Menu

Interní odkazy

Odkazy v rámci jednoho webu nazýváme jako interní odkazy. Může se jednat o odkazy z homepage na podstránky nebo naopak, odkazy mezi jednotlivými podstránkami apod. Odkazy mívají nejčastěji formu textu nebo obrázku. Odkazy, které odkazují z jednoho webu (eshopu) na druhý, označujeme termínem externí odkazy.