Menu

MONETA Money Bank: Jak jsme pomohli vybudovat SEO jedničku bankovního sektoru (Case Study)

Autor Marek Foršt Marek Foršt

MONETA Money Bank je nezpochybnitelný leader na poli SEO v bankovním sektoru. Spolupráci jsme navázali v polovině roku 2019. Jak jsme navázali na předchozí agenturu a pomohli tak vybudovat SEO jedničku bankovního sektoru se dozvíte níže v naší Case Study.

Zdroj: Moneta Money Bank

Úvod

MONETA Money Bank je naším klientem již od první poloviny roku 2019. Navázali jsme na dobrou práci předchozí agentury, která pomohla klientovi vytvořit nový SEO-friendly web ve třetím kvartále roku 2018. My jsme se tak díky dobrému technickému zázemí webu mohli hned od počátku spolupráce v roce 2019 plně soustředit především na obsahovou práci, linkbuilding a časem také na ladění „nice to have“ příležitostí, na které se více podíváme v kapitole SEO strategie. A spolupráce nadále pokračuje i v roce 2022 s výhledem na 2023, a to zejména díky mnoha úspěchům, kterých jsme společně s klientem dosáhli! Jedním z takových úspěchů je sdílené druhé místo v soutěži SEO roku 2020.

MONETA Money Bank je nezpochybnitelný leader na poli SEO v bankovním sektoru. V naprosté většině vertikál dominuje v metrice Share of Voice, která je kromě organické návštěvnosti a konverzí hlavní SEO metrikou, kterou dlouhodobě monitorujeme a na měsíční bázi reportujeme. 

Jaké kroky k této roli leadera vedly? A jak výrazná tato dominance aktuálně je? Na to se detailně podíváme v tomto článku.

Cíle

Web Moneta.cz vnímáme jako prodejní nástroj, který se musí zobrazovat v organických výsledcích vyhledávání co nejširší skupině uživatelů. Vzhledem k vysoké konkurenci v placené části výsledků, rozpočtovým tlakům a sezónnosti kampaní je udržitelně rostoucí visibilita v organických výsledcích cestou ke stabilnímu růstu prodejních výsledků.

S ohledem na tento komplexní cíl se primárně zaměřujeme na následující metriky:

 • organická návštěvnost
 • Share of Voice
 • celková SEO visibilita

Konverze nejsou primárním cílem, nicméně je k nim sekundárně přihlíženo také – dbáme na relevanci obsahu, abychom na web přiváděli především uživatele s konverzním potenciálem.

Ambice a KPIs byly od počátku spolupráce pouze a jen ty největší:

 1. V Share of Voice být jedničkou každé vertikály.
 2. Již tak vysokou organickou návštěvnost zvýšit o přibližně 43 % ke zdánlivě nedosažitelné úrovni.

KPI pro organickou návštěvnost se nám podařilo k lednu roku 2021 splnit. A jak je to s metrikou Share of Voice? 

Výkonnost ve vertikálách se liší dle toho, jak se v průběhu času měnily klientovy priority. Dlouhodobou prioritou jsou však půjčky, kde jsme už v třetím měsíci od počátku měření Share of Voice přebrali roli leadera, kterou si držíme až do aktuální doby. Share of Voice v této vertikále navíc dlouhodobě roste a nyní jsme na úrovni 80 %!

Jak je to s dalšími vertikálami? Na to se detailně podíváme v kapitole Reporting, měření a vyhodnocování.

SEO strategie

Strategie byla v první řadě zaměřená na obsah a jeho podporu linkbuildingovými aktivitami. Prioritní sekce, se kterými jsme na webu pracovali:

 • produktové stránky
 • časté dotazy
 • slovník pojmů
 • blog
 • finanční kalkulačky
 • kódy bank a pojišťoven
 • komodity

Produktové stránky

Priorita číslo 1. Byznysově nejdůležitější stránky. Visibilita na nejobecnější, ale také nejkonkurenčnější produktové dotazy v TOP3, avšak ideálně první pozice.

Jak jsme toho dosáhli a jak udržujeme pozice hlavních produktů na vrcholu? 

 • SEO moduly – souvislé optimalizované texty na produktových stránkách.
 • Kvalitní podpůrný obsah a s tím související perfektní interní prolinkování.
 • Linkbuildingové aktivity – kontinuální zisk odkazů z relevantních webů.
 • Optimalizace podoby výsledků v SERPu (titulky a meta popisky, ale také například FAQ strukturovaná data) za účelem optimalizace CTR → čím vyšší CTR, tím relevantněji výsledek vyhledávač hodnotí a spíše se na TOP pozici udrží.

K pokrytí co nejširšího spektra relevantních klíčových slov pracujeme také s podstránkami hlavních produktů – jedná se o vzory jako „půjčka + částka“, „převod x EUR na CZK“, „cestovní pojištění + země“ a podobně.

Časté dotazy, slovník pojmů a blog

Tři hlavní obsahové sekce. Tvorba podpůrného obsahu s cílem pokrýt long-tailové dotazy k produktům a službám finančních institucí, ke konkrétním finančním pojmům a s cílem poskytnout hlubší a podrobnější vysvětlení finančních situací. Důraz na kvalitní interní prolinkování napříč webem.

Finanční kalkulačky

Kalkulačky od předních finančních webů zakomponované do info článků k daným tématům – celkem 44 stránek. Pokrytí dotazů s nižší byznysovou relevancí, avšak s obrovskými hledanostmi. Sekce díky vysoké visibilitě slouží k výraznému zviditelnění značky MONETA i mimo běžná bankovní témata a patří mezi významné zdroje organické návštěvnosti webu (za rok 2021 přivedla na web více než 7 % z celkové organické návštěvnosti).

Kódy bank a pojišťoven

Sekce se vstupními stránkami pro každý kód banky a pojišťovny. Pokrytí velkého spektra dotazů na TOP pozicích – v mnoha případech formou featured snippetu, tedy na tzv. nulté pozici. Nižší relevance, avšak opět významný brandingový efekt a zdroj návštěvnosti.

Technické vychytávky

Featured snippety

 • Zaměření na dotazy s potenciálem zisku featured snippetů (kódy bank) a optimalizace existujících vstupních stránek v obsahových sekcích za účelem zisku featured snippetů.
 • Efekt: z celkové visibility 43 000 klíčových slov v CZ je 1 000 klíčových slov na nulté pozici. Jedná se o více než 2% pokrytí ve featured snippetech. Celková měsíční hledanost těchto klíčových slov ve vyhledávači Google je dle nástroje Ahrefs téměř 300 000.

FAQ strukturovaná data

 • Rozšíření, díky kterému se výrazně zvětší podoba výsledku vyhledávání v SERPu Googlu. Pomocí těchto strukturovaných dat je možné poskytnout potřebné informace uživateli již v SERPu, ale lze díky nim také uživatele více nalákat na web a optimalizovat tak CTR.
 • Moneta.cz byla první, která toto rozšíření v bankovním sektoru implementovala na své produktové stránky. Konkurence toto rozšíření také postupně začíná přidávat.
 • Implementace vedla ke zvýšení CTR, a tím také ke zvýšení návštěvnosti produktových stránek.

Linkbuilding

Neodmyslitelnou součástí SEO aktivit je také kontinuální linkbuilding zaměřený na relevantní weby a kvalitní magazíny. Díky velkému jménu značky MONETA byl kapitál v podobě značného množství partnerství, se kterými šlo pro účely prolinkování pracovat, vysoký. Hlavními realizovanými metodami od počátku spolupráce je:

 • prolinkování s partnery v rámci bene+ programu
 • prolinkování s brokery
 • prolinkování s dalšími relevantními finančními subjekty
 • kontinuální spolupráce s předními českými magazíny

I díky hojným linkbuildingovým aktivitám hned od počátku spolupráce se nám podařilo dosáhnout velmi dobrých výsledků na byznysově důležité dotazy v krátkém časovém horizontu. 

Jednorázovou linkbuildingovou aktivitou, která k tomu přispěla, bylo oslovení historických nejrelevantnějších webů, které sice odkazovaly na web Moneta.cz (či původní Gemoney.cz), ale pouze na homepage, na kterou původně směřovalo téměř 100 % zpětných odkazů. Díky vhodně zvolené komunikaci se několik odkazů, kde to tematicky dávalo smysl, přesměrovalo na produkty, jejichž organická výkonnost tak hned v prvních měsících výrazně vzrostla.

Reporting, měření, vyhodnocování

Share of Voice

Abychom získali celkový přehled, jak se nám v organickém vyhledávání daří, sledujeme kromě pozic několika tisíc klíčových slov i celkovou visibilitu v každém z témat pomocí metriky Share of Voice. 

Například v rámci půjček víme, na které výrazy vyskakuje klient na první stránce. Zároveň víme, jaká je hledanost celého tématu půjček. Tyto dva údaje spolu porovnáme a zjistíme, jaký je Share of Voice v rámci každé vertikály jak u našeho klienta, tak i u konkurence. Zvýšení tohoto procenta vede přímo ke zvýšení organické návštěvnosti.

Pokud se chcete o metrice Share of Voice dozvědět více včetně toho, jak na její počítání i s CTR, přečtěte si jeden z našich dřívějších článků.

Jak tedy vypadá situace v jednotlivých vertikálách v konkrétních číslech?

Půjčky

Situaci v půjčkách jsme již nastínili na začátku článku.

Hypotéky

Společně s půjčkami jedna z nejvýznamnějších vertikál. Kromě byznysového potenciálu dosahuje vertikála také vysokých hledaností – tzn. zajímavého SEO potenciálu. A podobně jako v půjčkách jsme i v této vertikále nepřetržitými leadery na trhu, a to již od září roku 2019 s hodnotou SOV kolem 80 %.

Běžné účty

Vertikála zaměřená na běžné bankovní účty, transparentní účty, studentské účty a mimo jiné také na kurzy měn. Kvůli vysoké volatilitě dotazů ohledně kurzů je tato vertikála nestabilní, avšak na dotazy čistě kolem běžných účtů jsou pozice webu Moneta.cz v TOP3.

Spořící účty

Klíčová slova týkající se spořicích účtů a spoření obecně. Dlouhodobě leadery na trhu se SOV mezi 70–90 %.

Karty

Vertikála zaměřená na debetní, platební, kreditní karty a vše o platbách kartou a tak dále. S drobnými výkyvy leadery na trhu od února 2020.

Podílové fondy

Vertikála, která pojednává o investicích – primárně o podílových fondech, ale také o jiných alternativách a investičních pojmech. Z hlediska bank je na tom Moneta.cz nejlépe, před ní jsou aktuálně pouze 2 finanční magazíny. I ty jsme však dříve v 5 měsících dokázali překonat.

Stavební spoření

Společně s osobními a firemními financemi nejmenší vertikála s rozsahem necelých 100 klíčových slov. I díky tomu jsou výsledky všech webů v této vertikále velmi dobré, avšak Moneta.cz je opět leaderem s aktuálním rekordním Share of Voice 93 %.

Osobní a firemní finance

Především obsahová vertikála pokrytá obsahovou sekcí, kvůli čemuž jsou v této vertikále našimi konkurenty kromě bank také finanční magazíny – především Kurzy.cz. A i ten se nám v listopadu 2021 podařilo pokořit a jsme leadery také této vertikály.

A co ostatní metriky?

Organická návštěvnost

Organická návštěvnost až na drobné výkyvy (především během první vlny pandemie covidu-19) neustále rostla a z výchozího bodu jsme dokázali naplnit KPI v podobě zdánlivě nedosažitelné absolutní hodnoty. Potřebný nárůst o 43 % k naplnění tohoto KPI jsme v lednu 2021 dokonce mírně předčili a KPI pro organickou návštěvnost tak splnili.

Celková SEO visibilita

Také metrika z nástroje Ahrefs o celkové SEO visibilitě vykazuje pozitivní trend. Zaměřovali jsme se nejen na růst celkové visibility za pomoci iniciace a tvorby nových relevantních obsahových sekcí, ale také na zvyšování podílu klíčových slov v TOP10 a TOP3, které mají podíl na výkonnosti logicky nejvyšší. Výsledkem je dlouhodobý růst jak celkové visibility, tak právě klíčových slov v TOP10 i TOP3.

Závěr

Již téměř čtyřletá spolupráce s MONETA Money Bank pokračuje i nadále a jsme rádi, že jsme součástí vybudování nezpochybnitelné jedničky na poli bankovního sektoru v organickém vyhledávání a že tuto pozici nadále pomáháme hájit. Dominanci v organickém vyhledávání potvrzují jak data o Share of Voice, kde jsme leadery téměř každé vertikály, tak data o návštěvnosti i SEO visibilitě.

Závěrem také děkuji celému internímu týmu MONETA Money Bank za milou spolupráci a efektivní implementaci našich doporučení. Poděkování patří také našemu CEO Jardovi, který je aktivní součástí projektu, a také všem ostatním kolegům, kteří se za ty téměř čtyři roky na projektu podíleli.

12.12.2022

Komentáře