Menu

Milan Fiala

Milan v současné době vede tým konzultantů specializujících se na německy hovořící trhy. Jeho hlavní zodpovědností je tvorba a realizace dlouhodobé strategie pro German Team v rámci eVisions, rozvoj týmu a akvizice nových klientů. Specializuje se zejména na online expanzi do DACH regionu, Inbound marketing a mezinárodní online marketing. Ve volném čase rád sleduje domácí i zahraniční politický marketing.