Menu

Nezapomněli jste na interní prolinkování? Aneb jak na analýzu distribuce link juice

Autor Tomáš Osinek Tomáš Osinek

O tématech jako je získávání zpětných odkazů z externích webů nebo výběr vhodné domény k získání odkazu slyšíme v SEO éteru často. Většina z nás pak přitom zapomíná na jednu z nejdůležitějších částí budování odkazů – interní prolinkování.

Než začnete horlivě získávat odkazy z externích webů, ujistěte se pomocí našeho průvodce, že se vám link juice na webu přelévá tam, kam má.

Správně postavená architektura webu je jedním ze základních stavebních kamenů SEO a předpokladem pro rankování webu ve vyhledávačích. Nejen, že přispívá vyhledávacímu robotovi k orientaci na webu a indexaci všech požadovaných stránek, ale pomáhá v orientaci samozřejmě i uživateli. A co by mělo zajímat především každého linkbuildera – pomáhá dopravit link juice z externích odkazů na místa, pro která byl určen. Byla by škoda, kdyby tak pracně získaný link juice přišel vniveč, zvlášť, když interní odkazy, jsou právě ty nejsnadněji kontrolovatelné a získatelné.

Na důležitost interního prolinkování se snažil poukázat i Tim Soulo z Ahrefsu ve své studii. Konkrétně zkoumal, zda existuje nějaká korelace mezi stránkami, které mají interní odkaz z homepage či „best by backlinks“ stránek svého webu, a umístěním se výše v organickém vyhledávání.

Jak můžete vidět na grafu, viditelná závislost zde opravdu je a nejvýše rankující stránky mají zpravidla více interních odkazů ze svých nejvíce odkazovaných stránek a domovské stránky než ty, které se umísťují pod nimi. I když studie nemůže sloužit jako neprůstřelný důkaz, rozhodně se jedná o zajímavou korelaci.

Vizualizace architektury webu a interního prolinkování

Analýza architektury webu a prolinkování v rámci dané architektury jsou nezbytností k odhalení chyb, které by mohly mít negativní dopad jak na organickou návštěvnost kvůli špatné distribuci link juice, tak na chování uživatelů na webu.

Vhodně navrženou architekturou webu docílíte toho, že stránky, které si zaslouží nejvíce link juice a měly by být vzhledem k hierarchii autoritativnější, link juice opravdu dostanou. Zajistíte díky ní jednoduchý průchod uživatelům po webu, který může vést například ke zvýšeným konverzím.

Pro analýzu distribuce link juice je vhodné použít vizualizaci architektury a interního prolinkování. Díky aktualizaci Screaming Frogu z konce minulého roku lze vizualizaci architektury webu provést i v tomto nástroji. Výstup, který dostanete je hodně podobný například tomu ze Sitebulb.

Za vyzdvihnutí stojí zejména interaktivita vizualizace. Sami si můžete operativně měnit, do jaké úrovně webu se vizualizace zobrazí nebo na základě čeho se bude měnit velikost a barva uzlů – crawl depth (Příklad 1), počet unikátních interních odkazů (Příklad 2), počet odchozích odkazů apod.

Crawl depth

Je třeba mít na paměti, že jednou z důležitých metrik pro vyhledávače souvisejících s architekturou webu je také metrika crawl depth (někdy také click-depth) vyjadřující počet kliknutí potřebných k dosažení požadované stránky z homepage (jakožto zpravidla nejsilnější stránky webu). O důležitosti click-depth se rozmluvil John Muller v jednom z hangoutů.

Příklad 1. (vizualizace dle crawl depth)

Tuhle vizualizaci jsem jako ukázku nevybral náhodou, jedná se o e-shop a již na první pohled je zřejmé, že tady je něco špatně. Tato doslova explodující architektura webu poztrácí jakýkoli řád, drtivá většina i těch nepodstatných URL je na úrovni crawl depth 1, což je pro správnou distribuci link juice úplné zlo. Kromě toho na základě této struktury webu vyhledávač nedokáže správně určit, jaká konkrétní stránka je důležitější a jaká by měla rankovat na určité klíčové slovo.

Podle mě neexistuje jedinečný recept na to, jak by architektura webu měla vypadat. Každý web je unikátní, každý majitel má různé cíle, a proto by se mělo přistupovat k architektuře každého webu individuálně. Pokud ale vizualizace architektury vašeho eshopu vypadá takto, měli byste popřemýšlet o zásadní restrukturalizaci.

Příklad 2. (vizualizace dle unikátních interních odkazů)

Ani tato vizualizace tady není náhodou. Je na ní totiž přesně to, co vám dokáže vizualizace podle unikátních interních odkazů ukázat. Vyjma hlavních kategorií, web, co se interních odkazů týče, absolutně strádá a v rámci interního prolinkování je tady opět na čem pracovat.

Detailnější vizualizaci prolinkování a všech odkazových vazeb je možné provést například pomocí Gephi, do kterého si ale musíte nejdříve natahat data právě ze Screaming Frogu nebo Xenu. Práce s tímto nástrojem je nicméně technicky poměrně náročný proces.

Nutno dodat, že pouze důkladná analýza interního prolinkování vám správnou architekturu webu nezajistí. Velice důležité je při návrhu architektury pracovat s analýzou klíčových slov, díky které získáte podklady například k vytváření navigace a kategorií webu, pro užívání interních anchor textů, štítkování obsahu apod.

Analýza interních odkazů jednotlivých URL

Vizualizace je určitě dobrá věc a klíčové problémy nám pomůže odhalit okamžitě, ale jen na grafickém výstupu stavět nemůžeme. Chceme-li pak navrhnout konkrétní opatření, bez procházení dat to rozhodně nepůjde.

Předtím, než začnete s daty pracovat, má rozhodně smysl vyfiltrovat si jen ty sloupce dat, která vás aktuálně zajímají. Na začátku doporučuji pro jednodušší a přehlednější práci s velkými soubory, data nejprve vyexportovat a pracovat s nimi následně v excelu.

Crawl depth

Link Scorenová VELICE ŠIKOVNÁ METRIKA, která vyjadřuje relativní hodnotu stránky na základě jejích interních vazeb na stupnici od 0-100. Mimo jiné bere v úvahu i věci jako je přesměrování, kanonizaci, nofollow apod. Dle komunikace s autory této metriky – „Our link score algorithm starts by giving each URL the same weight, and through each iterations this value changes based on it’s links and their type.“ 

Inlinkspočet interních odkazů vedoucích na konkrétní URL

Unique Inlinkspočet unikátních interních odkazů vedoucích na konkrétní URL

Outlinkspočet odchozích interních odkazů vedoucích na ostatní URL webu

Unique Outlinkspočet unikátních odchozích interních odkazů vedoucích na ostatní URL webu

External Outlinkspočet externích odkazů vedoucích na jiné weby z dané URL

Unique External Outlinkspočet unikátních externích odkazů vedoucích na jiné weby z dané URL

Pokud vám předchozí analýza pomocí vizualizace odhalila zásadní mezery, víte, na co se zaměřit a máte tak o něco snadnější práci. Pokud ne, jste na dobré cestě, ale neznamená to, že na vaší architektuře a interním prolinkování není co zlepšit.

Ve druhém zmiňovaném případě se vyplatí postupovat systematicky, i když na začátku mluvíme o analýze jednotlivých URL, je zřejmé, že zvlášť u větších webů takový postup není možný. Určete si proto priority.

Postupujte po nejdůležitějších tematických klastrech svého byznysu. Vyfiltrujte si jednotlivé úrovně webu na základě crawl depth a porovnejte distribuci link juice v rámci jednotlivých úrovní. Zaměřte se na hraniční hodnoty. Zkontrolujte, zda mezi stránkami s nejnižšími počty interních odkazů není nějaká, která by si zasloužila posílit. Ujistěte se, že na webu nemáte zapomenuté, pohřbené stránky, kterých by si vyhledávač ani nemusel všimnout.

Detailní informace o URL, výčet konkrétních interních odkazů, ať už příchozích nebo odchozích, zobrazíte kliknutím na dotyčnou URL. Mimo jiné zde můžete prověřit i jednotlivé anchor texty, které stejně jako v externím linkbuildingu hrají velkou roli.

Tematické klastry

Tematické klastry jsou shluky tematicky příbuzného obsahu, ve kterých je vždy vyhraněné nějaké obsahové centrum (tmavě zelená tečka ve středu vizualizace), které pokrývá většinu tématu a je určené pro rankování na short-tailová klíčová slova. Okolo centra se pak shlukují další URL pokrývající příbuzná dílčí témata určená pro rankování na long-tailová klíčová slova. Z každé této URL pak míří odkaz zpět na hlavní obsahové centrum. Tyto odkazy dávají vyhledávači jasný signál, která URL má v rámci tématu největší autoritu, a podporují tak rankování této URL na short-tailová klíčová slova.

 

Velkou výhodou vizualizace ve Screaming Frogu, o které se příliš neví, je, že místo celého webu můžete nechat robotovi projet pouze jeho určitou část. Pokud se pak struktura obsahu vašeho webu skládá z dobře postavených tematických klastrů, můžete tyto části webu zkontrolovat separátně.

Hranice 100

Dlouhou dobu se v SEO kruzích debatovalo o maximálním a vhodném počtu odkazů na stránce. Matt Cutts pak tuto debatu rozlouskl v jednom prohlášení:

„Keep the links on a given page to a reasonable number (fewer than 100).“

Na otázku týkající se penalizace za vyšší počet odkazů než je 100 dodal:

„The „keep the number of links to under 100“ is in the technical guideline section, not the quality guidelines section. That means we’re not going to remove a page if you have 101 or 102 links on the page. Think of this more as a rule of thumb.“

V SEO rozhodně nemá smysl limitovat se přesnými čísly, berte tedy tento výrok spíše jako doporučení. Když už ale budete jednotlivé URL procházet, ověřte si, zda vysoký počet odkazů vedoucích ze stránky je opravdu na místě nebo zda jen zbytečně neplýtváte link juice na stránky, kde to není tolik potřeba.

 PDF, Word, obrázky a ostatní soubory

Zkontrolujte, zda neplýtváte link juice na soubory typu PDF, Zip, dokumenty Word a podobně. Raději tyto odkazy přesměrujte pomocí 301 na HTML stránky, na kterých je obsah uložený nebo nabízí jeho stažení, ale odkazují zpět do struktury webu.

Stránky s největším počtem odkazů z externích domén

Kromě stránek s největším počtem interních odkazů se zaměřte i na ty, které získávají nejčastěji zpětné odkazy z externích webů. O jaké stránky se konkrétně jedná jednoduše zjistíte například pomocí Google Search Console (Odkazy > Nejčastější cílové stránky externích odkazů) anebo přímo ve Screaming Frogu, pokud ho máte s GSC propojený přes API (Configuration > API Access > Google Search Console). Anebo samozřejmě Ahrefs.

Právě tyto stránky mají největší potenciál předat hodnotný link juice dál v rámci struktury webu. Až budete potřebovat posílit nějakou konkrétní stránku, bude se vám takový seznam hodit. Nezapomínejte však opět na tematickou relevanci a smysl pro uživatele.

Postavit správně architekturu webu a jednotlivé stránky v architektuře účelně prolinkovat není vůbec jednoduchá disciplína. Možná i to je jeden z důvodů proč mnoho webů má tuto problematiku stále špatně řešenou. Investovat čas se v tomto případě každopádně rozhodně vyplatí a sami uvidíte, že vám správné implementování interního prolinkování přinese viditelné zlepšení, a to nejen v podobě zvýšení pozic vašeho webu. Investovat ho můžete například do našeho článku o jednotlivých typech interního prolinkování.

18.02.2019

Komentáře