Menu

Vyhledávač

Vyhledávač je program, který uživateli umožňuje zadat libovolný vyhledávaný výraz a najít informace, které odpovídají zadanému dotazu. Za vyhledávač se považují i webové stránky, jejichž hlavní funkcí je poskytování této vyhledávací služby. Vyhledávače rozlišujeme podle druhu vyhledávaných dat jako textové, obrázkové nebo video vyhledávače. K nejpoužívanějším pak patří fulltextový vyhledávač.