Menu

Infografika: Podíl vyhledávačů Google a Seznam na českém internetu #2021

Autor Ladislav Kos Ladislav Kos

Po roce jsme opět zpracovali infografiku mapující podíl vyhledávačů Google a Seznam na českém internetu. Jak si na začátku roku 2021 vede český fenomén Seznam? Pokračuje pozvolný pokles jeho podílu vyhledávání? To vše se dozvíte v naší infografice.

Trendy v českém vyhledávání

Vyhledávač Seznam měl v počátcích svého vzniku, tedy v roce 1996 a v letech následujících, dominantní pozici na českém internetu. Ve vyhledávání prakticky neměl konkurenci.

Zajímavostí je, že v roce 2002 zahrnul do svého vyhledávání i vyhledávač Google, a to pro vyhledávání výsledků „vyhledat ve světě“. Po krátké době však spolupráci ukončil.

V roce 2009 se pro tyto „zahraniční výsledky“ spojil s vyhledávačem Bing od Microsoftu. Snaha Seznamu o neustálé vylepšování a zpřesňování vyhledávání byla na počátku milénia nezpochybnitelná.

Podle námi zpracovaných dat Seznam držel většinový podíl na českém internetu až do roku 2014, což je vzhledem k tomu, že Google přišel do ČR už v roce 2006, obdivuhodná doba. Česká republika se spolu s několika málo zeměmi stala raritou, když v ní lokální vyhledávač delší časové období odolával dravé štice jménem Google.

Od roku 2014 však Google každoročně navyšuje svůj podíl. Kromě mnohonásobně větší přesile z hlediska počtu vývojářů a celkového zázemí jsou jeho hlavní konkurenční výhodou doplňkové služby, které většina z nás již automaticky a především bezplatně využívá v každodenním životě – Gmail, YouTube, Google Drive, Maps, Meet a mnoho dalších služeb.

Aktuální podíl na začátku roku 2021 je 85 : 15 ve prospěch Googlu. Jak se můžete přesvědčit v grafice níže, nůžky mezi vyhledávači se opět o něco více rozevřely.

Google + Seznam vs. ostatní vyhledávače

Před samotnou interpretací výsledků je nutno zmínit, že drobný podíl na trhu mají i další vyhledávače – Bing, Yandex a Yahoo, a to dohromady 3 %. V našich přehledech na ně nebudeme dále brát zřetel a budeme porovnávat pouze Google a Seznam.

Metodika

Jaké údaje sledujeme?

Data sledujeme kvartálně, a to již od počátku roku 2014. Zajímají nás pouze neplacené (organické) návštěvy z vyhledavačů, nezohledňujeme placené návštěvy z reklamních systémů. Měříme:

 • celkový podíl návštěvnosti ze všech zařízení,
 • podíl návštěvnosti z desktopů,
 • podíl návštěvnosti z mobilních telefonů,
 • podíl návštěvnosti z tabletů,
 • podíl návštěvnosti ze všech mobilních zařízení.

Vzorek dat

Jako vzorek dat nám slouží weby více než 100 našich agenturních klientů. Jsou mezi nimi weby z různých oborů (banky, pojišťovny, srovnávače, velké i menší e-shopy, obsahové weby) a různých velikostí.

Množství webů považujeme za reprezentativní, přesto mohou být výsledky ovlivněny některými faktory, jako jsou:

 • weby klientů:
  • odlišné cílové skupiny,
  • konkurenční prostředí,
  • skladba a intenzita jednotlivých marketingových aktivit klientů,
  • nerovnoměrnost oborového působení webů;
 • updaty vyhledávačů spuštěné v průběhu sledovaného období;
 • stav onpage a offpage faktorů jednotlivých webů na začátku a v průběhu sledovaného období;
 • (SEO) aktivity prováděné na daných webech v průběhu sledovaného období;
 • cíle, které jednotlivé weby sledují, a jejich nastavení, příp. jejich změny.

Vyhodnocování

Pro vyhodnocení jsme se rozhodli zprůměrovat poměry vyhledávačů jednotlivých klientů. V případě vyhodnocování podílů jednotlivých vyhledávačů ze součtu absolutních hodnot návštěvnosti jsme dospěli k velmi podobným závěrům. Výsledné hodnoty se lišily zhruba o 1–2 %.

Všechny uvedené hodnoty jsme zaokrouhlovali na celá čísla bez desetinných míst. Nezaokrouhlené hodnoty naleznete v tabulce níže.

Jak to celé dopadlo?

Celková organická návštěvnost ze všech zařízení (mobilní a desktopová zařízení dohromady)

Na přelomu let 2020 a 2021 byl celkový procentuální poměr mezi vyhledávači 85 : 15 ve prospěch Googlu. Za 7 let se tak poměr používání vyhledávače Google zvedl ze 47 % na 85 %. Ještě v loňském roce to vypadalo na zpomalení růstu Googlu, tento rok však rozevírání pomyslných nůžek mezi Googlem a Seznamem opět zrychlilo, konkrétně o 9 %. Pojďme si v následujících grafech detailněji prohlédnout využívání obou vyhledávačů ze všech zařízení.

Organická návštěvnost z desktopů

Ze všech sledovaných zařízení je právě na desktopech využívání Seznamu nejsilnější. Pokud se tedy dá 22% podíl na konci roku 2020 považovat za silný. I v tomto případě Seznam meziročně ztratil, a to 7 %.

Organická návštěvnost z mobilních telefonů

Google je z hlediska optimalizace vyhledávače pro mobilní vyhledávání silným hráčem. Neustále vylepšuje mobilní hledání, což mimochodem letos v březnu završí tzv. mobile first indexem, který bude zohledňovat ve výsledcích vyhledávání jen mobilní responzivní weby. Google v naší infografice dlouhodobě dosahuje nejsilnějšího podílu. Za rok 2020 si polepšil o 6 % a dosahuje více než 88% podílu.

Organická návštěvnost z tabletů

Návštěvnost z tabletů hraje ve prospěch Googlu, a to v procentuálním poměru 80 : 20. I v tomto případě sledujeme soustavný růst podílu Googlu. Mezi sledovanými vzorky je podíl tabletů však pouze 4%.

Organická návštěvnost z mobilních zařízení (mobilní telefony a tablety dohromady)

Závěrečný graf porovnává podíl návštěvnosti ze všech mobilních zařízení, slučuje tedy předchozí dva grafy (mobilní telefony + tablety).

Shrnutí výsledků

V loňské infografice jsme odhadovali pozvolnější nárůst Googlu (1–2%), místo toho Google na úkor Seznamu posílil o dalších 9 %. Nabízí se proto otázka, čím byl větší nárůst Googlu způsoben. Při podrobnějším pohledu na weby klientů vidíme velké posuny ve prospěch Googlu u stránek těch klientů, kde do roku 2020 Seznam dominoval nebo si udržoval solidní poměr okolo 35–50 %. Jednalo se především o menší e-shopy a obsahové weby často zaměřené na konkrétní cílovou skupinu. Google však posiloval prakticky už všech sledovaných webů a nárůst za rok 2020 tak můžeme považovat za přirozený. Zůstává otázkou, na jakém čísle se zastaví po letošním roce.

I přes nepříznivé závěry pro Seznam ho doporučujeme při optimalizaci webu neignorovat. Stále vám může na web přinášet relevantní návštěvnost, ze které vámi spravovaný web může těžit.

Celou infografiku z článku si můžete stáhnout kliknutím na obrázek níže.

Infografika: Podíl vyhledávačů Google a Seznam na českém internetu #2021
03.03.2021

Komentáře