Menu

SEO – optimalizace pro vyhledávače

Poskytujeme kompletní služby v oblasti SEO (optimalizace pro vyhledávače), linkbuildingu, odstraňování penalizace, tvorby SEO analýz, technických i obsahových strategií, analýz poklesů návštěvnosti, zvyšování návštěvnosti a obchodních cílů webu.

Co je SEO

Optimalizací pro vyhledávače (zkráceně SEO) se rozumí takový soubor činností, které mají pozitivní a prokazatelný vliv na splnění cílů webu. Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že se jedná o aktivity, které mají identifikovat potřeby cílové skupiny, odstranit překážky na webu pro roboty vyhledávačů, vytvořit správný obsah, který vaši potenciální klienti hledají, zajistit mu popularitu a maximalizovat jeho nalezitelnost.

Při dlouhodobé optimalizaci pro vyhledávače tak zpravidla spočívá naše práce v opakovaném hledání příležitostí, analýzách klíčových slov, tvorbě nového obsahu, získávání zpětných odkazů a zmínek z dalších webů.

Pro optimalizaci pro vyhledávače se v Čechách v minulosti vžilo nepřesné označení SEO optimalizace. Ačkoliv se jedná jen o nepřesnost v názvosloví, doporučujeme používat pouze zkratku SEO. Termín „SEO optimalizace“ je totiž logicky chybný (v překladu doslova optimalizace pro vyhledávače optimalizace).

Lokální SEO je zaměřené na poskytování výsledků, které jsou relevantní nebo závislé na pozici hledajícího uživatele. Především se jedná o mobilní uživatele, kteří hledají podniky ve svém okolí, jejich kontaktní informace, otevírací dobu, navigaci na konkrétní místo (ulice, město apod.). Lokální SEO je proto vhodné řešit zejména u restaurací, místních obchodů, lékařů, služeb (kadeřnictví, kosmetika, právníci, kominíci, …), řemeslníků atp. Problematice lokálního SEO se detailně věnujeme v samostatné sekci.

Mobilní SEO je speciální disciplínou optimalizace (nalezitelnosti) ve vyhledávačích, která se zaměřuje na mobilní výsledky vyhledávání. Cílem mobilního SEO je zviditelnit web ve výsledcích vyhledávání mobilní verze vyhledávačů (Google, Seznam, …) uživatelům používajícím pro vyhledávání mobilní telefony nebo tablety. Více se o mobilním SEO dozvíte v samostatné sekci.

Black Hat SEO je způsob optimalizace pro vyhledávače, který používají neseriózní agentury a jednotlivci pro rychlé dosažení požadovaných výsledků. Tento způsob optimalizace využívá nepovolené SEO techniky a jejich cílem je oklamat vyhledávače.

Využívání těchto technik velmi často vede pouze ke krátkodobému pozitivnímu efektu ve výsledcích vyhledávání. Ve středně- a dlouhodobém horizontu je však často příčinou penalizace daného webu.

White Hat SEO je způsob optimalizace pro vyhledávače, na který se zaměřuje naše agentura. Upřednostňujeme totiž dlouhodobý přínos stránky pro uživatele či návštěvníka. White Hat SEO je pravým opakem Black Hat SEO.

O optimalizaci pro vyhledávače pravidelně taktéž přednášíme, naposled vzdělávali Milan a Pavel posluchače na přednášce pro spolek Click It. Stáhněte si naši prezentaci z přednášky Jak na SEO aneb návštěvnost zdarma pro tvůj web!


Co je cílem SEO

Obecně rozšířeným mýtem je, že cílem SEO je pouhé zlepšení pozic klíčových slov ve vyhledávačích. To je však velmi zjednodušený pohled. Cílů, kterých se snažíme u našich klientů dosáhnout, je celá řada. Tím nejdůležitějším je téměř vždy navýšení zisku z přirozených výsledků vyhledávání vyhledávačů (GoogleSeznam.cz apod). Toho dosahujeme buď zvýšením objemu návštěvnosti nebo zlepšením kvality (zvýšením relevance) přiváděné návštěvnosti.

Dalšími cíli SEO mohou být také zlepšení dohledatelnosti ve vyhledávačích, optimalizace obrázků, optimalizace videí na YouTube, zlepšení výsledků na dotazy lokálního charakteru (lokální SEO), zviditelnění na mobilních zařízeních nebo odstranění penalizace.

Faktory ovlivňující SEO

Faktorů ovlivňující nalezitelnost vašeho webu je celá řada. Mezi ty nejdůležitější dlouhodobě patří zejména kvalita a relevance obsahu, kvalita odkazového profilu (zpětných odkazů), klíčová slova a struktura webu, důvěryhodnost a historie domény, v neposlední řadě řešení technických aspektů webu.

SEO v roce 2017 a 2018

Svět se neustále mění a s ním i technologie, chování uživatelů a schopnosti vyhledávačů. Z toho důvodu se vyvíjí i SEO. Optimalizace pro vyhledávače musí být rok od roku důmyslnější. Co stačilo pro dosažení dobrých výsledků z přirozených výsledků vyhledávání dříve, je dnes již málo. Po éře lokálního SEO a optimalizace pro mobilní zařízení (mobile SEO) je dnes důležité pro řadu majitelů webů zaměřit se na optimalizaci pro hlasové a vizuální vyhledávání. Mezi další SEO trendy letošního a příštího roku určitě patří i téma optimalizace nulté pozice a enormní tlak na rychlost webu. Nenechte se překvapit a seznamte se se všemi aktuálními SEO trendy na našem blogu.

Praktický test znalostí SEO

Abychom vám přiblížili složitost problematiky optimalizace pro vyhledávače, připravili jsme stručný SEO test, který má za cíl ukázat zájemcům, jaký přehled mají v oblasti SEO. Optimalizace pro vyhledávače zahrnuje celou škálu oborů a náš SEO test jim ukáže, kde jsou jejich silná a slabá místa a v jakých oblastech by se měli dále vzdělávat.

(SEO) optimalizace pro Google a Seznam

Česko je z hlediska vyhledávačů velmi výjimečnou zemí. Patříme totiž mezi několik států na světě, kde se lokálnímu vyhledávači (v českém případě je to Seznam.cz) dlouhodobě daří konkurovat Googlu v popularitě i objemu hledání. Na datech našich klientů jsme provedli unikátní studii vývoje tržního podílu vyhledávačů Google a Seznam na českém trhu mezi lety 2014-2017 a data jsme zpracovali do přehledné infografiky.

Podíl vyhledavačů Google a Seznam na českém trhu 2017 - eVisions

SEO nástroje

V současné chvíli existuje na trhu mnoho placených i neplacených SEO nástrojů, a proto je velice důležité si vybrat pouze ty, které vám pomohou vyřešit konkrétní úkol a posunou vaši práci dál. Pro lepší orientaci v této tematice jsme pro vás připravili seznam SEO nástrojů, které pro zefektivnění práce v naší agentuře používáme.

Jak pomocí SEO zvýšit tržby webu o 1 000 %

Zvyšování tržeb a počtu konverzí z přirozených výsledků vyhledávání je naší největší specializací. Přečtěte si případovou studii, jak jsme pomocí správného vyřešení technického stavu webu, využití potenciálu interního prolinkování a správné implementace závěrů z analýzy klíčových slov zvýšili tržby, počet konverzí i návštěvnost webu našeho klienta.

Naše SEO služby

Poskytujeme kompletní služby v oblastech SEO a linkbuildingu, zejména pak:

 • Dlouhodobé optimalizace pro vyhledávače
 • Získávání zpětných odkazů
 • SEO analýzy
 • Strategie linkbuildingu
 • Analýzy klíčových slov
 • Analýzy poklesu návštěvnosti
 • Obsahové strategie
 • SEO copywriting
 • Analýzy konkurence
 • Technické audity
 • Individuální SEO školení
 • SEO poradenství (SEO konzultace)
 • Správa SEO
 • Analýzy obchodní účinnosti webu
 • Analýzy návštěvnosti
 • Odstraňování penalizace
 • Optimalizace obrázků
 • Optimalizace videí na YouTube
 • Implementace mikroformátů
 • Mobilní SEO
 • Lokální SEO

Jak při SEO postupujeme

Základem každé úspěšné optimalizace pro vyhledávače jsou zpravidla následující činnosti:

 • Hloubková analýza klíčových slov
 • Analýza obsahových a technických nedostatků webu
 • Analýza zpětných odkazů
 • Analýza konkurence
 • Příprava SEO strategie
 • Příprava akčního plánu
 • Úprava struktury webu
 • Tvorba nových vstupních stránek pro hlavní, vedlejší i longtailová klíčová slova
 • Úprava a optimalizace obsahových částí webu
 • Revize a odstranění technických nedostatků
 • Úprava interního prolinkování webu
 • Nasazení mikroformátů

Pomůžeme vám i na zahraničních trzích: Mezinárodní SEO

SEO i linkbuilding mají v každé zemi svá specifika, která je potřebné znát a kterým je potřeba se umět přizpůsobit. Znalost trhu, jeho velikosti, cenového rozpětí nebo databáze kontaktů, dokáže velmi zefektivnit průběh spolupráce a umožní se vyhnout případným omylům. V současnosti nabízíme optimalizaci pro vyhledávače na následujících zahraničních trzích:

Trhy, které obsluhujeme:Trhy, na kterých provádíme supervizi místních agentur:
 • Slovensko
 • Polsko
 • anglicky mluvící trhy UK-US (Velká Británie, USA, Austrálie, nadnárodní US-UK trh)
 • německy mluvící země (Německo, Rakousko, Švýcarsko)
 • rusky mluvící země (Rusko, Ukrajina, bývalé země Sovětského svazu)
 • francouzsky mluvící země
 • Maďarsko
 • Rumunsko
 • Itálie
 • španělsky mluvící země (Španělsko, Mexiko atp.)
 • portugalsky mluvící země (Portugalsko, Brazílie atp.)

Kolik SEO stojí

Optimalizace pro vyhledávače je u každého projektu vždy zcela individuálním procesem. Pokaždé vychází z jiné startovní čáry (stav webu, zpětných odkazů apod.) a sleduje odlišné konkrétní jasně definované měřitelné cíle (KPI). Proto jsou i ceny za SEO zcela individuální.

Naceňování SEO pomocí cenových balíčků či tarifů je vždy znakem neseriózní agentury nebo neseriózního freelancera. Stejně tak nastavování cen závislých na pozicích klíčových slov ve vyhledávačích. Naštěstí jsou oba tyto jevy v Čechách v posledních letech na ústupu a uchyluje se  k nim čím dál tím menší počet subjektů.

Obchodní modely spolupráce

Obchodní model spolupráce závisí na definici měřitelného cíle spolupráce (KPI). Nejčastěji využíváme

 • fixní paušál (Fixed Fee)
 • výkonový model (Success Fee)
 • fixní paušál + výkonový model (Fixed + Success Fee)
 • hodinovou sazbu (Hourly Fee)

Proč si vybrat eVisions

 • Chápeme SEO jako součást marketingového mixu – propojujeme SEO s ostatními marketingovými kanály, a tím maximalizujeme cíle klienta
 • Samostatnost – veškeré úpravy provádíme sami bez nutnosti zásahu třetí strany
 • Komplexnost – na všech projektech spolupracují konzultanti z oblasti SEO, PPC, sociálních sítí, obchodní účinnosti, UX a dalších odvětví internetového marketingu
 • Iniciativa a zkušenost – vstupujeme do návrhu a řešení aplikace s vlastními názory a dlouhodobými zkušenostmi
 • Flexibilita – nenutíme klientovi svá řešení za každou cenu, nasloucháme mu, konzultujeme s ním další postupy a své vstupy přinášíme do diskuze jako nezávazná expertní doporučení
 • Uživatelský pohled – veškeré aktivity směřujeme na lidi, proto zohledňujeme použitelnost, obchodní účinnost, konverzní mechanizmy a nároky pro SEO
 • Koncept – při návrhu aplikace myslíme dopředu a v aplikaci necháváme prostor pro budoucí rozvoj
 • Univerzálnost – naše řešení jsou postavená čistě a čitelně, takže se dobře udržují a snadno je chápou všechny strany
 • Testování – vše důsledně testujeme (ruční i automatické testy)
 • Odbornost – jsme odbornou špičkou v oboru a všichni naši zaměstnanci mají zkušenosti s projekty všech typů i velikostí

Naši spokojení klienti (SEO reference)

Náš SEO tým:

Napiš nezávaznou poptávku