Menu

Přirozený odkazový profil

Cílem každého linkbuildera je budování přirozeného odkazového profilu. Vyhledávače hodnotí kromě kvality jednotlivých odkazů i kvalitu odkazového profilu jako celku. Weby, které mají výrazně nepřirozený odkazový profil, můžou dostat penalizaci (Google Penguin update). Jak tedy vypadá přirozený odkazový profil? V teoretické rovině má každý web bez aktivního linkbuildingu přirozený odkazový profil webu. Odkazový profil by neměl obsahovat žádné umělé vzorce (nadměrné využívání nepřirozených anchor textů, využívání pouze jedné linkbuildingové techniky, odkazování pouze na malý počet vstupních stránek, vyšší poměr optimalizovaných odkazů/brandových odkazů,….). Obecně tedy můžeme přirozený odkazový charakterizovat těmito body: neobsahuje jednoduché vzorce linkbuildingu, většina odkazů je brandových, většina odkazů má neoptimalizované odkazy, většina odkazů směřuje na Home Page, nízky poměr site-wide odkazů, odkazy směřuje i na obsahové a produktové stránky, pestrý seznam referečních domén (magazíny, partneři, katalogy, fóra, blogy, zpravodajské servery,…).