Menu

Black hat SEO

Black hat SEO je způsob optimalizace, při kterém dochází k využívání agresivních SEO strategií a technik. Tyto strategie a techniky se zaměřují výhradně na optimalizaci pro vyhledávače, přičemž naprosto ignorují přínos stránky pro uživatele. Příkladem technik black hat SEO je zahlcení klíčovými slovy, vkládání nesouvisejících klíčových slov s obsahem stránky či neviditelný text. Využívání těchto technik velmi často vede pouze ke krátkodobému pozitivnímu efektu ve výsledcích vyhledávání, ale časem je jejich přínos degradován. A to až do té míry, kdy je web, využívající tyto techniky, ze stran vyhledávačů penalizován. Opakem je white hat SEO.