Menu

SEOzraz 2020 v Bratislavě

Autor Michal Doskočil Michal Doskočil

Letošní bratislavský SEOzraz se nesl ve stylu mezinárodního vystoupení. Zúčastnili se také samozřejmě zástupci eVisions, kteří se s vámi v článku podělí o své zážitky.

Překonali brzké vstávání, vichřici Sabrinu, která se prohnala Českem, a dálnici D1 kvůli letošnímu SEOzrazu v Bratislavě. Nakonec se jejich strastiplná cesta vyplatila. Naši SEO specialisté se zúčastnili jedné z největších konferencí v Bratislavě a bylo se opravdu na co dívat.

Celkem se na řečnickém pódiu vystřídalo 15 anglicky mluvících přednášejících. Svými přednáškami pokryli rozsáhlá témata od novodobých metod linkbuildingu, práce s daty, až po optimalizaci YouTube videí. Třešničkou na dortu byl filipínský specialista Venchito Tampon se svým tématem zaměřeném na linkbuilding.

Marieke van de Rakt – The importance of readability for SEO

Napsal: Marek Foršt

První přednáška dne odstartovala lehce po deváté hodině ranní. Začala tématem, které v SEO bezpochyby kraluje – obsahem. Necelou půl hodinku na toto téma mluvila Marieke van de Rakt, CEO z agentury Yoast.

O významu obsahu není potřeba se sáhodlouze rozepisovat. Všichni si jeho důležitost uvědomujeme. Marieke se v této oblasti zaměřila konkrétně na čitelnost textu. Autorka prezentace zdůraznila několik důvodů, kvůli kterým je čitelnost důležitá.

 • Náročnost čtení z obrazovky – na webových stránkách je občas těžké se orientovat. Zapříčinění na tom mají pop-up reklamy, bannery a jiné rušivé vlivy. Čtení textu z obrazovky je proto pro člověka složitější než číst například knihu.
 • Rychlé znudění uživatele – uživatel internetu je náročný a rychle ztratí svůj zájem. Když váš text nebude dobře čitelný, přestane ho vaše stránka bavit.
 • Pochopení hlavní myšlenky – pokud váš text bude psaný nesrozumitelně formou složitých souvětí, ztratí se v textu hlavní myšlenka, kterou jste uživateli chtěli předat. Obsah tudíž kvůli nečitelnosti nesplní svůj cíl.

Na základě důvodů uvedených výše se s námi Marieke podělila o několik tipů ohledně obsahu. Jedním z nich je psaní úderných a jednoduchých vět. Dalším doporučením je užívat odstavce smysluplně a neoddělovat je nahodile. První věta v odstavci by měla být nejdůležitější a vyvolat v člověku zvědavost k tomu, aby si odstavec přečetl celý. Jejím posledním doporučením je pak užívat tzv. transition words přechodná slova mezi větami. Jedná se o slova typu rovněž, podobně, především, mimoto, z toho důvodu a další. Tato slova tvoří jasná spojení mezi větami a budují návaznost a smysluplnost textu. V poslední řadě pak Marieke informovala o tom, že čitelnost textu bude o to důležitější, jakmile voice search nabyde na větším významu. Jednoduché texty poté budou upřednostňovány o to víc.

Cílem celé prezentace bylo rovněž promovat produkt Readability Analysis pro Yoast SEO (WordPress SEO plugin), který dává pozor na čitelnost textu za vás. Analýza je nicméně k dispozici prozatím jen pro vybraný počet jazyků a kdo ví, kdy se ji dočkáme u nás. Marieke sama řekla, že slovenština ani čeština bohužel nejsou prozatím prioritou.

Fili Wiese – Better understanding Google penalties

Napsal: Marek Foršt

Druhou prezentaci v pořadí si vzal pod svá křídla Fili Wiese, SEO expert a bývalý zaměstnanec Googlu z Nizozemska. Zaměřil se na black hat SEO a především na penalizace.

Filiho prezentace obsahovala několik zajímavých informací a poznatků. Za zapamatování stojí především tyto tři:

 • Nástroj Disavow tool může zvýšit traffic. Je to tak, distancování se od potenciálně toxických nebo spam linků může nejen odvrátit hrozící penalizaci, ale také zlepšit výkonnost webu. Fili to potvrdil v pondělí na konferenci a mimo to k tomuto tématu existuje z poslední doby také několik článků podložených daty, kdy pouhé distancování se od odkazů vedlo ke zvýšení organického trafficu.
 • Algoritmická penalizace neexistuje. Všechny penalizace jsou podle Filiho manuální. Nemůže se tedy stát, že byste obdrželi penalizaci na základě algoritmu. Algoritmus sice váš web může ovlivnit v negativním světle, to ale neznamená, že jde o penalizaci.
 • 3234. To je číslo, které vyjadřuje počet menších či větších aktualizací algoritmu Googlu, jež proběhly v roce 2019. Neuvěřitelné, že?

Druhá část prezentace byla zaměřena již konkrétně na samotné penalizace. Některé ze zakázaných činností, za které můžete penalizace obdržet, jsou:

 • Cloaking
 • Link schemes
 • Keyword stuffing
 • Hidden text or links
 • a další.

Jak poznáte, že byl váš web penalizován? Existují tři možnosti. Buď dojde k neutralizaci, kdy váš web přestane růst a zasekne se na jednom místě. Druhou možností je rapidní propad na pozicích a třetí možností je úplné smazání.

Pokud jste penalizací postiženi, není řešením Google prosit nebo dokonce přejít k možnostem jako je lhaní, hraní na emoce, nadávání nebo dokonce vyhrožování. Fili doporučuje provést obratem potřebné kroky k odebrání penalizace a napsat stručný email, kde popíšete situaci a kroky, které jste provedli. Příklad vzorového emailu, jak Google oslovit, jsem zachytil na Twitter.

Thomas Kloos – SEO strategy. Where to put your money?

Napsal: Michal Doskočil

SEO is elegant. V tomtu duchu se nesla přednáška Rakušana Thomase Kloose. Jednalo se o prezentaci, která se dívala na oblast SEO z ptačí perspektivy. Co tím myslím? Thomas nám připomněl, že SEO jako disciplína digitálního marketingu má své pevné místo v marketingovém mixu. Neměli bychom zapomínat, že neustále řešíme klientův problém a produkt sám o sobě by měl být užitečný.

To, jak poskládáme svůj marketingový mix, záleží na oboru podnikání, trhu a na cílové skupině. Někdy má význam směřovat velkou část budgetu na marketing do optimalizace pro vyhledávače, jindy stačí investovat do této oblasti menší část na podporu businessu a většinu vložit do jiných kanálů. Těmi mohou být sociální sítě, PPC a mnohé další. Například pro malou místní realitní kancelář, která cílí na lokální trh, nemusí být nejšťastnějším řešením primárně vkládat finance pouze do SEO.

Thomas uvedl velmi zajímavý příklad na chvilkovém fenoménu jménem Fidget spinner. Tento produkt měl velmi „zajímavou“ fázi životního cyklu, téměř totožnou s tvarem Gaussovy křivky v období jednoho roku. I přes relativně vysokou hledanost klíčových slov ve své době se nevyplatilo dlouhodobě optimalizovat stránky pro tento produkt. Tudíž kdo neodhadl situaci a optimalizoval, s velkou pravděpodobností plýtval svými financemi.

Google Trends: Fidget spinner

Zdeněk Dvořák – Link building is helping people

Napsal: Michal Doskočil

Na scéně se též objevil linkbuilder Zdeněk Dvořák, známý jako Linki. Svým výstupem upozornil na budoucí vývoj linkbuildingu a způsoby získávání zpětných odkazů bez jejich nakupování. Na celou věc se podíval až z psychologického hlediska. Vysvětloval také motivace třetích stran pro umístění odkazu na svém webu.

Samotné nakupování zpětných odkazů má své limity, a to z více důvodů. Jejich kvalita může být často diskutabilní až velmi nekvalitní a počet webů s možností nákupu je omezený. V některých případech si na tomto konceptu někteří jedinci dokonce postavili business model a na oko dobře vypadajících webech umisťují jeden odkaz za druhým. A pokud je web kvalitní, cena za takový link je příliš vysoká vzhledem k budgetu na linkbuilding. 

Co radí Linki? Dělejte to po staru, ale lépe. Zaměřte se na otázku, proč lidé vytvářejí webové stránky. Jejich motivace se mohou lišit, některé motivují peníze, někteří tím uspokojují své ego, další zase cítí potřebu pomáhat ostatním. S tímto vznikají ruku v ruce společné cíle, které si weby stanovují. Jsou jimi návštěvnost, kvalitní obsah, viditelnost či ocenění jejich práce. Proto identifikujte cíle webu a pokud můžete nějakým způsobem napomoci k jejich naplnění, neváhejte web kontaktovat.

Celá message přednášky byla, ať se snažíme budovat odkazové profily právě kvalitními cestami. Jinak bychom v blízké buducnosti mohli mít veliké problémy s nekvalitními odkazy.

Tibor Peták – Website Information Architecture based on Faceted Classification of Keywords

Napsala: Hana Feriancová

Jedna z prezentácií na tohtoročnom SEO zraze sa venovala práve informačnej architektúre webu. Zaujala ma preto, lebo na túto tému sa v rámci SEO často zabúda a mnohí SEO špecialisti jej neprikladajú dostatočnú dôležitosť. No pravda je, že ak máte zlú informačnú architektúru webu, skôr či neskôr vás to dobehne.

Prednášajúci Tibor Peták tému podľa môjho názoru veľmi dobre spracoval. Podotkol, že celé on-page SEO sa odvíja práve od informačnej architektúry. Či už ide o internú navigáciu, vytváranie obsahu na webe, optimalizáciu titulkov a pod. Ďalej hovoril o tom, že celú informačnú architektúru webu je možné spraviť aj automatizovane použitím fazetového triedenia kľúčových slov. Tvorba informačnej architektúry webu týmto spôsobom prináša mnoho výhod, medzi ktoré patrí prepracovanejšia interná navigácia, návrhy na nové podstránky alebo zlepšenie použiteľnosti webu. 

Mikuláš Prokop – How to Take Down a Server of a Big Media Website

Napsala: Hana Feriancová

Ako funguje SEO pre spravodajský web? Práve na túto otázku odpovedal Mikuláš Prokop počas svojej prednášky. Ponúkol nám náhľad do iného sveta SEO než sme zvyknutý. V prípade spravodajských webov môže byť nárast organickej návštevnosti počas vybraných podujatí obrovský a nárazový. Je dôležité si danú tému poriadne preštudovať a sledovať výsledky v SERPe, pretože tie sa neustále menia. Užívateľ hľadá niečo iné pred daným podujatím, počas neho a aj po jeho skončení. Mikuláš Prokop odporúča vytvoriť sekciu pre podujatie, ako aj suportujúce stránky minimálne pol roka dopredu a vyprodukovať čo najviac obsahu v predstihu. Zdôrazňuje, že príprava a naštudovanie si témy sú v tomto prípade extrémne dôležité.   

Celkové dojmy

Konferenci hodnotíme jako úspěšnou. Kvalitní káva a občerstvení pak celý program zpříjemnily. Doplnili jsme si některé základní informace a rozšířili si obzory o zajímavé a netradiční poznatky z oboru.

17.02.2020

Komentáře