Menu

Google Trends

Google Trends je specifickým vyhledávacím nástrojem společnosti Google, který umožňuje získat přehled o hledanosti jednotlivých klíčových slov či frází v průběhu vymezené časové periody.

Horizontální osa Google Trends znázorňuje čas, kdežto vertikální osa ukazuje hledanost. Data v nástroji Google Trends bývají denně aktualizovaná, nicméně sám Google upozorňuje, že se v datech mohou vyskytovat menší odchylky. Nově jsou statistiky Google Trends vylepšeny natolik, že je možné na hlavní stránce sledovat seznam nejžhavějších témat, které se v dané zemi či v daném regionu právě vyhledávají.