Menu

Long Tail

„Long tail“ označuje vyhledávací dotazy uživatelů, které jsou oproti standardu mnohem delší a zároveň mnohem specifičtější. Pro jejich délku a specifičnost je poměrně logické, že objem vyhledávání bude několikanásobně nižší, než je tomu u obecnějších a kratších dotazů. Výhodou „long tail“ dotazů je jejich vysoký konverzní poměr, neboť uživatelé, kteří long taily vyhledávají, jsou o nákupu daného produktu či dané služby již většinou rozhodnuti a vědí tedy přesně, co hledají. „Long tail“ fráze jsou uplatnitelné jak v PPC, tak i v SEO. Náklady optimalizace long tailových frází bývají většinou několikanásobně nižší než na obecnější fráze. Příkladem longtailu může být například fráze „chladnička samsung rb31ferncsa skladem“.