Menu

Mezinárodní linkbuilding je efektivním pomocníkem při expanzi do zahraničí

Autor Anna Podruczna Anna Podruczna

Expanze na zahraniční trhy s sebou nese i přizpůsobení marketingových aktivit novým podmínkám. V oblasti optimalizace webů je nepostradatelným pomocníkem mezinárodní linkbuilding. V čem se liší od toho domácího a jak k němu přistupovat, aby přinesl požadované výsledky?

Jak začít s linkbuildingem na novém trhu?

Linkbuilding se řídí určitými obecnými doporučeními a pravidly, která korespondují s fungováním algoritmů Googlu. Nicméně na každém trhu existují jisté nuance. To, co funguje v Česku, nemusí být stejně efektivní i u našich sousedů. Jak tedy přistupovat k mezinárodnímu linkbuildingu, abyste dosáhli maximálních výsledků?

1.     Dokonalé poznání klienta

Ať už klient v zahraniční působí, nebo se teprve chystá expandovat, měl by se linkbuildingový specialista maximálně obeznámit s jeho byznysem. A to primárně s povahou jeho podnikání, nabízenými produkty, cílovou skupinou, obchodními partnery, konkurencí apod.

2.     Rešerše nových zdrojů a příležitostí

Prozkoumání cizího trhu je pro hladký start klíčové.

Prvním krokem je poznání místního přístupu k linkbuildingovým aktivitám. Mezi nejlepší zdroje patří (obdobně jako v Česku) blogy marketingových agentur nebo YouTube kanály odborníků v oboru. Jazyková vybavenost je v tomto případě velkou výhodou.

Pro vyjednávání podmínek a cen, zjištění možností kreativního linkbuildingu a stínování konkurence je podstatný průzkum samotného trhu, a to konkrétně:

 • specifik dané země (například zda v regionu působí mediální domy apod.),
 • obchodního přístupu místních (zda jsou otevřeni spolupráci s cizinci),
 • úrovně pokroku v oblasti SEO na daném trhu,
 • odlišností v platebních metodách, které mohou ovlivnit plynulost spolupráce.

Jestliže projekt v dané zemi již existuje, je důležitá rovněž analýza jeho celkového postavení (webové metriky, metriky hlavních konkurentů apod.).

3.     Navázání kontaktů

Úspěch nejen mezinárodního linkbuildingu do značné míry závisí na komunikačních a networkingových schopnostech konzultanta. Vybudování vztahů se zahraničními vydavateli a novináři z oboru usnadní získávání odkazů a zvýší šance na uzavření výhodných dohod. Způsobů, jak navázat kontakty, je několik. Například:

 • návštěva vybraných networkingových akcí,
 • osobní kontaktování,
 • spolupráce s tamními linkbuildery, kteří již svou síť kontaktů mají vytvořenou.

4.     Spolupráce s místními linkbuildery

Spolupráce s místními linkbuildingovými specialisty se ukazuje jako nejefektivnější způsob, jak uspět na zahraničním trhu. Nejenže mají přehled o fungování daného prostředí, ale zároveň často disponují právě cennými kontakty, které minimálně start mezinárodního linkbuildingu usnadní.

Při navazování spolupráce s externími linkbuildery je důležité:

 • jasně a přímočaře komunikovat očekávání specialisty i jeho klienta,
 • stanovit konkrétní cíle a termíny,
 • ověřovat kvalitu vybraných domén,
 • kontrolovat fakturace,
 • udržet projekt pod kontrolou,
 • podpořit výměnu know-how.

Ceny odkazů a vyjednávání

Ceny za externí odkazy jsou ve všech evropských zemích poměrně vysoké.Ve většině případů je nutné počítat s průměrnou cenou přes 100 eur, která se však může vyšplhat až na 320 eur v případě Rakouska nebo 350 eur v případě Švýcarska.

Průměrná cena za odkaz v evropských zemích je přibližně vyšší (vůči ceně v České Republice) o :

 • Švýcarsko: 200%
 • ‎Rakousko: 180%
 • Velká Británie: 150%
 • Německo: 120%
 • Itálie: 110%
 • Slovinsko: 95%
 • Maďarsko: 90%
 • Slovensko: 90%
 • Polsko: 80%
 • Srbsko: 80%
 • Bosna: 70%
 • Rumunsko: 70%

Z přehledu je patrné, že ve většině zemí si za nákup zpětného odkazu oproti České republice výrazně připlatíte. Výši ceny mimo jiné ovlivňuje omezení daného trhu. Například v prostředí rakouského internetu neexistuje dostatek webů vhodných pro linkbuildingové aktivity, což přirozeně tlačí náklady za každý jeden odkaz nahoru.

Cenu je možné snížit vyjednáváním

Nabízená cena za odkaz nemusí být konečná. I na zahraničních trzích funguje vyjednávání. Mezi ověřené taktiky patří:

 • nabídka dlouhodobé spolupráce,
 • jednorázová objednávka většího balíčku,
 • použití konkrétních metrik (podpoří argumenty při vyjednávání),
 • nabídka kvalitního obsahu (analýza webu vydavatele odhalí příležitost pro obsah, který jej může obohatit).

Stále je důležité mít na paměti odlišnosti jednotlivých trhů.Zatímco v některých regionech se vyjednávání přímo očekává, v jiných může být vnímáno velmi negativně a nákup odkazu hned v první fázi překazit.

Na co si dát pozor při fakturaci?

Bezproblémová fakturace přispěje k hladkému průběhu linkbuildingu. Zahraniční platby s sebou ale mohou přinést další úskalí. Na co si tedy dát pozor při obchodování se zahraničními subjekty?

 • Vydavatel musí mít DIČ, aby mohl vystavit fakturu.
 • IBAN je pro zahraniční platby stěžejní a na faktuře nesmí chybět.
 • Při obchodování v rámci EU by měla být sazba DPH 0 %.
 • Pozor na kurzovní výkyvy. Je vhodné si s vydavateli dojednat fixní měsíční kurzovní sazbu.
 • V zahraničí (např. na Balkánu) jsou běžnější alternativní platební metody, jako je například PayPal.

Co patří mezi největší úskalí mezinárodního linkbuildingu?

Adaptace na zahraniční trh

Jak již bylo zmíněno výše, poznání zahraničního trhu a přizpůsobení se mu není snadné. Proto je nutné s tím počítat i při tvorbě strategie. Pro první kvartál se například nevyplácí nadsadit KPI. Především v počátečních fázích se přístupy k linkbuildingovým aktivitám a celé strategii mohou rapidně měnit, což se může projevit na prvních výsledcích.

Jazyková bariéra

Jazyková vybavenost je v mezinárodním linkbuildingu značnou výhodou. Usnadní:

 • poznání trhu a mentality,
 • nastudování know-how,
 • analýzu klíčových slov,
 • kontrolu publikovaného obsahu (článků),
 • vyjednávání,
 • rešerši a výběr vhodných platforem.

Výše zmíněná spolupráce s externími linkbuildery, případně copywritery řadu aktivit ulehčí. Nicméně i pouze se znalostí angličtiny lze mezinárodní linkbuilding provádět efektivně.

Řada taktik typických pro linkbuilding obecně se dá úspěšně aplikovat i na zahraničních trzích. V mnoha ohledech se však mezinárodní linkbuilding od toho českého liší a tyto odlišnosti je potřeba brát v potaz, aby bylo možné dosáhnout nejlepších možných výsledků.

12.05.2023

Komentáře