Menu

Reklama

Často se stává, že se reklama zaměňuje s marketingem a naopak. Reklama jako taková, je ale pouze součástí marketingového mixu a tedy patří do oboru marketingu, ale není to jeho synonymum.

Definic je mnoho. Běžně reklama označuje hlavně placenou propagaci zboží či služeb, definice dle zákona ovšem zní takto:

„ …oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak..“

Zákon 40/1995 Sb. (Zákon o regulaci reklamy)

Cíle reklamy:

Cílem reklamy je v kostce upozornění na produkt či službu, pomocí informace či emoce nebo obojího. Dále pak cíle reklamy vycházejí s rozhodnutí o tom, koho má reklama oslovit (tzn. Cílová skupina) a dále pak nastavením marketingového mixu, díky kterému se rozhodne čeho má požadovaná reklama dosáhnout. – např. informovat o novém produktu na trhu, vytvoření selektivní poptávky po značce („nejvyšší kvalita za rozumnou cenu“), tzv. upomínací reklama, která upozorňuje na ustálené výrobky na trhu (klasický příklad – coca-cola)

Konečnými cíli reklamy jsou pak: 

  • Zvýšení zisku, tržního podílu, či celkového obratu
  • Zlepšení image brandu, nebo produktu či služby, který společnost poskytuje.
  • Zvýšit povědomí o značce
  • Zlepšení pověsti firmy

Reklama se pak dělí na to, kde, tedy v jakém médiu je umístěna. Každé medium (resp. tzv. komunikační kanál) má své specifické pro a proti. 

Mezi komunikační kanály patří:

  • Tištěná media
  • Rozhlas
  • Televize
  • Internet (online reklama)
  • Venkovní reklama

 

“Tell the truth, but make the truth fascinating. You know you can’t bore people into buying you product, you can only interest them into buying it”

– David Ogilvy