Menu

Mikroformáty

Mikroformáty bychom mohli označit za další elementy webové stránky, které pomáhají zvyšovat její nalezitelnost v internetových vyhledávačích. Jedná se obsahové značky stránek, díky kterým dokážou vyhledavače lépe vyhodnotit, jaký obsah se vlastně na dané stránce nachází. Mikroformáty se do struktur webové stránky implementují podobně jako názvy tříd CSS, díky čemuž vzniká poměrně originální a lehce detekovatelný sémantický kód.