Menu

KPI (Key Performance Indicators)

Zkratka KPI – s tímto pojmem se setkáte v marketingu nejčastěji. Správná kampaň má definované KPI’s, kterých se správný markeťák snaží za každou cenu dosáhnout.

Co to je KPI?

V překladu Key Performance Indicators neboli klíčové ukazatele výkonnosti. Jde o parametry, kterými kvantifikujeme plnění podnikové vize. Jednoduše řečeno jsou to metriky, dle kterých určujeme úspěšnost kampaní. Mohou být zadány klientem nebo navrhnuty samotným specialistou na základě jeho zkušeností a znalostí dané problematiky. Každé KPI musí být měřitelné.

U KPI se ptáme na otázky:

 • Co bude cílem?
  KPI je prostředek k objektivnímu měření toho, jak se blížíme ke svému záměru.
 • Komu bude KPI ukazatel sloužit?
  Logicky ředitel celé firmy nemůže sledovat stejné ukazatele jako marketingový specialista. Musíme tedy brát v potaz to, kdo s touto veličinou bude pracovat.

SMART KPI’s

S tímto pojmem se také můžete setkat. Možná Vám bude někdo klást na srdce, že KPI’s by měla být vždy SMART, tak ať víte, o čem je řeč.

S – Specific (specifické):
Metriky by měli být specifické a měly by odrážet daný cíl. Také by měly umožnit sledování pro dosažení daného cíle. Měly by také splňovat časová kritéria, např. namísto sledovat metriku návštěvníci webu, raději sledovat návštěvníci webu za poslední měsíc.

M – Measureable (měřitelné):
Díky KPI’s zajišťujeme měřitelnost cílů a proto musí být volená tak, aby šly měřit nebo aby se v daném časovém období dala sledovat jejich hodnota.

A – Acceptable/Agreed (přijatelné/dohodnuté):
Se všemi cíly a ukazateli by měli být seznámeny všechny strany (pracovní oddělení, samotní specialisti i klienti atd.) a měli by být odsouhlaseny všemi těmito stranami.

R – Realistic (Reálné):
Cíl by měl být zvolen tak, aby byl dosažitelný. Důležité je také, aby bylo vyvinuto úsilí, díky němu se cíl naplní. V opačném případě nebude poté motivací.

T – Specific/Trackable (časově specifické):
Samotný parametr musí být měřitelný v čase a proto je specifikace času důležitá. Také byste si měli naplánovat, jak často budete KPI’s měřit a reportovat.

Kromě oblasti marketingu se s pojmem KPI můžete setkat například v těchto dalších oborech:

 • Management zejména větších společností
 • Hodnocení kvality
 • IT služby, správa webu, optimalizace pro vyhledávače
 • Online marketing a média
 • Skladování a správa zásob, zásobovací řetězce
 • Finančnictví