Menu

Infografika: Podíl vyhledávačů Google a Seznam na českém internetu #2019

Autor Ladislav Kos Ladislav Kos

Jaký je aktuální poměr vyhledávání mezi Googlem a Seznamem na českém internetu? Potřetí jsme podrobně analyzovali používání těchto dvou nejoblíbenějších prohlížečů. Roste Google i nadále? Upadne vyhledávání na Seznamu v zapomnění? To se dozvíte v naší aktualizované infografice.

Jak jsme se k jednotlivým datům dostali, si můžete přečíst na konci tohoto článku, nyní pojďme rovnou k datům. Ta si můžete prohlédnou ve formě následujícího videa nebo pokračovat v četbě článku.

Google a Seznam přivedly z přirozených výsleků vyhledávání na weby našich klientů 96 % návštěvnosti. O zbylá 4 % se dělí vyhledávače , Bing, Yandex, a Yahoo.

Organická návštěvnost na mobilních a desktopových zařízeních dohromady:

Na konci roku 2018 byl podíl organické návštěvnosti Google vs. Seznam 75 % : 25 %. Od počátku měření v roce 2014, kdy byl poměr 47 : 53 % ve prospěch Seznamu, posílil Google o 28 % na úkor Seznamu. Tato data ukazují organickou návštěvnost ze všech zařízení dohromady (desktopy + mobily + tablety).

Organická návštěvnost z desktopů:

Návštěvnost z desktopů, tedy stolních počítačů a laptopů, je na počátku roku 2019 v poměru 70 % : 30 % ve prospěch Google. I zde měl na počátku měření navrch Seznam (54 % : 46 %), ovšem již v druhé polovině roku 2014 se poměr otočil a od té doby podíl Googlu setrvale stoupá. Za poslední rok a půl ztratil Seznam z celkového podílu celých 5%. Proč je na desktopech Seznam o něco silnější? Jedním z důvodů může být skutečnost, že má stále nemalé množství uživatelů nastavenou domovskou stránku stránku prohlížeče na Seznam.cz.

Organická návštěvnost z mobilních telefonů:

Největší nepoměr mezi Googlem a Seznamem je v organické návštěvnosti z mobilních telefonů. Aktuálně činí 81 % : 19 %. Už na počátku našeho měření před 5 lety měl Google lehce navrch (54 % : 46 %), posílil tedy o 27 procentních bodů.  Jednou z příčin kromě kvalitnějších výsledků vyhledávání může být i fakt, že má Google již delší dobu svůj vlastní mobilní prohlížeč, zatímco Seznam ho představil poměrně nedávno. Nemalou míru na tomto výsledku mají pravděpodobně i doplňkové služby, které Google nabízí zdarma, nebo téměř zdarma.

Organická návštěvnost z tabletů:

Návštěvnost z tabletů hraje ve prospěch Googlu, a to v poměru 66 % : 34 %.Mohlo by se zdát, že tedy aspoň na tomto poli na tom Seznam tak špatně jako všude jinde není, ovšem jedním dechem musíme dodat, že organická návštěvnost z tabletů u našich klientů dosahuje sotva 5 % z celkové návštěvnosti ze všech zařízení. Navíc i v tomto poměru posílil Google od roku 2014, konkrétně o 10 procentních bodů.

Mobilní zařízení (mobilní telefony a tablety dohromady):

Na všech mobilních zařízeních (součet mobilů a tabletů) je poměr mezi Googlem a Seznamem 80 % : 20 %. Tento vývoj víceméně kopíruje vývoj ve vyhledávání na mobilních telefonech, které kategorii mobilních zařízení jasně dominují.

Závěr

Ve všech sledovaných měřeních Google posiluje a Seznam ztrácí. Tento vývoj trvá po celých 5 let, kdy poměr vyhledávačů sledujeme. Myslíme si, že bude trend pokračovat, jen o něco zpomalí. Podle našich predikcí se pád Seznamu ustálí na podílu zhruba 10-15 %, o který již nepřijde.

Stále totiž existují webové stránky, kde má Seznam větší podíl než Google.A není jich málo, ač se jejich počet stále snižuje. Za poslední rok klesl podíl mezi našimi klientskými weby ze 14 % na 11 %. Na začátku měření byl přitom tento podíl 47 %. Mezi zástupci webů našich klientů, kde dominuje Seznam, jsou malé e-shopy a weby zaměřené na starší cílovou skupinu uživatelů. Doporučujeme se proto při optimalizaci webů nadále zaměřovat i na doporučení Seznamu a měřit návštěvnost a další důležité metriky u obou vyhledávačů.

Metodika výzkumu

Z důvodu co největší objektivity a zohledňení trendů vyhledávání jsme zkoumali vývoj po čtvrtletích a zaměřovali jsme se pouze na návštěvy z organického vyhledávání. Nezohledňovali jsme vývoj poměru visitors a visits, který se nicméně prakticky překrýval.

Jaké proměnné jsme sledovali?

 • celkový poměr napříč všemi zařízeními (desktopy, mobily, tablety)
 • poměr na desktopech
 • poměr na mobilech
 • poměr na tabletech
 • poměr na všech mobilních zařízeních (mobilech a tablety)

Vzorek dat

Vycházeli jsme z dat z webů našich klientů. Celkem jsme tak pracovali s necelou stovkou českých webů, které mají v součtu organickou návštěvnost v řádech jednotek milionů visits za kvartál.

Ačkoli taková velikost vzorku se již považuje za reprezentativní, vyskytují se i zde aspekty, které mohly ovlivnit výsledky. Mezi ty patří:

 • klienti:
  • velikost: jsou zastoupeny weby všech velikostí. Jejich rozložení však není rovnoměrné
  • obory: projekty z oblasti e-commerce i mimo ni
  • odlišné cílové skupiny
  • konkurenční prostředí
  • skladba a intenzita jednotlivých marketingových aktivit klientů
 • updaty vyhledávačů spuštěné v průběhu sledovaného období (1. 1. 2014 – 31. 12. 2018)
 • stav on-page a off-page faktorů jednotlivých webů na začátku a v průběhu sledovaného období
 • (SEO) aktivity prováděné na daných webech v průběhu sledovaného období
 • cíle, které jednotlivé weby sledují, a jejich nastavení příp. jejich změny

Způsob vyhodnocování

Pro vyhodnocení jsme se rozhodli zprůměrovat poměry vyhledávačů jednotlivých klientů. V případě vyhodnocování podílů jednotlivých vyhledávačů ze součtu absolutních hodnot návštěvnosti jsme dospěli k velmi podobným závěrům. Výsledné hodnoty se lišily zhruba o 1–2 %.

Zdrojová tabulka

Infografika: Podíl vyhledávačů Google a Seznam na českém internetu #2019
24.01.2019

Komentáře