Menu

Case study – strategie kreativního linkbuildingu napříč evropským trhem: Co funguje nejlépe v různých zemích?

Autor Tereza Hortová Tereza Hortová

Linkbuilding zůstává základním kamenem optimalizace pro vyhledávače (SEO) po celém světě včetně Evropy. Každá země představuje jedinečné příležitosti a výzvy vzhledem k rozdílům v digitální infrastruktuře, online chování uživatelů a obchodních praktikách. V tomto článku prozkoumáme různé kreativní metody linkbuildingu používané v celé Evropě s využitím interních zkušeností, které naši specialisté získali na různých trzích…

shrnutí aktivit LB u každého dtátu

Německo a Rakousko: místní seznamy a blogger engagement

Německo a Rakousko se nacházejí v srdci Evropy, jsou významnými hráči na poli online marketingu a přitahují pozornost z následujících klíčových důvodů:

 • Silná ekonomika: Německo jako největší evropská ekonomika a Rakousko se svou robustní ekonomikou nabízejí značnou kupní sílu.
 • Používání internetu je velmi rozšířené: Obě země vykazují vysokou míru používání internetu, což naznačuje, že velká část populace je online a vyhovuje jí digitální transakce.
 • Růst přeshraničního elektronického obchodu: Snadné podnikání přes hranice ve spojení s harmonizací předpisů EU o elektronickém obchodování představuje pro podniky příležitost rozšířit své operace po celé Evropě.

Aby bylo možné v těchto zemích slavit úspěchy v online obchodu, je základem stabilní web se silným profilem zpětných odkazů. Toho mohou dosáhnout i společnosti s malým off-page rozpočtem. Pojďme se podívat, co v Německu a Rakousku funguje a čeho se vyvarovat.

1.Výpisy v adresářích místních firem, portálech, online fórech, recenzních webech a komunitách bezplatných tiskových zpráv

Výhody:

✅ Existuje několik možností, jak zdarma zaregistrovat firmu do lokálních adresářů a rejstříků firem 

✅ Firmu lze zmínit v online fórech, pokud je obsah relevantní.

✅Recenzní weby mohou fungovat pro firmu, která již působí na německém a rakouském trhu s tím, aby se zlepšilo povědomí o značce.

Potíže: 

❌ Většinou je nutná registrace.

❌ Některé weby nejsou spravovány správně, může se stát, že se zaregistrujete, a nic se nestane.

❌ Některé adresáře vyžadují fyzickou adresu v cílové zemi.

2. Kontaktování blogerů s žádostí o guest post

Výhody:

✅ Němečtí a rakouští blogeři jsou poměrně aktivní a obecně rychle reagují poté, co jsou osloveni. 

✅ Je snadné je kontaktovat, jejich kontaktní informace se normálně zobrazují.

✅ Blogeři si dokonce někdy vytvářejí svůj vlastní obsah, takže ho není třeba vytvářet zvlášť.

✅ Je zde možnost přidat odkaz na již existující článek. 

Potíže:

❌ Blogeři nejsou příliš otevření bezplatnému hostování, obvykle požadují určitou finanční částku za hostující příspěvek.

❌ Komunikace je časově náročná, mějte připravené, co chcete, abyste neztráceli čas svůj i čas blogerů.

3. Kontaktování neprolinkovaných zmínek o značce

Výhody:

✅ Se správným nástrojem je snadné najít neprolinkované zmínky o značce.

✅ Existuje vysoká šance na bezplatný odkaz s malým úsilím.

Potíže:

❌ Tato aktivita je možná pouze u již známých značek.

❌ Někdy mohou být časopisy, které značku zmiňují, velmi nízké kvality.

❌ Existuje možnost, že nedostanete do-follow odkaz.

4. B2B – prolinkování s partnery 

výhody:

✅ V závislosti na oboru B2B mají společnosti širokou síť svých klientů nebo partnerů v cílové zemi.

✅ S malým úsilím mohou oslovit své partnery a požádat o odkazy na postup.

✅ Odkazy budou s největší pravděpodobností zdarma.

Potíže: 

❌ Tato činnost může být časově náročná.

❌ V závislosti na tom, zda společnost kontaktuje své partnery sama nebo využívá externí agenturu, může být míra odezvy nižší.

❌ Stránky partnerů mohou mít nízkou kvalitu.

Česká republika: lokální linkbuilding a tvorba obsahu

Česká republika celkově vyniká jako významný hráč v oblasti e-commerce a obchodní expanze z několika přesvědčivých důvodů, které podtrhují její význam a potenciál na digitálním trhu:

 • Strategická geografická poloha: Strategická poloha České republiky zasazená do Evropy nabízí bezproblémový přístup na sousední trhy, což z ní dělá ideální centrum pro podniky, které chtějí proniknout na evropský trh.
 • Vyspělá ekonomika: Česká republika se může pochlubit stabilní a rostoucí ekonomikou a vykazuje jednu z nejvyšších penetrací internetu ve střední Evropě.
 • Příznivé podnikatelské prostředí: Česká republika nabízí příznivé podnikatelské prostředí s podpůrnou politikou pro startupy a zahraniční investice.

Pojďme zjistit, jak posílit web v SEO a jaké linkbuildingové aktivity jsou na české scéně úspěšné.

1. Lokální linkbuilding 

Cílem této aktivity je získat odkazy z webových stránek měst, obcí, krajů či jiných místních stránek. Důležité zde je poskytnout lokalitám přidanou hodnotu pro jejich obyvatele, např. bezplatné vzdělávací akce v dané lokalitě, unikátní data pro danou lokalitu, informace o zdravotnictví atp.

Výhody:

✅ Poměrně vysoká odezva ze strany vydavatelů a ochota umístit odkaz zdarma.

✅ Nejúspěšnější strategie, jak získat neplacené zpětné odkazy, protože nabízíte quid pro quo – data a relevantní obsah vs. zpětný odkaz.

Potíže:

❌ Stále existuje poměrně velká neochota místních stránek přidávat odkazy kvůli jejich odlišným prioritám.

❌ První možností jsou odlišné priority webových stránek obce či měst, což znamená, že odkazování je pro ně nerelevantní.

❌ Druhá možnost je ta, že vydavatelé vědí, co je linkbuilding, nejsou otevřeni publikovat odkazy zdarma (protože znají obchod).

❌ Tento typ spolupráce není možný pro všechny klienty, jelikož ne každý může cílit na lokální uživatele a klíčová slova.

2. Spolupráce s blogery

Zapojení blogerů k vytvoření obsahu, který odkazuje zpět na vaše stránky, může být vysoce efektivní strategií linkbuildingu. Klíčem je identifikovat blogery, jejichž publikum odpovídá vaší cílové demografické skupině.

Výhody:

✅ Blogerů je na českém trhu dost. 

✅ Nabízí jedinečný a hodnotný obsah nebo zážitky pro své publikum.

✅ Budování dlouhodobých vztahů spíše než jednorázová výměna odkazů.

✅ Spolupráce má přesah za SEO a linkbuilding a zasahuje do budování brand awareness. 

Potíže:

❌ Komunikace je časově náročná.

❌ Žádost o spolupráci je často blogery ignorovaná. 

❌ Blogeři nejsou často otevření barterové spolupráci (produkt za odkaz).

❌ Za odkazy a spolupráci mohou vyžadovat vysoké finanční odměny.

❌ Nutnost sledování plnění povinností blogera vycházejících z dohody o spolupráci.

3. Guest posty 

Psaní článků pro jiné webové stránky ve vašem oboru může poskytnout cenné zpětné odkazy a návštěvnost. Je nezbytné vytvořit vysoce kvalitní a relevantní obsah, který bude pro publikum hostitelského webu užitečný. Vhodnou strategií je obsáhnout do článků unikátní data či informace, které upoutají pozornost nejen publisherů, ale primárně také čtenářů. Vhodnou strategií tak může být publikace infografik, cenových map a průzkumů či jiných statistik.

Výhody:

✅ Nabízí dobře prozkoumaný jedinečný obsah, který zaplňuje mezeru v obsahové strategii hostitelského webu.

✅ Navázání vztahů s vlastníky a editory webových stránek za účelem pochopení jejich obsahových potřeb.

Potíže:

❌ Obecný obsah nízké kvality byl často odmítnut nebo vedl k odkazům ze stránek s nízkou autoritou.

❌  Příliš propagační obsah, který čtenářům nepřináší hodnotu, často odmítnut. 

❌ Může být obtížné najít stránky, které přijímají guest posty a splňují vaše očekávání kvality obsahu.

❌ Nutnost vyvážit zahrnutí zpětných odkazů tak, aby přidávaly hodnotu obsahu a nebyly příliš propagační. 

4. Průzkum relevantních fór

Budování odkazů na fórech je taktika, která se zaměřuje na vytváření a umisťování odkazů na vaši stránku v diskuzích na online fórech a komunitních platformách. Tato metoda může být účinná pro získání návštěvnosti jako word-of-mouth, zvýšení povědomí o značce a sdílení dobré pověsti značky.

výhody:

✅ Odkazy z fór jsou často no-follow (nepřenáší link juice), ale přesto je důležité takové odkazy zahrnout do portfolia, tak aby bylo přirozené. 

Potíže:

❌ Odkazy získané z fór jsou ne-follow, takže nemají přímý dopad na SEO.

❌ Za spam lze považovat, pokud je účast ve fóru vnímána pouze jako pokus o získání odkazů. Často tak dochází k odstranění takového odkazu správci fór. 

❌ Nízká kvalita odkazů: některá fóra mohou mít nízkou autoritu domény nebo mohou být vyhledávači sama považována za spamová, což může ovlivnit sílu vašeho webu. 

❌ Časově náročné: Budování vztahů a povědomí v komunitách vyžaduje čas a pravidelnou účast. Pouze uživatelé s delší historií mohou do fór vkládat odkazy, tak aby z článku nebyly odstraněny. 

Jak překonat tyto obtíže:
Dodržujte pravidla fóra: Každé fórum má svá vlastní pravidla týkající se umístění odkazů. Než začnete s jakoukoli aktivitou, přečtěte si a dodržujte tato pravidla, abyste se vyhnuli možnému banu vašeho účtu nebo odstranění příspěvků.Vybudujte si svůj profil na fóru dlouhodobě. Jakmile se stanete ověřeným uživatelem a vybudujete si svou autoritu, hodnocení a počet komentářů, na mnoha fórech to pak uživateli poskytne více možností – například zveřejnit odkaz.

Polsko: Výměna odkazů a zmínky o značce

Polsko se stalo významným a dynamickým trhem v sektoru elektronického obchodu z mnoha přesvědčivých důvodů, což svědčí o jeho významu na evropské i světové scéně:

 • Velký a rostoucí trh: Polsko se značným počtem obyvatel a rostoucí ekonomikou nabízí podnikům rozsáhlou a rozšiřující se zákaznickou základnu.
 • Spotřebitelská poptávka po kvalitě a inovacích: To vede maloobchodníky k neustálému zdokonalování svých nabídek a k přijímání nejnovějších technologií ke zlepšení zážitku z nakupování.
 • Rozvinutá logistika a infrastruktura: Země značně investovala do rozvoje své logistiky a infrastruktury, což z ní činí jeden ze základních kamenů úspěchu polského elektronického obchodování.

Pojďme se ponořit do možností kreativního linkbuildingu v Polsku:

1. Výměna odkazů

Výhody:

✅ Výpisy na místních obchodních adresářích, portálech, fórech a recenzních webech a bezplatné tiskové zprávy fungují.

✅ Jakmile je nalezen správný zdroj, existuje více příležitostí pro příchozí výměnu odkazů.

Potíže: 

❌Mnoho vydavatelů nechce napoprvé spolupracovat tímto způsobem. Je potřeba dobře vedená komunikace a vybudování důvěry. Na tomto trhu je  běžné dělat placený linkbuidling. Polský jazyk je velkou výhodou, pokud ho neovládáte, může být malá šance těchto aktivit dosáhnout.

❌Většina kvalitních obchodních adresářů je nofollow a placená dofollow.

2. Brandové zmínky

Výhody:

✅ Hledání neprolinkovaných zmínek o značce je s vhodným nástrojem snadné.

Potíže:

❌ Někdy mohou být magazíny či webové stránky, které značku zmiňují, velmi nízké kvality.

❌ Neplacené prolinkování je spíše výjimkou.

UK: Adresáře a sociální platformy

Spojené království vyniká jako vysoce vlivný trh v rámci globálního prostředí elektronického obchodu z několika přesvědčivých důvodů. Tyto důvody zdůrazňují jeho význam a příležitosti a představují je:

 • Různorodá a multikulturní spotřebitelská základna: Různorodá a multikulturní populace Spojeného království přispívá k širokému a rozmanitému spotřebitelskému trhu.
 • Pokročilé logistické a distribuční sítě: Pokročilé logistické a distribuční sítě Spojeného království jsou klíčovými předpoklady úspěchu elektronického obchodování.
 • Vyspělý trh elektronického obchodu: Spojené království se může pochlubit jedním z nejvyspělejších a nejrozvinutějších trhů elektronického obchodování na světě, který se vyznačuje vysokou mírou přijetí spotřebiteli a sofistikovanou online maloobchodní infrastrukturou.

Jak může společnost vybudovat silnou autoritu webových stránek s nízkým rozpočtem na britském trhu? Zjistěte to hned!

1.Adresáře, mapy, recenzní stránky

výhody:

✅ Existuje mnoho vysoce kvalitních adresářů a rejstříků 

✅ Obecné katalogy získávají návštěvnost z Velké Británie, USA a dalších trhů.

Potíže:

❌ Někdy je k registraci firmy vyžadována fyzická adresa.

❌ Pokud se chce firma zaregistrovat, mohou vzniknout další náklady.

2. Bezplatné blogové platformy 

výhody:

✅ Existuje mnoho bezplatných tiskových zpráv nebo blogových platforem pro celý svět, které lze snadno použít pro zveřejnění článku.

✅ Tyto platformy jsou hlavně v angličtině a mají velké publikum.

✅ Je možné generovat návštěvnost a dokonce budovat komunitu.

Potíže:

❌ Mnoho blogových platforem může mít vysoké  DR (Domain Rating), ale velmi nízkou návštěvnost nebo návštěvnost, která pochází z Indie/Filipín. Před zveřejněním by měl být zkontrolován samotný traffic webu a jeho zdroj.

❌ Velmi často se při vytváření účtu vytvoří samostatná subdoména na základě společné domény blogovací platformy. Tato subdoména však nemusí být dlouhodobě indexována a proto všechny zpětné odkazy z článků publikovaných na této subdoméně nemají žádnou hodnotu. Proto je nejlepší založit si jeden blog a snažit se ho zaplnit podobnými články (nebo ho psát jakoby v první osobě a pak už se témata článků mohou dost lišit). V tomto případě se zvyšuje životnost tohoto blogu a zvyšuje se pravděpodobnost jeho indexování.

3. Q&A a sociální platformy

Výhody:

✅ Většina známých sociálních platforem cílí na trh Spojeného království (a USA).

✅ Používá je spousta lidí a tyto platformy mohou být dalším zdrojem návštěvnosti.

Potíže:

❌ Chcete-li publikovat obsah, který nebude odstraněn, měl by být relevantní.

❌ Vydavatel by měl mít historii na platformách.

Španělsko a Maďarsko: Překonávání jazykových a oborových znalostních bariér

V těchto zemích je obtížné získávat neplacené odkazy bez alespoň základní znalosti jazyka. Dosud se nám dařilo získávat odkazy pro naše klienty kreativními metodami.

Co byste však měli zvážit při oslovování publisherů v těchto zemích:

Španělsko:

Toto fungovalo dobře:

✅ Vyměněný odkaz dopadl dobře.

✅ Výpisy na místních obchodních adresářích, portálech, fórech a recenzních webech a bezplatné tiskové zprávy fungují.

Překonávání obtíží:

❌ Znalosti o SEO a linkbuildingových aktivitách ve Španělsku jsou ve srovnání se sousedními zeměmi zcela základní, k dosažení propojení je potřeba čas a úsilí.

❌ Španělský jazyk je zásadní pro komunikaci a budování správné spolupráce.

Maďarsko:

Toto fungovalo dobře:

✅ Facebookové skupiny pro kontakt s místními tvůrci odkazů fungují dobře.

✅ Spolehlivými partnery v získávání odkazů jsou menší blogeři, nebo podnikatelé, které se zajímají o SEO či si svůj vlastní web optimalizují. 

Překonávání obtíží:

❌ Je velmi těžké najít kvalitní katalogy za nízkou cenu.

Zajímavé poznatky pro evropský trh obecně

Kreativní linkbuilding v celé Evropě vyžaduje jemné porozumění místní digitální krajině a schopnost přizpůsobit strategie tak, aby čelily konkrétním výzvám. Zatímco seznamy místních adresářů a zapojení blogerů jsou univerzálně použitelné, úspěch těchto a dalších taktik, jako je vytváření obsahu a strategie zmiňování značek, se v jednotlivých zemích liší. Překonání výzev na každém trhu často zahrnuje zjednodušení procesů, zlepšení komunikace a prokázání vzájemné hodnoty výměn odkazů. Jak se digitální prostředí neustále vyvíjí, budou se vyvíjet i strategie pro efektivní linkbuilidng v celé Evropě, což podtrhuje důležitost adaptability a místních znalostí v globálním úsilí o SEO.

Nakonec shrneme nejdůležitější tipy, které jsou vysoce relevantní pro každý trh:

1.Link worthy obsah 

Cílem je vytvářet tak zajímavý obsah v dnešní době, který přesvědčí vydavatele a umožní publikovat obsah zdarma. Mnoho webů a klientů má často velmi zajímavá data, z nichž lze vytvořit zajímavé infografiky, cenové mapy nebo jiný interaktivní obsah. A to je nejlepší výchozí bod pro získání bezplatných zpětných odkazů, protože tyto prvky pak mohou určité nezkažené médium přimět, aby přijalo zveřejnění infografiky doprovázené bezplatným článkem. Vedlejším efektem pro publishera je právě zaujetí čtenářů.

Pokud jsou data skutečně jedinečná, pak se obsah bude šířit v médiích samovolně. Na druhou stranu v dnešním světě zahlceném PR články a PR zprávami ze všech oblastí je vhodnou strategií nabízet obsah v podobě infografiky a doprovodného textu samotným vydavatelům.

2. Partnerství

Cílem partnerství jako linkbuildingové aktivity je vytvářet a posilovat vztahy mezi weby, značkami nebo institucemi za účelem získání kvalitních zpětných odkazů, které pozitivně přispívají k SEO a celkové online prezentaci. Tato strategie je založena na spolupráci a vzájemně prospěšných akcích, jejichž výsledkem jsou přirozené a autoritativní odkazy vedoucí zpět na váš web. Opět je velmi důležité nabídnout partnerovi reciproční hodnotu, např. zpětný odkaz nebo jiný prostor na vašem webu.

Možné možnosti partnerství:

 • Oborové weby a blogy: stránky a blogy, které se zaměřují na vaše odvětví nebo související obory, mohou být skvělými partnery pro sdílení obsahu, blogování hostů nebo společné studie a průzkumy.
 • Dodavatelé a distributoři: Pokud vaše firma spolupracuje s dodavateli nebo distributory, lze tyto vztahy využít pro křížové odkazy nebo společné marketingové aktivity.
 • Zákazníci: Spokojení zákazníci, zejména ti ze segmentu B2B, mohou být ochotni sdílet váš příběh nebo případovou studii na svých webových stránkách.
 • Vzdělávací instituce: Univerzity, vysoké školy a výzkumné instituce mohou spolupracovat na společných projektech, stážích nebo odkazovat na vaše vzdělávací materiály.
 • Průmyslová a profesní sdružení: Členství v asociacích nebo profesních organizacích často poskytuje příležitosti pro sdílení obsahu a odkazů na jejich webových stránkách.
 • Technologičtí partneři: Společnosti, které poskytují doplňkové služby nebo produkty, mohou být dobrými partnery pro společnou propagaci nebo integraci.

Tuto aktivitu můžete také propojit se svými PR aktivitami, např.

 • Neziskové a charitativní organizace: Spolupráce na společensky odpovědných projektech nebo sponzorství může vést ke zpětným odkazům z webových stránek těchto organizací.
 • Média a vydavatelé: Vztahy s novináři a vydavateli vám mohou pomoci získat zmínky a odkazy v tiskových zprávách, článcích a dalších zprávách.
 • Ovlivňovatelé a osobnosti sociálních sítí: Osobnosti sociálních sítí a blogeři ve vašem oboru mohou sdílet váš obsah nebo o vás psát na svých platformách, což přináší zpětné odkazy a zvyšuje povědomí.

3. Monitorovací zmínky

Sledování zmínek jako činnosti spojené s budováním odkazů zahrnuje sledování internetu za účelem zjištění případů, kdy jsou vaše značka, produkty, služby nebo klíčoví jednotlivci ve vašem podnikání zmíněni na webových stránkách, v příspěvcích na blogu nebo v jiných online prostředích.

Cílem je najít takové zmínky, které neobsahují odkaz na vaše webové stránky, a kontaktovat vlastníky těchto stránek nebo autory obsahu s žádostí o přidání odkazu. Tato strategie může poskytnout řadu výhod, ale může také přinést určité problémy:

Výzvy monitorování zmiňují:

 • Není vždy snadné najít všechny relevantní zmínky, zejména na větších a rozmanitějších online platformách.
 • Monitorování zmínek a následná činnost s vlastníky stránek mohou být časově náročné, zejména pro společnosti s omezenými zdroji.
 • Někteří vlastníci nebo autoři stránek mohou s přidáním odkazu váhat, pokud nevidí přímou výhodu pro sebe.
 • Požadavky na zpětné odkazy je důležité řešit správně a profesionálně, aby nebyly vnímány jako spam nebo obtěžování.

Jak překonat tyto výzvy:

 • Použijte nástroje pro monitorování: Existuje řada nástrojů, jako jsou Google Alerts, Marketing Miner nebo Mention které dokážou proces sledování zmínek automatizovat a ušetřit čas.
 • Personalizace komunikace: Personalizované zprávy zvyšují šanci na pozitivní odpověď. Je důležité ukázat, že jste příspěvek skutečně četli a ocenili jeho obsah.

Uveďte hodnotu: Nabídněte něco na oplátku, např. sdílení jejich obsahu na vašich sociálních sítích.

10.06.2024

Komentáře