Menu

Universal Analytics končí, ať žije Google Analytics 4!

Autor Ondřej Lamcha Ondřej Lamcha

Blíží se konec starého analytického nástroje, pomocí kterého jsme mohli měřit důležitá data z našich webů. Universal Analytics skončí 1. července 2023 a my vám přinášíme ty nejnovější informace, jak na Google Analytics 4. Buďte mezi prvními, kteří přejdou ze starých GA3 na nové GA4!

Co to je Google Analytics 4 a proč se Google rozhodl postavit úplně nový nástroj?

Jednoduše řečeno, starý nástroj Universal Analytics (známý také jako Google Analytics 3 nebo UA) je zastaralý. Stará služba Universal Analytics byla vytvořena pro online měření, které bylo ukotveno v desktopovém webu, nezávislých relacích a snadněji sledovatelných datech ze souborů cookie. Tato metodika však rapidně stárne.

Psal se říjen 2020, kdy byly GA4 poprvé představeny jako nejnovější verze platformy pro analýzu webu a aplikací na všech typech zařízení. Jedná se tedy o nástupce nástroje Universal Analytics, který se používal od roku 2012. 

GA4 nabízejí především flexibilnější a ucelenější přístup ke sledování chování uživatelů na různých zařízeních a platformách. Na rozdíl od nástroje Universal Analytics, který se zaměřuje na sledování webových stránek, jsou GA4 navrženy tak, aby zachycovaly data z webových stránek i mobilních aplikací. To znamená, že můžete získat ucelenější obraz o chování uživatelů bez ohledu na to, jakým způsobem komunikují s vaší firmou či brandem.

GA4 také lépe řeší bezpečnost samotných uživatelů a ochranu osobních údajů. Vzhledem k rostoucímu zájmu uživatelů o ochranu jejich údajů a s tím spojeným dodržováním předpisů obsahuje systém GA4 funkce, jako jsou ovládací prvky pro snadnější mazání dat uživatelů nebo pokročilejší volby, která data budou shromažďována a ukládána. Například nový systém již neshromažďuje údaje o IP adresách. 

Nový webový analytický nástroj nabízí přehlednější a intuitivnější uživatelské rozhraní. Za nás už byl na čase update v oblasti UX. I orientace uvnitř se zjednodušila. Zároveň lze přehledy jednodušeji customizovat.

Nové čtyřky, strojové učení a umělá inteligence

Další klíčovou funkcí GA4 jsou rozšířené možnosti strojového učení. Díky GA4 můžete využívat algoritmy umělé inteligence a strojového učení k získání hlubšího vhledu do chování uživatelů a k identifikaci vzorců a trendů, které by bylo obtížné odhalit ručně. To zahrnuje funkce, jako jsou automatické náhledy, prediktivní analýza, a dokonce i schopnost vypočítat celoživotní hodnotu zákazníka. 

Nový nástroj tedy dokáže předpovídat budoucí chování uživatelů. Přestože strojové učení analytických nástrojů již známe, GA4 mohou upozornit marketéry na datové trendy, jako je například rostoucí poptávka po prodávaném produktu.

Příklad vypočítávání pravděpodobnosti v sekci Prozkoumat. Zdroj: Google

Hlavní rozdíly mezi Universal Analytics a Google Analytics 4

Jak již bylo nastíněno výše, jedná se o komplexnost a větší integritu nástroje, jehož předešlá verze toto nenabízela. Jednou z nejočekávanějších funkcí systému je možnost sledovat data webových stránek a aplikací ve stejné Službě (Property). Toto nové, jednotné schéma dat mezi webovou stránkou a mobilní aplikací znamená, že bude mnohem snazší kombinovat data napříč jimi. 

Event-based a session-based aneb Vše se měří jako událost

Dalším významným rozdílem mezi UA a GA4 je způsob zachycení interakcí. V UA byly interakce zachyceny v mnoha různých typech jako zobrazení stránky (page view), transakce nebo sociální interakce. Oproti tomu v GA4 je každá interakce zachycena jako událost (event).

Interakce je zachycena už jen jako událost. Zdroj: Google

Ano, události fungovaly i v UA, avšak s přiřazenou kategorií, akcí a značkou. V GA4 to však takto nefunguje. Místo toho nový nástroj pracuje s parametry událostí, což jsou v podstatě další informace o akci, kterou uživatel během události provedl. Je potřeba tedy o události přemýšlet odlišně, jelikož funguje již jinak. Například pokud uživatel klikne na tlačítko nakoupit na produktové stránce nebo scrolluje až na konec při přečtení celého článku na blogu, znamená to v GA4 událost. 

Relace neboli session se měří trochu jinak

V Universal Analytics relace představuje časový úsek, po který je uživatel aktivně zapojen do vašeho webu. Tyto události pak ukončují relaci a následně to vede k nové relaci: 

  1. 30minutová nečinnost
  2. překročení půlnoci
  3. setkání s novými parametry kampaně (tj. pokud používáte parametry UTM pro interní odkazy na webu – proto UTM parametry sami nedoporučujeme) 

V GA4 naopak událost session_start generuje ID relace, se kterými jsou spojeny všechny následující události během relace. Podobně jako u UA relace končí po 30 minutách nečinnosti (nebo po nastavení časového limitu relace), ale relace se nyní mohou přenášet přes půlnoc a nejsou ovlivněny setkáním s novými parametry kampaně. Pokud má váš web globální publikum, může to způsobit nesrovnalosti v údajích o relacích, které vidíte u UA, respektive GA4. 

Bounce rate versus engagement rate

Projíždíte nové GA4 a zjišťujete, že tam nevidíte bounce rate? Nezoufejte, stále tam je, ale z povahy měření událostí není tak důležitý. Google se rozhodl pro mnohem pozitivnější přístup a místo tzv. odskoků používá metriku míra zapojení (také jako engagement rate). Jednoduše řečeno, míra zapojení je poměrová metrika prezentovaná v procentech a vzorec je: zapojené relace / relace. A co to jsou zapojené relace? Jedná se o relace, které trvaly alespoň 10 sekund, měly alespoň 1 konverzní událost nebo alespoň 2 zobrazení stránky/obrazovky. 

A pokud chcete bounce rate zpět, tady je návod. V Google Analytics 4 je bounce rate procento relací, které nebyly zapojenými relacemi. Jinými slovy, bounce rate je obrácená hodnota míry zapojení, což je počet zapojených relací vydělený celkovým počtem relací za určité časové období. Tedy, pamatujte si vzorec: 1 − míra zapojení = bounce rate (a následně převeďte do procent).

Návod, jak nastavit Google Analytics 4

Základní nastavení Google Analytics zvládne každý pomocí asistenta. Pokud máte pouze Universal Analytics, dostanete se k němu v nastavení služby Správce. 

Nezapomeňte, že GA4 mají jinou značku než UA a tu je potřeba nasadit na váš web. Značku, kterou opět najdete ve Správci, můžete nasadit přímo do kódu stránky pod hlavičku <head>. Alternativou je nastavit nový nástroj přes Google Tag Manager. Pokud více pracujete se značkami a chtěli byste snížit zátěž třetích stran na váš web, je tato možnost ideální. 

Jakmile vám nástroj na hlavní stránce nahlásí, že web měří a data proudí, bude další fází projít ve Správci sběr dat, nastavení konverzí, definování publik, událostí, identita pro přehledy, nastavení atribuce a také propojení dalších služeb, jako je například Google Ads a Google Search Console. Nové GA4 jsou všestrannější a bude potřeba toho nastavit poměrně více, než jste byli zvyklí ve starém nástroji. Hlavním heslem je integrace dosavadních nástrojů Googlu a dalších.

Automatický přechod z Universal Analytics na Google Analytics 4

Od února začal Google svým uživatelům současných Universal Analytics rozesílat zprávu, že pokud nepřejdou na GA4 sami, tak to udělá do července 2023 za vás. Co to pro vás znamená? Že automaticky nakonfiguruje základní nastavení pro všechny migrace. Doporučuje však, aby si zákazníci provedli migraci sami. Ideálně ještě před automatickým přepnutím a ujistili se, že nový analytický nástroj mají nastaven tak, aby vyhovoval jejich potřebám. Může se také stát, že v určité míře můžete ztratit historická data, pakliže necháte migraci na Googlu.

TIP: Pokud byste měli zájem o podrobnější nastavení GA4 ve vaší firmě či projektu, neváhejte nám napsat zde.

Nasazení Google Analytics 4 a záloha Universal Analytics

Naše agentura eVisions nabízí implementaci nového nástroje Google Analytics 4 pro firmy přímo pro vaše potřeby. Máte leadgen nebo e-shopové řešení webu? Pro každý web je potřeba individuální přístup pro správné nasazení.

Mimo jiné nabízíme zálohu dat z původních Universal Analytics, abyste o ně nepřišli a mohli například aktuální data z Google Analytics 4 stále meziročně porovnávat. Neváhejte se na nás v případě potřeby obrátit.

06.06.2023

Komentáře