Menu

Jak na komplexní rešerši odkazových příležitostí?

Autor Jakub Zahurský Jakub Zahurský

Rešerše nám neodhalí pouze weby, kde získat odkaz, ale poví nám informace velikosti a rozmanitosti našeho oboru. Podívejme se tedy, jak na to!

Při hledání nový příležitostí vycházíme samozřejmě ze znalosti naší cílové skupiny a analýzy klíčových slov. Díky rešerši tak získáme přehled o konkurenci, nadhled nad velikostí trhu, jeho konkurenčnosti a jeho potenciálem. Pokud budeme postupovat dostatečně systematicky, neunikne nám žádná příležitost jak získat odkaz.

Odkazy z vlastních zdrojů aneb „nejníže rostoucí ovoce“

V první řadě bychom se měli ujistit, že využíváme všechny možnosti, které nám nabízejí naše partnerské subjekty, nebo možnosti které skýtá náš vlastní web.

1. Partneři, klienti, dodavatelé, sponzoring

Před průzkumem externích odkazových příležitostí bychom si měli ujistit, zda využíváme všechny příležitosti z řad stávajících partnerů a dalších subjektů, se kterými již na nějaké bázi spolupracujeme. Získání takových odkazů „bolí“ nejméně a je škoda těchto příležitostí nevyužít.

2. Interní prolinkování 

Interní prolinkování je velmi opomíjenou metodou. Interní odkazy předávají stejně jako externí hodnotu a mají pro vyhledávače váhu. Efektivně propracovanou hierarchií interních odkazů dáváme vyhledávačům vědět, které stránky jsou pro nás důležité. Vyhledávač je díky tomu ocení prostřednictvím lepší viditelnosti ve výsledcích vyhledávání a stránky tak budou mít i lepší šanci k externímu odkazování. Kompletní informace o této technice naleznete v našem článku o významu interního prolinkování.

Pokud působíte i na mezinárodních trzích, nezapomeňte také na správné prolinkování svých jazykových mutací (příklad zde).

3. Vlastní obsah

Další skvělou možností jak přilákat odkazy je využití vlastního stávajícího obsahu. Obsah zanalyzujte a vyberte ten, který fungoval nejlépe. Následně ho zaktualizujte a začněte znovu podporovat. Vytvoříte tak velmi reálnou šanci na získání relevantních zpětných odkazů.

Hledání odkazových příležitostí z externích zdrojů

1. Stínování konkurence

Analýza odkazového profilu konkurentů by měla být součástí samotných úvodních aktivit. Mnoho konkurentů budete znát sami bez použití vyhledávače, ale vyhledávače vám odhalí další a zejména ukážou, jaké weby upřednostňují. Uděláte si tak představu o objemu, skladbě a kvalitě odkazových profilů svých soupeřů. Po přistoupení k linkbuildingu nám odkazové profily konkurentů mohou posloužit k velmi cenné inspiraci a nalezení potenciálních partnerů.

Pro stínování konkurence využíváme primárně nástroje Ahrefs či Majestic. Vyexportujte si seznam domén, které odkazují na vybraného konkurenta, případně oborového lídra či tematicky příbuzný web a zanalyzujte ho. V začátcích to může být zdlouhavý postup, ale postupem času poznáte rychleji na první pohled, který web je pro vás bude relevantní. Výstupem bude seznam webů, který si ideálně rozdělíte podle druhu (např. magazín, blog, diskuzní fórum atd.), podle tematiky nebo i zacílení. Určit si mimo jiné můžete, kdy budete jaké weby oslovovat.

2. Hlubší odkazové vazby

V rámci stínování konkurence a tematicky příbuzných webů se vyplatí zabrousit na weby, které odkazují na ty, u kterých byste rádi získali odkaz. Pokud je web kvalitní a relevantní, budou na něj s velkou pravděpodobností odkazovat také zajímavé a relevantní weby. Stejným způsobem stojí za prozkoumání, kam odkazují weby, na kterých chci získat odkaz. Vždyť samotný Google v poslední  době  zmiňuje, že odkazování na kvalitní relevantní weby do určité míry spadá mezi hodnotící kritéria kvality.

3. Katalogy webů a seznamy

Způsob jak lze velmi rychle získat subjekty k navázání spolupráce. Jako příklady katalogů, ze kterých můžeme získávat kvalitní zdroje inspirace a příležitosti můžeme uvést Odkazy.seznam.cz nebo Firmy.cz.

4. Vyhledávací operátory

Fulltextové vyhledávače jsou dalším cenným zdrojem informací o trhu ve kterém se pohybujeme. Uděláte si dobrou představu o tom, co vaše cílová skupina řeší, a kde to nejčastěji řeší. Dostanete tak tipy na tvorbu užitečného obsahu a zejména tipy na relevantní odkazové příležitosti.

Díky vyhledávacím operátorům můžete vaše dotazy lépe specifikovat a získat tak požadované výsledky. Najčastěji používanými operátory jsou:

  • Site: – vyhledá v rámci webu (site:webkonkurenta.cz) nebo i obsah mimo hlavní web (site:webkonkurenta.cz brandkonkurenta)
  • Related: – pomůže s nalezeném tematicky příbuzných webů
  • Link: – získáte přehled o odkazech vedoucích na konkurenta
  • Intitle: – slouží k vyhledání slov v rámci titulku stránky
  • Inurl: – slouží k nalezení slov v rámci url stránky

Samozřejmě o všech operátorech informují i samotné vyhledávače: souhrn operátorů na Seznam.cz, souhrn operátorů na Google.com.

5. Průzkum sociálních sítí

Dalším způsobem, jak narazit na hodnotné reklamní partnery jsou sociální sítě. Můžeme zde snadno potkat opinion lídry, na které se pak případně zaměříme, či tipy na tvorbu užitečného obsahu a další oborové problematiky, které stoji za to prozkoumat.

6. Broken linkbuilding

Broken linkbuilding je velmi snadnou metodou, jak získat zpětný odkaz. Zaměřujeme se při ní na monitoring nefunkčních odkazů směřujících na náš web a také na nefunkční odkazy směřující na weby konkurence. Místo těchto nefungujících cílových stránek pak nabídneme danému subjektu fungující relevantní stránku. Vhodným nástrojem pro tuto aktivitu může být MarketingMiner.

7. Monitoring zmínek

Obvyklou metodou každého linkbuildera, by měl být monitoring zmínek pomocí nástrojů typu Talkwalker nebo Mention. Můžeme monitorovat zmínky na konkrétní relevantní klíčová slova, nebo sledovat novinky vybraných konkurečnčních webů. Získáme tak opět tipy na aktuální obsah a odkazové příležitosti. Sledovat můžete také aktuální zmínky o vašem webu a následně daný subjekt oslovit s prosbou o implementaci aktivního odkazu na váš web.

8. Collabim

Možnost jak se dostat k cenným odkazovým příležitostem přináší i nástroj Collabim a zejména jeho funkce Site Finder, která nám po vytvoření nového projektu a vložení klíčových frází nabídne tipy na obsahově relevantní weby.

Metod pro nalezení kvalitních odkazových příležitostí je více, ale díky těmto nejpoužívanějším dostanete dobrou představu o možnostech ve vašem oboru. Výstup z rešerše tedy může obsahovat výčet url adres vybraných webů, druh těchto webů a metodu jakou zde budeme chtít odkaz. Pak už nezbývá nic jiného než se pustit do akce, a oslovit vybrané subjekty pro získání spolupráce.

05.05.2016

Komentáře