.cz

Se společností eVisions Advertising spolupracujeme dlouhodobě v oblastech SEO a linkbuildingu. Sektor pojištění je jeden z nejvíce konkurenčních a díky práci týmu Petra Hlaváče nám kontinuálně roste organická návštěvnost. Daří se nám v tomto odvětví plnit naše obchodní cíle, získali jsme druhé místo v soutěži WebTOP100 v kategorii SEO roku a v rámci pojišťoven držíme největší Share of Voice v hlavních produktových segmentech.
Stanislav Popel, Leader of e-Sales and websites, ČSOB Pojišťovna

Proč si vybrat na SEO eVisions

V první řadě stojí za zmínku pravidelné úspěchy v kategorii SEO roku od WebTop100. Předních pozic jsme dosáhli v letech 2020, 2021 i 2022. Tato ocenění potvrzují kvalitu naší, ale i klientské práce. A v dalších letech můžeme předních pozic v této kategorii dosáhnout třeba právě s vaším projektem!

seoroku

Za těmito úspěchy stojí největší agenturní SEO tým v Čechách a na Slovensku, který je dlouhodobě stabilní a seniorní. Kromě interní struktury jsme za více než 10 let působení na trhu vybudovali rozsáhlou síť externích partnerů, díky kterým dokážeme například velice efektivně realizovat linkbuildingové aktivity – disponujeme obrovskou databází partnerů k budování zpětných odkazů. Nebojíme se největších e-commerce projektů jako je Heureka a Mall, ale rádi se podílíme na rozvoji také ambiciózních start-upů.

Kromě toho si zakládáme na následujících bodech:

 • Chápeme SEO jako součást marketingového mixu – propojujeme SEO s ostatními marketingovými kanály, a tím maximalizujeme cíle klienta.
 • Samostatnost – veškeré úpravy provádíme sami bez nutnosti zásahu třetí strany.
 • Komplexnost – na všech projektech spolupracují konzultanti z oblasti SEO, PPC, sociálních sítí, obchodní účinnosti, UX a dalších odvětví internetového marketingu.
 • Iniciativa a zkušenost – vstupujeme do návrhu a řešení aplikace s vlastními názory a dlouhodobými zkušenostmi.
 • Flexibilita – nenutíme klientovi svá řešení za každou cenu, nasloucháme mu, konzultujeme s ním další postupy a své vstupy přinášíme do diskuze jako nezávazná expertní doporučení.
 • Uživatelský pohled – veškeré aktivity směřujeme na lidi, proto zohledňujeme použitelnost, obchodní účinnost, konverzní mechanizmy a nároky pro SEO.
 • Koncept – při návrhu aplikace myslíme dopředu a v aplikaci necháváme prostor pro budoucí rozvoj.
 • Univerzálnost – naše řešení jsou postavená čistě a čitelně, takže se dobře udržují a snadno je chápou všechny strany.
 • Testování – vše důsledně testujeme (ruční i automatické testy).
 • Odbornost – jsme odbornou špičkou v oboru a všichni naši zaměstnanci mají zkušenosti s projekty všech typů i velikostí.

Obchodní modely spolupráce

Obchodní model spolupráce závisí na definici měřitelného cíle spolupráce (KPI). Nejčastěji využíváme

 • fixní paušál (Fixed Fee)
 • výkonový model (Success Fee)
 • fixní paušál + výkonový model (Fixed + Success Fee)
 • hodinovou sazbu (Hourly Fee)

Naši spokojení klienti (SEO reference)

Náš SEO tým:

  Napište nezávaznou poptávku