Menu

Kariéra v PPC: Od Juniora k Seniorovi

Autor Martin Sikora Martin Sikora

Pay-Per-Click (PPC) reklama je způsob digitálního marketingu, který nabízí obrovský potenciál růstu a úspěchu. Pro mnohé, kteří začínají svou kariéru v PPC, může být cesta od začátečníka k seniorní pozici náročná, ale velmi obohacující. V tomto článku se podíváme na vývoj kariéry PPC specialisty od začátku až po vrchol a na to, čeho je třeba…

Jedná se o subjektivní pohled a každá firma si schopnosti svých specialistů určuje sama. Mnoho firem se snaží vybudovat komplexního zaměstnance s přesahem do více oblastí (např. SEO, Analytics nebo web). Některé firmy naopak posilují odbornost v rámci jedné oblasti. Nejedná se tedy o univerzální a všude platné úrovně PPC specialistů. 

PPC specialista junior je začátečník v oblasti Pay-Per-Click reklamy. Ovládá základy online marketingu a rozumí konceptům PPC kampaní. Na této úrovni se zaměřuje na základní aspekty tohoto oboru. Patří sem nastavení kampaní, tvorba reklamních textů a monitoring výsledků. Jeho úkolem je spolupracovat s týmem a učit se od zkušenějších kolegů.

Oblasti, které by měl juniorní PPC specialista ovládat:

PPC 

 • Teoretické znalosti z kurzů a školení (Digisemestr a podobně).
 • Základní orientace v reklamních systémech, na které se právě specializuje. 
 • Návrh reklamních textů.
 • Monitoring výsledků kampaní. 
 • Jednoduché projekty pod kontrolou vedoucího / vedoucí týmu.
 • Základní znalost metrik v účtech.
 • Juniora je třeba vést k tomu, na čem má pracovat.

Analytika

 • Teoretické znalosti rozhraní Google Analytics. 
 • Vyhodnocování výsledků pod kontrolou vedoucího pracovníka.
 • Tvorba jednoduchých reportů.

SEO 

 • Pochopení významu SEO.
 • Základní znalost SEO nástrojů.

Webové stránky 

 • Schopnost rozpoznat základní chyby webu (chybějící platební metody, bugy, nemožnost přidat do košíku apod.).
 • Cílit reklamu na správnou část webu.

Komunikace

 • Přijímání pokynů a zpracování úkolů od seniorů. 
 • Základní komunikace s grafikem a dalšími odděleními.
 • Junior by měl vědět, na co se koho zeptat.
 • Účastní se schůzky s klientem pro lepší porozumění a vzdělávání.
PPC specialista medior je středně pokročilý odborník v oblasti Pay-Per-Click reklamy. Má rozšířené znalosti a dovednosti pro vytváření a správu komplexnějších PPC kampaní. Na této úrovni řeší pokročilejší strategie, jako je retargeting a rozšířené nastavení kampaní. Má pokročilejší technické dovednosti a dokáže samostatně analyzovat výsledky kampaní. Mimo jiné aktivně sleduje aktuální trendy v oblasti digitálního marketingu a PPC. Svou prací přispívá k efektivnímu řízení kampaní a dosahování cílů vytyčovaných společně se zákazníkem.

Oblasti, které by měl mediorní PPC specialista ovládat:

PPC

 • Praktické znalosti PPC a přesah do více reklamních systémů (Google Ads, Facebook, LinkedIn apod.).
 • Pokročilá znalost nastavení kampaní ve většině dostupných systémů a jejich samostatná optimalizace. 
 • Pokročilá práce s klíčovými slovy – porozumění typů shody a jejího vlivu na výkon kampaně, složitější strategie s vylučováním klíčových slov pomocí seznamů.
 • Pokročilá znalost metrik a dimenzí reklamních systémů.
 • Schopnost navrhnout nebo vytvořit úspěšné reklamní texty a grafické podklady.
 • Tvorba reklamních textů na základě kampaně a samostatné nastavení kampaní.
 • Znalost biddingových strategií, optimalizace skóre kvality a práce s účtem.
 • Ovládá komplexnější strategie cílení kampaní.
 • Znalost a zpracování produktových feedů a rozhraní pro produktové kampaně.
 • Práce s většími rozpočty a pro klienty s vysokými nároky.
 • Samostatnost bez asistence, ale stále konzultuje složitější situace se seniorními kolegy.
 • Schopnost vytvářet jednoduché články na PPC témata.
 • Schopnost řešit většinu problémů spojených se správou kampaní.
 • Plně odpovídat za rozpočet účtu.
 • Schopnost navrhnout a provést A/B test kampaní, kreativ, textů, strategií apod.
 • Umí vytvořit základní analýzu konkurence svého klienta a postřehy z ní uplatnit v kampaních.
 • Dokáže si v účtech nastavit základní skripty a automatická pravidla pro zjednodušení práce a zautomatizování jednoduchých tasků.

Analytika

 • Praktická znalost Google Analytics a středně pokročilá práce s daty.
 • Znalost GTM a nastavování konverzních událostí / schopnost zadat webovému analytikovi požadavky na měření konverzí na webu.
 • Vytváření vlastních reportů v DataStudiu nebo podobném nástroji.
 • Vyzná se v různých atribučních modelech pro konverze využívaných napříč reklamními a analytickými systémy.
 • Dokáže na základě analýzy dat z webu a reklamních systémů vytvářet data-driven rozhodnutí pro optimalizaci výsledků PPC kampaní, ale i pro vylepšení dalších oblastí webu nebo produktu klienta.

SEO 

 • Schopnost analyzovat onsite SEO / znalost mírně pokročilých SEO nástrojů.
 • Znalost a čtení SEO rozšíření. 
 • Doporučení týkající se SEO pro klienty.

Webové stránky 

 • Znalost online cesty zákazníka (a hledání chyb v ní).
 • Znalost fungování webových stránek, jejich hodnocení a doporučení pro klienty.
 • Základní znalost UX/UI. 
 • Dokáže klientovi navrhnout a obhájit smysluplné úpravy webu pro zlepšení konverznosti vstupních stránek využívaných pro reklamu.

Komunikace

 • Samostatné jednání s klientem nebo obchodními partnery o výsledcích.
 • Doporučení klientovi v dalších oblastech (SEO, COPY, UX/UI) a samostatné zadávání práce ostatním oddělením.
 • Návrhy na zlepšení pro klienta v oblasti produktu, webu, obsahu, strategie.
 • Pomáhá juniorním kolegům a dokáže je mentorovat v základních oblastech PPC.
PPC specialista senior je zkušený a vysoce kvalifikovaný expert v oblasti PPC. Má široké znalosti a dlouhodobé zkušenosti s vytvářením a správou náročných PPC kampaní. Je zodpovědný za vytváření komplexních strategií, dlouhodobé plánování investic a zajišťování maximální návratnosti investic (ROI) nebo jiných business aligned cílů pro klienty. Je mentorem mladších specialistů a zároveň je dobře informován o nejnovějších trendech v digitálním marketingu. Jeho práce přispívá k vysoké výnosnosti a dlouhodobému růstu businessu klientů i celé agentury.

Oblasti, které by měl seniorní PPC specialista ovládat:

PPC

 • Vše zmíněné u Mediora.
 • Vytvoření komplexní strategie PPC s ohledem na všechny dostupné kanály PPC i jiné (SOME, e-mailing, PR).
 • Práce na náročných klientech s většími rozpočty.
 • Pohled na PPC systémy „shora“ – dokonalá znalost všech metrik, dimenzí a jejich vzájemných souvislostí.
 • Samostatná optimalizace a nastavení kampaní ve všech dostupných systémech (Google, Sklik, Facebook, LinkedIn apod.).
 • Automatizace a návrhy na zlepšení a zjednodušení práce.
 • Strategické plánování pro klienty.

Analytika

 • Pokročilá práce s GTM a Analytics.
 • Analýza nákupní cesty / integrace do analytiky.
 • Datová analýza a vyhodnocení dat na vysoké úrovni.
 • Příprava komplexních reportů, návrhy na jejich zlepšení a automatizaci.

SEO 

 • Pokročilá znalost SEO. 
 • Podávání návrhů klientovi a součinnost se SEO oddělením.

Webové stránky 

 • Návrhy na zlepšení webových stránek.
 • Pokročilejší znalost UX a schopnost navrhovat základní změny u projektů.

Komunikace

 • Prezentace výsledků C-level managementu.
 • Přizpůsobení prezentací publiku (finanční metriky pro CFO, marketingové metriky pro CMO a vhled do toho, co fungovalo a co ne, pro CEO).
 • Případné školení/mentoring juniornějších kolegů.
 • Pravidelná setkání s klienty, strategické a dlouhodobé návrhy pro klienty.

Pro ty, kteří jsou ochotni investovat čas a úsilí, může být kariéra v oblasti PPC plná příležitostí k dosažení významných úspěchů, které zároveň přispívají k růstu klientů i organizace.

Po dosažení seniorní pozice PPC specialisty máte mnoho příležitostí k dalšímu kariérnímu růstu. Zde je několik směrů, které mohou být další kariérní cestou PPC specialisty:

 • Další profesní rozvoj: Můžete se zaměřit na hlubší odborné znalosti v rámci PPC reklamy a stát se expertem na konkrétní aspekt, jako je retargeting, optimalizace konverzního poměru nebo XML feed. Nezapomeňte na další vzdělávání a certifikace, abyste zůstali na špičce nejnovějších trendů a technologií v oblasti PPC. Pokud nechcete lidi vést, může být rozvoj kompetencí tou správnou cestou.
 • Kombinace oborů: Kombinace PPC s dalšími oblastmi digitálního marketingu, jako je SEO, obsahový marketing nebo sociální média, vám umožní získat širší pohled a zkušenosti v oblasti online marketingu.
 • Strategická úloha: Pokud nechcete vést lidi, ale baví vás vést projekty, můžete se pokusit vyjednat se zaměstnavatelem vytvoření nové pozice, která vám to umožní. Můžete se stát například PPC stratégem, kde budete vytvářet komplexní marketingové strategie pro klienty nebo společnosti. Kromě PPC se můžete zaměřit také na vytváření celkové marketingové strategie napříč různými online platformami.
 • Vedení týmu: Pro ty, kteří mají silné vůdčí schopnosti, může být ideálním směrem manažerská pozice, kde budete moci řídit tým odborníků na PPC.
 • Data a analytika: pokud jste dobří v analýze dat, můžete se stát odborníkem na analýzu dat a pomáhat při rozhodování založeném na datech.
 • Podnikání: Pro ty, kteří mají podnikatelského ducha, může být dalším krokem založení vlastní digitální agentury nebo poradenské firmy.
 • Vzdělávání a školení: Pokud máte vášeň pro vzdělávání, můžete se stát školitelem nebo instruktorem v oblasti digitálního marketingu a PPC.
 • Mezinárodní pracovní zkušenosti: Práce v zahraničí nebo pro mezinárodní klienty může výrazně rozšířit vaše zkušenosti a perspektivu.

Kariérní růst v oblasti PPC reklamy je náročný a závisí na vašich osobních preferencích a cílech. Pro dosažení kariérního úspěchu je důležité mít jasný cíl a neustále se rozvíjet. Je také dobré mít schopnost zanalyzovat svou osobnost a snažit se zaměřit na své silné stránky. Pokud jste například dobří ve společenských vztazích, můžete pracovat na posílení týmového ducha. Pokud jste spíše technický nebo analytický typ, můžete se zaměřit na analytickou část PPC. Pokud jste dobří v řízení projektů „shora“, můžete si zvolit strategický směr. 

Závěrem lze říci, že cesta od začátečníka k seniorovi v oblasti PPC reklamy je cestou plnou výzev. Každá etapa této kariéry přinese nové příležitosti k rozvoji a zdokonalování dovedností. Od pochopení základních principů PPC až po vytváření komplexních strategií. Každý krok na této cestě je klíčem k dosažení úspěchu – neustále učení se, adaptace na nové trendy a schopnost zdokonalovat se v komunikaci. Spolupráce s kolegy a klienty je pro růst v této dynamické oblasti digitálního marketingu nezbytná.

25.06.2024

Komentáře