Menu

Případová studie: Jak zvýšit organickou návštěvnost o 1000 %

Autor Helena Škývarová Helena Škývarová

Zvyšování návštěvnosti a konverzí z přirozených výsledků vyhledávání je jednou z našich hlavních specializací. A vždycky máme radost, když se nám naskytne příležitost pracovat na zajímavých klientech, kde se nám podaří dosáhnout až přesáhnout stanovené cíle.

Jedním z takových projektů, kterého se týká tato případová studie, je Fincenrumreality.com.

KLIENT FINCENTRUM REALITY

Fincentrum Reality je realitní společnost, která se zabývá prodejem a pronájmem nemovitostí. Kromě toho zajišťuje svým klientům komplexní servis při realizaci realitních obchodů a jejich financování.

SPOLUPRÁCE S FINCENTREM REALITY

Spolupráce s realitní společností začala v polovině února 2015 a jejím hlavním cílem bylo zvýšit návštěvnost z přirozeného vyhledávání. V tuto dobu byly hlavním kanálem návštěvnosti placené kampaně. Organická návštěvnost byla konstantní a za poslední rok se nezvyšovala.

Počet indexovaných stránek činil kolem 16 800 v Googlu, 719 v Seznamu.

Z celkové SEO analýzy a analýzy klíčových slov vyplynulo, že prvním úkolem bude dát webové stránky klienta do pořádku, a to zejména po technické stránce.

Největší komplikací webu, která ztěžovala robotům jeho procházení, bylo formulářové řešení webu. Ačkoliv se schopnosti robotů stále zlepšují (tedy zejména v případě Googlu), formulářové řešení struktury může zamezovat robotům projít celý web. Řešením tedy bylo umístit odkazy pro uživatele ke každému checkboxu a výběru ve vyhledávacím formuláři.

 

Příklad řešení odkazu

Obrázek 1 – Příklad řešení odkazu

 

Tyto odkazy se ještě k tomu musely přizpůsobit na každé stránce webu podle toho, kde se zrovna uživatel bude nacházet.

 

Odkazy ve filtrech

 

Po vyřešení těchto technických úprav bylo nutné odstranit obsahové nedostatky. Nejprve jsme navrhli sjednocení a upravení správného generování titulků a nadpisů jednotlivých stránek. Do této doby totiž kromě detailu nemovitosti na webu neexistovaly žádné nadpisy.

Například pro tuto stránku: https://www.fincentrumreality.com/prodej/domy/liberecky-kraj,ceska-lipa
Byl původní titulek navržen takto:
Prodej, Liberecký kraj, Česká Lípa | Fincentrum Reality | Fincentrum Reality

Nově jsme upravili titulky na tento formát:
Prodej domů Česká Lípa | Fincentrum Reality

VÝSLEDKY PO PŮL ROCE

Jak to však u většiny návrhů předložených klientům bývá, jejich implementace chvilku trvá. V případě Fincentrum Reality došlo k implementaci výše uvedených návrhů až v průběhu června-srpna 2015. Z toho důvodu není na níže uvedeném grafu zatím patrná žádná změna.

 

Návštěvnost z organického vyhledávání. Období 1. 2. - 31. 8. 2015

Obrázek 2 – Návštěvnost z organického vyhledávání. Období 1. 2. – 31. 8. 2015

 

 

Obrázek 3 - Počet zaindexovaných stránek. Období 1. 2. – 31. 8. 2015

Obrázek 3 – Počet zaindexovaných stránek. Období 1. 2. – 31. 8. 2015

VYLEPŠOVÁNÍ OBSAHU

Dalším krokem v optimalizaci webu bylo vytvoření popisků pro jednotlivé stránky, jelikož web obsahoval pouze texty u nabídek. Vzhledem k velkému množství stránek jsme vytvořili nejprve texty pro prioritní stránky a postupně jsme doplňovali texty do zbytku webu. Všechny texty jsme rozšířili o odkazy na vybrané relevantní stránky webu.

ROZŠIŘOVÁNÍ, ROZŠIŘOVÁNÍ A JEŠTĚ JEDNOU ROZŠIŘOVÁNÍ

Jak každý SEO specialista/konzultant dobře ví, vyřešení technických nedostatků webových stránek je pouhým základem samotné optimalizace. Přestože umožníte robotům i uživatelům procházet bez problému celý web a jednotlivé stránky jsou jim srozumitelné, na navýšení návštěvnosti z přirozených výsledků vyhledávání to nestačí. Dvojnásob to platí v tak konkurenčním prostředí, jakými jsou reality.

Abychom mohli posunout projekt dál a splnit stanovené cíle, bylo nutné se více podívat na obsahovou část webu – zejména na vstupní stránky, které ještě neexistovaly. K tomu nám výborně posloužila analýza klíčových slov, která nám prozradila, že na webu chybí množství vstupních stránek s vysokým konverzním potenciálem.

Rozšířili jsme tedy vstupní stránky na fráze:

  • Reality + lokalita (jako lokality jsme použili třídění podle měst)
  • Nemovitosti + lokalita (jako lokality jsme použili třídění podle krajů a podle okresních měst)

 

Obrázek 4 - Rok spolupráce. 1. 2. 2015 – 29. 2. 2016

Obrázek 4 – Rok spolupráce. 1. 2. 2015 – 29. 2. 2016

 

Na výše uvedeném grafu je již projev implementovaných úprav na webu vidět. Zvýšil se i počet zaindexovaných stránek na 104 000 na Googlu a 12 192 stránek na Seznamu.

 

Zvýšení počtu zaindexovaných stránek

 

Samotné rozšíření vstupních stránek však v rámci konkurence nebylo dostačující, protože kvůli nižším pozicím stránky nepřiváděly tolik návštěvnosti, kolik by mohly. Ovšem vylepšování pozic v takto konkurenčním prostředí s tolika silnými hráči na trhu je velmi náročné a drahé, proto bylo nutné se zaměřit na to, co konkurence nedělala. Prvním krokem bylo vytvoření vstupních stránek na města a obce, a to na všechny města i obce v České republice nad 2 000 obyvatel. Vytvořilli jsme tak přes 2 500 vstupních stránek (tento počet nezahrnuje stránky vzniklé pomocí filtrů). Toto rozšíření nám přivedlo do konce roku 2016 až 20 % návštěv z celkové organické návštěvnosti.

Dalším krokem bylo poté rozšíření vstupních stránek o ulice. Nejprve jsme rozšířili stránky o ulice v Praze, poté i o ulice v Brně.

 

Obrázek 5 - Nárůst návštěvnosti po rozšíření vstupních stránek o města, obce a ulice

Obrázek 5 – Nárůst návštěvnosti po rozšíření vstupních stránek o města, obce a ulice

 

Počet zaindexovaných stránek

 

SHRNUTÍ

Správné vyřešení technického stavu webu, využití potenciálu interního prolinkování a správná implementace závěru z analýzy klíčových slov, nás dovedlo k výraznému zlepšení návštěvnosti z přirozených výsledků vyhledávání. Ke konci roku 2016 jsme v meziročním srovnání dosáhli nárůstu přirozené návštěvnosti až o 218 %. Zároveň se nárůstem návštěvnosti zvedl i počet konverzí, a to až o 120%, což jen značí o relevantních návštěvnících. Závěrem lze říci, že správnou optimalizací lze dosáhnout velmi slušných výsledků a dobře obstát v konkurenčním prostředí realit.

Obrázek 6 - Meziroční rozdíl návštěvnosti z přirozeného vyhledávání

Obrázek 6 – Meziroční rozdíl návštěvnosti z přirozeného vyhledávání

 

Obrázek 7 – Vývoj nastavených konverzí během roku 2016

Obrázek 7 – Vývoj nastavených konverzí během roku 2016

 

Graf celkové návštěvnosti od roku 2014

Obrázek 8 – Graf celkové návštěvnosti od roku 2014

13.06.2017

Komentáře