Menu

Negative SEO

Negativní SEO není zrovna technikou, kterou by se online marketingové agentury měly chlubit. Klasické budování optimalizace nalezitelnosti spočívá ve vylepšování stránky klienta. Logicky bychom mohli říci, že se tedy jedná o pozitivní optimalizaci. Naopak negativní SEO spočívá primárně v poškozování stránek konkurence, v nabourávání jejich odkazového profilu a v jejich následné penalizaci a horšími výsledky v SERPu. Mezi techniky negativního SEO patří nákup mnoha zbytečných SPAM linků vedoucí na stránku konkurence, umělé duplikování obsahu či falešná návštěvnost webu, za kterou může taktéž přijít penalizace.
Dodnes se vedou živé debaty, zda negativní SEO skutečně existuje.