Menu

Klíčové slovo

Klíčové slovo (angl. keyword) označuje konkrétní výraz nebo frázi, pod kterou uživatelé vyhledávají produkt či službu ve vyhledávači na Google nebo Seznamu.

Podle klíčových slov se orientují SEO specialisté, copywriteři i PPC odborníci. Potřebují je k nahlédnutí do mysli vyhledávající osoby a používají je ke snazší dohledatelnosti určitého webu. Analýza klíčových slov pak například pomáhá k rozšíření relevantního obsahu vašeho webu podle vyhledávacích dotazů.

Typ shody klíčových slov výraz využívaný v PPC reklamě a značí úroveň shody klíčového slova s vyhledávacím dotazem. V online marketingu známe tyto shody:

Přesná shoda

 • označená pomocí [] závorek
 • reklamy se zobrazují vyhledávací dotaz, který téměř přesně odpovídá zadanému klíčovému slovu (mohou se zobrazit také na synonyma či vyskloňované klíčové slovo)

Frázová shoda

 • označená pomocí “ „
 • dotaz se zobrazí pouze tehdy, pokud jsou zachovány všechny fráze z klíčového slova (musí být dodrženo pořadí slov). Je zde možné rozšíření fráze zleva i zprava, dotaz tak může obsahovat další slova před nebo za frází. Není však možné vkládat slova doprostřed fráze. Frázová shoda se označuje uvozovkami.

Reklama se zobrazí i na blízké varianty, např.: překlepy, rozdílná diakritika, jednotné a množné číslo

Modifikovaná volná shoda

 • označená pomocí +
 • reklama se bude zobrazovat na vyhledávací dotazy, které mohou obsahovat překlepy, blízké i vzdálenější varianty slova, které prohlízeč vyhodnotí jako relevatní
 • před, mezi i za klíčové slovo ve volné modifikované shodě se mohou přidávat další slova
 • nad touto shodou klíčových slov inzerent nemá takovou kontrolu

Volná shoda 

 • bez označení
 • reklama se bude zobrazovat na vyhledávací dotaz, jeho blízké i vzdálenější varianty, klíčové slovo se také vůbec nemusí promítnout do vyhledávacího dotazu, stačí, že dotaz bude příbuzný
 • nad touto shodou inzerent má nejmenší kontrolu

Vylučující klíčová slova 

 • používají se stejným způsobem jako pozitivní klíčová slova
 • lze je použít i ve stejných shodách – tedy lze vylučovat [slovo] v například přesné shodě