Menu

Nejdůležitější informace: Konference BrightonSEO září 2023

Autor Roman Teuschel Roman Teuschel

Naše mezinárodní agentura miluje mezinárodní konference! Celkem sedm specialistů (část z českého SEO týmu a část z mezinárodního oddělení) se opět vydalo na SEO konferenci v Brightonu. Přečtěte si, co je na BrightonSEO v září 2023 nejvíce nadchlo.

Scale a global SEO strategy with limited resources (and buy-in!)

(autor: Roman Teuschel)

Největší očekávání jsem měl od „AI SEO“ a témat souvisejících s expanzí nebo mezinárodním SEO. V několika bodech se pokusím shrnout prezentaci Sukhjinder Singha – Scale a global SEO strategy with limited resources (and buy-in!).

1.  Výzkum a plánování

Přednášející hovořil o tom, jak stanovit priority na základě předpovědi potenciálu obratu (vyhledáním vzorku KW s vyhledáváním a odhadem CTR, konverzního poměru a průměrné velikosti objednávky). A také o tom, jak provést srovnání s konkurencí, zkontrolovat viditelnost/návštěvnost přes Semrush nebo Ahrefs, případně porovnat data se Search Consol. Stejně tak na odkazovém portfoliu. 

Nejprve se zaměřte na obsah/lokalizaci, respektive linkbuilding. Spolu s identifikací různých rozdílů v regionech (preferované vyhledávače, sociální sítě, různé jazyky používané v regionu, …) zvažte nejen „potenciál“, ale i obtížnost uspět na trhu. 

Některé tipy však byly pouze „digitálně orientované“, což v realitě může být nedostatečné. Důležitá jsou také omezení v logistice, právní aspekty nebo třeba zvyklosti nakupujících (od nákupního chování až po košík v e-shopu). To nebylo v rozvaze vůbec zohledněno.

2. Dodávka expanze

Tuto část řečník zahájil klasickou úvahou – ptal se, kdy je výhodnější expandovat s doménou na subdoméně, se subadresářem nebo s lokální a zcela novou doménou. Podělil se s námi o své rychlovky pro TECH SEO, včetně zajímavých (a pro mě často neznámých) pluginů: hreflang; CWV; duplicitní obsah; problémy s indexací kvůli přesměrování nebo chybějícímu obsahu.

Velmi správně upozornil na problematiku „překlad vs. lokalizace klíčových slov“, mimo jiné na to, že někde mohou být více či méně synonyma nebo dlouhé ocasy.

Nakonec nám opět předal několik tipů i na lokální SEO a linkbuilding (které byly zbytečně moc elementární, ale pro mnohé jistě také přínosné).

3. Dodávka s omezeným rozpočtem

V této části se zamyslel nad tím, kdy je lepší sáhnout po lokálních freelancerech a agenturách nebo jak to zvládnout centralizovaně prostřednictvím svého zaměstnance. Někdy to bylo trochu formou self-promotion, ale byly tam i dobré tipy!

U některých bodů by mě zajímala jeho reálná praxe/aplikovatelnost, ale líbila se mi jeho odvaha v předvídání dopadu na prodej – viz odhady a plánování na začátku článku. Protože mimo svět SEO záleží na mnoha faktorech, jako je správná lokalizace webu, povědomí o konkurenčních produktech a konkurenčních značkách, na klientově povědomí o značce / autoritě . Všechny tyto věci mají absolutní vliv na CTR a konverzní poměr.

Mimochodem, jeho slidy najdete na SpeakerDecku a případně vše ještě lépe popisuje ve  svém článku na blogu.


5 kroků k vytvoření mapy cesty uživatele pro vaši SEO strategii

(autorka: Anna Podruczna)

Prezentace připravená Grace Frohlichovou „5 kroků k vytvoření mapy cesty uživatele pro vaši SEO strategii“ pojednává o významu mapování cesty uživatele v SEO a obsahovém marketingu pro budování důvěry a podporu konverzí. Uvádí kroky k vytvoření mapy cesty uživatele a jak ji lze využít ke zlepšení SEO a sladění obsahu.

  Mapování cesty uživatele zahrnuje vizualizaci fází, kterými zákazník prochází, od počátečního hledání řešení až po konverzi, přičemž se zaměřuje výhradně na dotykové body online vyhledávání. Pomáhá sladit obsah webových stránek se záměrem uživatele při vyhledávání, což je pro efektivní obsahový marketing klíčové.

Záměr vyhledávání, který se často liší od skutečného vyhledávacího dotazu, hraje při mapování cesty uživatele zásadní roli. Díky mapování záměru vyhledávání v jednotlivých fázích cesty se značky mohou objevit na správných místech ve správný čas s relevantním obsahem, z čehož těží jak uživatelé, tak hodnocení ve vyhledávačích.

Postup pro vytvoření mapy uživatelské cesty

Článek poskytuje pětistupňový postup pro vytvoření mapy uživatelské cesty s využitím umělé inteligence:

 • Definujte uživatelské persony tím, že pochopíte cíle a motivace cílové skupiny související s vyhledáváním.
 • Vytvořte uživatelskou cestu s etapami a milníky na základě motivací uživatelů – zde může být například ChatGPT velmi užitečný při použití podnětů:

Podívejme se na jednu z motivací uživatelů, kterou nám ChatGPT poskytl jako příklad – „zlepšit udržení a loajalitu zákazníků“. Chcete-li být podrobnější a určit konkrétní způsoby, jak pomoci svému publiku, můžete zadat podnět:

„Moje společnost je společnost SaaS zabývající se řízením vztahů se zákazníky. Zkoumám problémy svých zákazníků týkající se udržení zákazníků a jejich loajality. Jaké jsou nejčastější potíže mých zákazníků týkající se zlepšení udržení zákazníků?“.

 • Sestavte seznam klíčových slov, včetně aktuálně hodnocených klíčových slov a aspiračních klíčových slov, abyste zjistili mezery v cestě uživatele.
 • Přiřaďte klíčová slova k milníkům, abyste zajistili sladění obsahu.
 • Rozdělte klíčová slova do kategorií podle záměru vyhledávání a témat, abyste zjistili příležitosti pro obsah, jak ukazuje příklad níže:
A user journey map in a spreadsheet organized by marketing funnel, user stage and milestones. Keywords are categorized by relevant milestones.

Po vytvoření mapy cesty uživatele ji lze použít ke sledování a zlepšování SEO:

 • Určete oblasti, které je třeba zlepšit sledováním fází a milníků.
 • Zajistěte, aby obsah webu odpovídal záměrům uživatelů, a to mapováním stránek podle klíčových slov a záměrů.
 • Sledujte výkonnost obsahu podle fází cesty uživatele a tematických skupin místo jednotlivých klíčových slov.
 • Průběžně kontrolujte a upravujte mapu cesty uživatele, aby byla v souladu s chováním uživatelů.

Závěrem lze říci, že mapování cesty uživatele je cenným nástrojem pro SEO a obsahový marketing, který pomáhá firmám budovat důvěru u jejich publika a zvyšovat konverze. Pochopením záměrů při vyhledávání a sladěním obsahu s cestami uživatelů mohou značky vytvářet efektivnější kampaně obsahového marketingu a zlepšit svou viditelnost online. Další příklady a návody krok za krokem najdete v prezentaci Grace.Arabské SEO: Jak zaujmout 400 milionů arabsky mluvících diváků?

(autorka: Miroslava Kuběnová)

Arabštinou mluví téměř 400 milionů lidí a je čtvrtým nejpoužívanějším jazykem online. Navíc většina vyhledávání v arabštině probíhá na Googlu, proto by zde mohl být potenciál pro podnikání. Věděli jste, že na denní bázi je nižší počet lidí, kteří ovládají správnou verzi arabského jazyka? To přináší obtíže, ale zároveň potenciální obchodní výhody.

Taleb Kabbara se o této problematice více rozpovídal a poskytl mnoho tipů, jak se s ní vypořádat a dosáhnout co nejlepšího výsledku. Především je třeba zmínit, že existuje mnoho dialektů a rozdíly jsou obrovské, proto by neměla existovat pouze „arabština“, ale např. arabština (Libanon), arabština (Maroko), …

To ale není vše, jak zmínil Taleb, lidé rádi spojují francouzštinu, angličtinu a arabštinu do jedné věty.

67 % domén, které používají Hreflang, má problémy

Shrňme si, proč arabské webové stránky nemají ve vyhledávání dobré výsledky:

 • Společnost Google jej považuje za SPAM („text přeložený automatickým nástrojem bez lidské kontroly nebo kurátorství před zveřejněním“ jsou společností Google považovány za obsah generovaný spamem).
 • Jak je uvedeno níže, automatizované překlady nemají stejnou konečnou návštěvnost a výsledky vyhledávání se mohou lišit (výše zmíněný bod s dialekty). 
 • Níže je uveden základní překlad z angličtiny do arabštiny. V Saúdské Arábii má překlad Google špatný dialekt a objem vyhledávání se zobrazuje jako 5,6 tisíc. Pokud přijde rodilý mluvčí, je výsledný objem vyhledávání 18K.

Taleb uvedl příklad, kdy na webových stránkách klienta změnil jen několik slov na správný dialekt a výsledný příjem za 60 dní byl 4x vyšší. Většina nástrojů pro strojový překlad je k ničemu. Váš obsah by měl do arabštiny přeložit rodilý mluvčí. 

Jak byste měli přistupovat k projektu SEO v arabštině?

(Z pohledu překladu webových stránek do vyhledávání)

Nejprve se zaměřte na překlad:

 • najměte rodilého překladatele
 • vytvořte autentický místní obsah

Taleb zdůraznil, že lokalizace je důležitá. Lokalizujte vyhledávací dotazy podle trhu a používejte správné značky Hreflang! Nezapomeňte optimalizovat obsah a lokální vyhledávací dotazy.

Závěr

Arabština nám připomíná, jak důležitý je správný překlad a lokalizace pro cílový trh. Ukazuje nám, že generalizace a nedostatečné úsilí celkově škodí aktivitám SEO a v konečném důsledku i výsledkům hodnocení. Na to je třeba myslet před expanzí podnikání na jakýkoli trh. Co se týče arabštiny, porozumění dialektům a přítomnost rodilých mluvčích je klíčem k získání vyššího objemu vyhledávání.Nová SEO metrika, která zvyšuje 10× hodnotu SEO – podíl ve vyhledávání

(autorka: Nikola Novosadová)

Andrew Holland na BrightonSEO konferenci představil metriku, kterou každý z nás zná, většina z nás ví, co znamená, pár z nás ji používá, ale téměř nikdo nevyužívá její plný potenciál.

Share of Search je objem hledaných značkových dotazů v poměru ke všem hledaným dotazům pro všechny značky v daném segmentu. Dokáže velmi dobře interpretovat Market Share, protože s ním koreluje (neexistuje však kauzalita).

Poučka pěkná, ale jak to propojit se SEO aktivitami? Když se podíváme na Share of Search, vidíme, jak se nám daří tvořit „kupní záměr vyhledávání“ – a to například vytvářením vlastních značkových výrazů, které jsou vysoko konverzní – Disney plus, Rento pojištění, Bazoš atd. Víme, že pokud někdo vyhledává tento typ dotazů, bude asi blíže ke konverzi než ten, kdo vyhledává slovo „auto“. Hollandova myšlenka tedy je „obcházet odpad“ a soustředit se na výrazy s jasným úmyslem nákupu naší služby nebo zboží.

Zdroj: Andrew Holland – The New SEO Metric

Starý způsob získávání odkazů pomocí publikování PR článků tedy není podle Hollanda úplně k zahození. Jen ho je třeba využít dobře. Budujte povědomí o vaší značce a produktech pomocí PR článků, nikoli o kategorii. Vytvářejte obsah s „kupním záměrem“. Naučte lidi „používat“ vaši značku a vaše názvy. A oni je začnou hledat.


Přijetí umělé inteligence v SEO: jak využít AI boty pro lepší SEO 

(autor: Tomáš Osinek)

Kdo se v SEO kruzích pohybuje již nějakou chvíli, musel Aleydu Solis již jistojistě registrovat. Jednak kvůli kvalitnímu obsahu, který produkuje, a jednak kvůli propracovanému SEO newsletteru, který doporučuji odebírat každému, kdo to myslí s optimalizací vážně. 

Její přednáška věnovaná propojení světů SEO a AI byla příjemným shrnutím zejména toho, jak nad využitím AI v rámci SEO přemýšlet, v jakých situacích lze umělou inteligenci pro větší efektivitu práce využít a kde naopak může být AI v rámci SEO ve výsledku spíše zlým pánem než dobrým sluhou.

Jako odrazový můstek pro tuto problematiku poslouží diagram od Aleksandra Tiulkanova, který i Aleyda použila ve své prezentaci. Myslet si, že AI za vás jednoduše vyřeší všechny starosti s tvorbou kvalitního obsahu, je krátkozraké. Zčásti určitě. Ale pokud tvoříte obsah, kde hlavním rozhodujícím parametrem je expertiza v dané oblasti a reálná zkušenost s problematikou, bez zásahů člověka se pro uspokojení vyhledávačů („ano, vím, obsah tvoříme hlavně pro lidi“) neobejdete. 

Je potřeba ale akcentovat i to, že v rámci SEO není užití umělé inteligence jen o tvorbě nového obsahu, ale může vám pomoci i ve spoustě dalších oblastí od reportingu, analýzy dat po hledání příležitostí pro budování zpětných odkazů atd. 

Shrnout celou přednášku do pár vět není snadné, proto doporučuji si spíše projít celou přednášku samostatně. Přednášku najdete na tomto odkazu, slidy jsou poměrně vypovídající, takže je možné pochopit jejich význam i bez hlubšího kontextu. 

Závěr

Co bych chtěl na závěr z přednášky vypíchnout, je určitě AI Prompt Generator for Digital, Content Marketing & SEO, který Aleyda zpracovala tak, aby vaše prompty zadávané umělé inteligenci splňovaly určité kvalitativní parametry, jenž ve výsledku zkvalitní a zpřesní váš požadovaný výstup. Je skvělé, když lidé sdílejí do komunity věci, do nichž sami investovali svůj čas a úsilí, a vědí, že tak dokážou ušetřit práci i ostatním lidem.


10 rychlých úspěchů pro zlepšení vašeho umístění (s využitím Ahrefs)

(autor: Daniel Maťaš)

Každý od linkbuildera po freelance SEO specialistu někdy pracoval s nástroji třetích stran. Neustálé hodiny strávené u klientů byly trochu snesitelnější díky skvělým SEO nástrojům. Jak tedy zlepšíme své pozice pouze pomocí pár chytrých funkcí? Zde je 10 kroků, které Andrei Țiț zmínil ve své přednášce. Samozřejmě, každodenní práce SEO specialisty spočívá v přepínání mezi různými nástroji třetích stran, hledání řešení v analytických nástrojích od Googlu a využívání pluginů či rozšíření. Ale Andrei předvedl 10 kroků, jak zlepšit pozice ve vyhledávačích.

 1. Správa technických problémů vašeho webu

Základní kámen celého nastavení správného fungování vašeho webu je technické SEO. Všechny nástroje jako Google Search Console, Screaming Frog, Ahrefs, Semrush či Mozz vám ukážou část toho, co na webu funguje, resp. nefunguje správně. Vyřešení všech problémů s indexací, procházením a rychlostí jsou klíčové pro zvyšování pozic vašeho webu.

 1. Aktualizujte existující stránky klíčovými slovy s nízkým růstem

Long tail klíčová slova odkazují na fráze nebo otázky, které mají nízkou konkurenci a vysokou hledanost. Je to strategie rychlého a úspěšného získávání pozic. Při základním výzkumu zaměřeném na klíčová slova stačí mezi klíčovými slovy vyfiltrovat nízkokonkurenční slova s vysokou hledaností, pracovat s relevantními slovy a získat ty nejvýhodnější.

Samozřejmě, nejlépe se hledá u konkurentů, proto je třeba začít tam a zachytit všechna klíčová slova, která dokážete využít.

 1. Najděte možnosti použití featured snippets

U klíčových slov ještě chvilku zůstaneme. Featured snippets jsou zdroje informací, které se přímo spojují s hledanými výrazy a poskytují odpovědi uživatelům již na 0. pozici. Zdarma si to můžete zjišťovat podle user intentu a konkurence. Nepotřebujete hledat nic nového, pátrejte už po tom objeveném vaší konkurencí. Výsledky vyhledávání poskytují množství návrhů, které se dají na web nasadit, obsah daných vstupních stránek optimalizovat a vy z toho budete profitovat.

 1. Aktualizujte stránky s klesající návštěvností v posledních 6 měsících

Všichni jasně chápou, že stránky, které generují návštěvnost, jsou pro weby podstatné. Návštěvnost chce každý! Proto je potřeba sledovat ji na nejnavštěvovanějších stránkách a všímat si poklesů. Identifikujte navštěvované stránky, které zaznamenávají pokles, sestavte si plán úpravy textového obsahu a sledujte, jak změny působí na návštěvnost vašeho webu.

Návštěvnost chce každý!

 1. Odkryjte mezery ve vašem obsahu a obsahu vašich konkurentů

Pokud jste ještě nepoužívali Content Gap analýzu, je pravý čas začít. V této analýze se dozvíte, kde máte mezery ve srovnání s konkurencí, na která klíčová slova se konkurence chytá, na jakých pozicích se umisťují a kolik konkurentů z KW těží.

 1. Aktualizujte obsah na starších stránkách s nižší hledaností

I nízká návštěvnost je přece návštěvnost. Pokud stránka přivádí 20 návštěvníků měsíčně, tak se to nezdá jako velké číslo. Ale představte si 200 takových stránek. To už je pořádné číslo. V nástrojích třetích stran si dokážete vyfiltrovat stránky podle návštěvnosti, které stačí aktualizovat a doplnit stejně jako u bodu 3. 

 1. Přesměrujte odkazy z chybových stránek na funkční stránky webu

Získávání zpětných odkazů a tvorba odkazového portfolia je dlouhodobý proces, na tom se můžeme shodnout. Nikdo není rád, když 530 odkazů směřujících na jednu vstupní stránku náhodně zmizí. Toto jednoduše nezjistíte jen průzkumem interetu, zabralo by to hodiny. Proto v nástrojích třetích stran dokážete vyfiltrovat stránky se stavovým kódem 404. Dodatečná práce spočívá jen v přesměrování této chybové stránky na funkční stránku. A ztracené odkazy jsou zpátky.

 1. Pracujte s interními odkazy na vašem webu

Představte si web s množstvím kategorií a rozsáhlou blogovou sekcí obsahující stovky článků. Je možnost naučit redakční tým zakomponovávat interní odkazy při psaní článků na blog, procházet každý článek manuálně (což by trvalo věčnost) nebo použít nástroje třetí strany jako Ahrefs nebo Semrush. Návrhy máte do pár sekund a můžete je rovnou zaslat na zařazení do článků nebo optimalizovat vstupní stránky.

 1. Odkryjte odkazové mezery mezi vámi a vašimi konkurenty

Link Intersect analýza je už poměrně známá. Při získávání odkazů je potřeba myslet na konkurenci a množství odkazových příležitostí, které mají právě konkurenti, ale váš web je postrádá. Místo procházení množství webů nám v SEO nástroji stačí pár kliků. Je potřeba si navolit konkurenty vašeho webu a nástroj vám odhalí, kde máte příležitost vložit zpětný odkaz, protože na stejném místě má odkaz váš konkurent.

 1. Najděte brandové zmínky bez odkazu

Brandové zmínky jsou dobrá možnost, jak jednoduše a rychle zjistit, kde dokážete proměnit obyčejný text ve zpětný odkaz. Nástroje jako Google Alerts vám mohou ukázat, kde všude byla vaše značka zmíněna, a vy tuto zmínku můžete změnit na odkaz směřující na váš web. Stačí vám jen trocha štěstí a dobré komunikační vlastnosti.

Závěr

Na závěr bych chtěl říct, že toto je opravdu jednoduchý seznam 10 kroků, které dokážeme dělat na měsíční bázi a snažit se tak vylepšovat náš web po technické i obsahové stránce s přibývajícím množstvím odkazů v portfoliu. Všechny tyto kroky by zabraly velmi mnoho času, kdybychom se snažili používat různé nástroje na analýzu webů, ale Ahrefs to všechno dokáže samostatně. Všechno najdete v záložkách Site Explorer, Web Explorer a Site Audit.


Myriam Jessier – Rozpočet výkonu obrázku

(autor: Mario Baross)

Designéři chtějí prémiové pixely, ale specialisté na SEO chtějí rychlé načítání stránek. Může být těžké tyto úkoly vyvážit, proto vám může pomoci rozpočet na výkon obrázků. Rozpočet na výkonnost obrázků stanoví limity a poskytuje užitečný rámec pro diskuzi o výkonnosti webových stránek se zúčastněnými stranami.

Rozpočet existuje proto, aby odrážel vaše dosažitelné cíle. Jaké věci však můžeme v rámci rozpočtu na image zohlednit?

 • Celková velikost obrázků
 • Formát obrázků
 • Komprese obrázků
 • Citlivé obrázky
 • Líné načítání
 • Počet obrázků

Co tedy můžete udělat pro zlepšení webových stránek?

 1. Definujte si své cíle: Chcete zářivý design, nebo spokojené zákazníky a tým SEO/UX?
 2. Stanovte si rozpočet: Určete si klíčové metriky, které chcete měřit (například rychlost načítání stránky nebo počet obrázků).
 3. Optimalizujte obrázky: V ideálním případě by všechny obrázky měly mít méně než 100 kB.
 4. Sledujte výkonnost: Měřte vývoj svých cílů.
 5. Iterujte: Přehodnoťte a upravte rozpočet.

Nezapomeňte na obrázky na svých webových stránkách. Obvykle tvoří významnou část každé webové stránky, ale často se na ně zapomíná. Také téměř třetinu výsledků vyhledávání Google tvoří obrázky, proto je zohledněte při SEO optimalizaci.

Diane Wiredu: Ovládněte komunikaci

(autor: Mario Baross)

Nestačí být na 1. místě v SERP, pokud vaše obsahové sdělení není na místě. Mnoho firem propadá syndromu „já, já, já“, kdy komunikují způsobem zaměřeným na produkt.

Přestaňte mluvit o tom, jak je váš produkt dokonalý. Dejte zákazníkům odpovědi a pomozte jim pochopit, čeho mohou s vašimi produkty nebo službami dosáhnout.

Neoslovujte zákazníky stylem

„tohle umí náš produkt“,.

použijte raději

„tohle můžete s naším produktem dělat“.

Jakmile pochopíte své publikum a sdělíte mu své řešení jeho problémů, je čas vyniknout:

 • Překvapte mě: Použijte ve svém copy nečekaná slova.
 • Méně je více: Dejte si pozor na příliš mnoho přídavných jmen nebo příliš mnoho informací.
 • Přejděte k věci: Buďte jasní a struční.
 • Buďte osobní: Pište JEDNOMU čtenáři (jedna osoba, jeden problém, jedno řešení).

To je od nás vše, doufáme, že to pro vás bude nápomocné.

27.10.2023

Komentáře