Menu

SERM

Nebo také Search Engine Reputation Management. Ten se snaží zlepšovat a kontrolovat reputaci vašeho webu ve výsledcích vyhledávání. V případě jakékoliv negativní zprávy, využivá takových nástrojů, aby na tyto negativní zprávy co nejdříve reagoval a co nejvíce je eliminoval. Pro kontrolu a monitorování vašeho brandu můžete využít například nástroje Google alert, či Mention.