Menu

Vstupní stránky

Vstupní stránky (anglicky landing pages) jsou stránky, skrze která vstupuje návštěvník na vaše stránky skrze vnější zdroj jako jsou organické výsledky vyhledávání, PPC reklama, bannerová reklama, odkaz z cizích stránek, apod. Na vstupní stránce by měl zákazník nalézt, co při vstupu předpokládál. Vstupní stránka by tedy měla být tematicky relevantní k vyhledávacímu dotazu, nebo k zobrazenému banneru apod. Vstupní stránku pro SEO navrhujeme tak, aby svým obsahem odpovídala uvažovanému okruhu dotazů – klíčových slov. Každý vyhledávací dotaz by měl tedy v ideálním případě mít na vašem webu přiřazenou pouze jednu vstupní stránku.