Menu

Zpětné odkazy (back links)

Zpětným odkazem označujeme ve webovém prostředí odkaz mezi dvěma cílovými URL (webové stránky, obrázky, videa, soubory apod.). Odkazy rozdělujeme na interní a externí. Interní odkazy jsou zpětné odkazy mezi webovýma stránkama v rámci jedné domény a externí odkazy jsou odkazy, které směřují z domény A na doménu B. Cílem zpětného odkazu je ulehčit uživatelům práci s textem a přesměrovat je na další obsah. Zpětné odkazy také patří k nejdůležitéjším hodnotícím faktorům vyhledávačů a zásadně ovlivňují výsledky vyhledávání. Vyhledávače považují odkazy jako referenci, která odráží popularitu webu. Budování zpětných odkazů (neboli linkbuilding) patří k významným a dlouhodobým činnostem v rámci optimalizace pro vyhledávače.