Menu

Vyhledávací dotaz

Vyhledávací dotaz je klíčové slovo, nebo sousloví, které zadávají uživatelé do vyhledávače za účelem vyhledání relevantní odpovědi na zmíněný dotaz. Vyhledávací dotazy mohou být různého charakteru, od obecné po velmi konkrétní (tzv. long tail). Vyhledávací dotazy jsou pro strategii v online marketingu stěžejní. Díky analýze vyhledávacích dotazů (nebo také „analýze klíčových slov„) dokážeme zjistit, co potenciální zákazník vyhledává, resp. o co má zájem a na základě jeho dotazů optimalizovat své webové stránky a reklamní kampaně tak, abychom zákazníkovi nabídli relevantní výsledky.