Menu

Infografika: Podíl vyhledávačů Google a Seznam na českém internetu #2020

Autor Ladislav Kos Ladislav Kos

Google vs. Seznam. Tradičního zmapování poměru vyhledávání na Googlu a Seznamu za rok 2019 se ujal opět Ladislav. V přehledné infografice rychle zjistíte, který vyhledávač měl tentokrát navrch.

Jaký je poměr mezi dvěma nejpoužívanějšími vyhledávači – Googlem a Seznamem? Již počtvrté jsme zmapovali naše agenturní data, abychom zjistili aktuální stav.

Trend minulých let byl zřejmý – Google oproti Seznamu soustavně posiluje od roku 2014, kdy měření provádíme, a to o zhruba o 3–7 % ročně. V roce 2014 měl Seznam celkově 52% podíl, avšak na konci posledního měření již pouze 25%. Jak se tato čísla změnila za rok 2019?

Google a Seznam přivedly z přirozených výsledků vyhledávání na weby našich klientů 96 % návštěvnosti. O zbylá 4 % se dělí vyhledávače Bing, Yandex a Yahoo.

Podíl všech vyhledávačů na českém trhu 2020

Organická návštěvnost

Mobilní a desktopová zařízení

Na konci roku 2019 byl poměr návštěvnosti mezi Googlem a Seznamem 76 : 24. Za 6 let tak Google posílil ze 47 % na 76 %, a to na úkor Seznamu, který naopak klesl z 53 % na 24 %. Ještě před dvěma lety jsme predikovali jako jeden z možných vývojů ten, že se procenta uživatelů využívající Seznam budou blížit za několik let nule. Vývoj se však zdá být jiný a rychlost rozevírání nůžek se mezi Googlem a Seznamem zpomalila. Za rok 2019 si Google polepšil „jen” o něco málo než 1 %. 

Podíl vyhledávačů Google a Seznam 2020

Desktopy

Od začátku roku 2014 do poloviny roku 2019 se poměr Google vs. Seznam otočil v desktopech ze 46 : 54 na 71 : 29. Google tedy narostl o 25 procentuálních bodů ze 46 % na 71 %, zatímco Seznam poměrně hodně ztrácel a klesl z 54 % na 29 %.

Podíl vyhledávačů Google a Seznam 2020 - desktopy

Mobilní telefony

Google v mobilním vyhledáváním dosahuje nejvyšších procent ze sledovaných zařízení  – z původního poměru 56 : 44 se vyhoupl na 83 : 17. Google si tak poslední rok polepšil o 1,3 %. I zde se tempo růstu Googlu zpomalilo.

Podíl vyhledávačů Google a Seznam 2020 - mobily

Tablety

Návštěvnost z tabletů je oproti desktopům a mobilům zhruba 9–10× nižší. I zde však sledujeme, jak se situace mezi Googlem a Seznamem vyvíjí. Poměr mezi nimi byl na začátku sledovaného období  56 : 44 %. Na jeho konci roku 2019 je tento poměr 70 : 30 %.

Podíl vyhledávačů Google a Seznam - tablety

Mobilní zařízení (mobilní telefony + tablety)

Za 5 let, kdy sledujeme data o využívání Googlu a Seznamu, se weby měnily (tedy alespoň ty, které měly snahu vyčnívat nad konkurencí). Mobilní nebo responzivní weby jsou již dnes téměř standardem, a to se projevuje i na chování uživatelů. Google posílil svoji nadvládu a posunul se z poměru 56 : 44 na 81 : 19. Došlo tedy k celkovému navýšení o 25 procentuálních bodů.

Podíl vyhledávačů Google a Seznam 2020 - mobilní zařízení

Shrnutí výsledků

V roce 2019 nadále pokračoval růst Googlu oproti Seznamu na všech sledovaných zařízeních. Na rozdíl od předchozích let se však růst Googlu zpomalil. Může jít o náhodný jev nebo o vrchol Googlu (či dno Seznamu), kdy se poměr mezi těmito vyhledavači stabilizuje.

Seznam v současnosti využívá necelá čtvrtina uživatelů, což je vzhledem k celosvětové dominanci Googlu stále výborné číslo. Navíc Seznam se na pokles, který zažívá ve vyhledávání několik posledních let, adaptoval. Na trh přišel s alternativními službami, jako jsou TV Seznam, Seznamzpravy.cz či Stream.cz. V sídle Seznamu jsme nedávno natáčeli díl Novinek z onlajnu, kde jsme přístup Seznamu rozebrali do hloubky.

A jaké jsou naše predikce pro rok 2020? Stejně jako v loňské infografice odhadujeme mírný růst Googlu na úkor Seznamu, a to o 1–2 %. Je ale také možné, že se hodnoty ustálily a Seznam si 1/4 českého trhu vyhledávání udrží. Vše odhalí další vydání naší infografiky na počátku následujícího roku.

Metodika výzkumu

Aby byla data co nejpřesnější a abychom zároveň podchytili všechny trendy, zkoumali jsme vývoj po čtvrtletích a zaměřovali jsme se pouze na návštěvy z organického vyhledávání. Nezohledňovali jsme vývoj poměru visitors a visits, který se nicméně prakticky překrýval.

Jaké proměnné jsme sledovali?

 • celkový poměr napříč všemi zařízeními (desktopy, mobily, tablety)
 • poměr na desktopech
 • poměr na mobilech
 • poměr na tabletech
 • poměr na všech mobilních zařízeních (mobilech a tabletech)

Vzorek dat

K výzkumu jsme použili data z webů našich klientů. Celkem jsme tak pracovali s necelou stovkou českých webů, které mají v součtu organickou návštěvnost v řádech jednotek milionů visits za kvartál. 

Ačkoli taková velikost vzorku se již považuje za reprezentativní, vyskytují se i zde aspekty, které mohly ovlivnit výsledky. Mezi ně patří:

 • Klienti:
  • velikost: jsou zastoupeny weby všech velikostí. Jejich rozložení však není rovnoměrné,
  • obory: projekty z oblasti e-commerce i mimo ni,
  • odlišné cílové skupiny,
  • konkurenční prostředí,
  • skladba a intenzita jednotlivých marketingových aktivit klientů.
 • Updaty vyhledávačů spuštěné v průběhu sledovaného období (1. 1. 2014 – 31. 12. 2019).
 • Stav on-page a off-page faktorů jednotlivých webů na začátku a v průběhu sledovaného období.
 • (SEO) aktivity prováděné na daných webech v průběhu sledovaného období.
 • Cíle, které jednotlivé weby sledují, a jejich nastavení, případně jejich změny.

Způsob vyhodnocování

Pro vyhodnocení jsme se rozhodli zprůměrovat poměry vyhledávačů jednotlivých klientů. V případě vyhodnocování podílů jednotlivých vyhledávačů ze součtu absolutních hodnot návštěvnosti jsme dospěli k velmi podobným závěrům. Výsledné hodnoty se lišily zhruba o 1–2 %.

Všechny uvedené hodnoty jsme zaokrouhlovali na celá čísla bez desetinných míst. Nezaokrouhlené hodnoty naleznete v tabulce níže.

Celou infografiku z článku si můžete stáhnout kliknutím na obrázek níže.

Infografika: Podíl vyhledávačů Google a Seznam na českém internetu #2020
10.02.2020

Komentáře