Menu

Linkbuilder

Nejjednodušší definice, která se nám nabízí, ale zároveň nám vůbec nic neřekne, zní, že linkbuilder je osoba zajišťující linkbuilding. S tím se ovšem v našem slovníku ani v naší společnosti v žádném případě nespokojíme. Základním předpokladem dobrého linkbuildera je velmi dobrá znalost trhu a všech tržních možností pro konkrétního partnera, se kterým chce spolupracovat. Na základě svých znalostí a velkého know how pak klientovi zajistí množství nových kvalitních příležitostí pro jeho růst.
Dobrý linkbuilder ví, že každý klient či partner je svým způsobem jedinečný. Pro žádnou dvojici sebevíc podobných klientů se nebudou hodit naprosto stejné techniky a principy linkbuildingu. Náplň práce správného linkbuildera zahrnuje jednoduché činnosti, jako je třeba registrace do vhodných katalogů, až po znaleckou analýzu online komunity, na kterou se bude cílit.
Pro dobrého linkbuildera jsou velmi důležité tzv. „měkké dovednosti“, jako je kupříkladu vytrvalost, kreativita či výjimečně dobré komunikační schopnosti, které bývají alfou a omegou komunikace s obchodními partnery.