Menu

Koeficient sezónnosti – Jak se bude váš obrat vyvíjet v jednotlivých měsících?

Autor Lenka Brejšková Lenka Brejšková

Plánování marketingových aktivit pro nadcházející rok vyžaduje data, data a zase data. Velké množství podkladů, které je náročné připravit a následně propojit. Ukážeme vám velmi jednoduchý způsob, jakým si vytvoříte přehled pro vývoj sezóny přímo podle vašeho obratu.

Poslední kvartál v roce bývá pro většinu pracujících v marketingu nejnáročnějším obdobím v roce – probíhá vánoční sezóna a plánování marketingových strategií pro nadcházející rok. Plánování investic a obratu pro jednotlivé měsíce, které bychom měli splnit, není jednoduché. Prodeje jsou většinou výrazně ovlivněny sezónností, a proto si ukážeme jednoduchý koeficient, který nám pomůže s plánováním jednotlivých měsíců v roce.

Máte nastavená KPI?

Na začátku bychom určitě měli znát strategii firmy pro další rok:

  • zda se budeme snažit navýšit meziroční obrat,
  • expandovat na další trhy,
  • podporovat brand značky,
  • případně navyšovat zisk firmy.

Od těchto cílů se následně mohou odvíjet veškerá KPI pro marketingové aktivity. Stanovení KPI, zejména výše plánovaného obratu, je důležitou součástí pro využití koeficientu sezónnosti. Abychom mohli koeficient spočítat, je potřeba znát obrat firmy v uplynulých letech v jednotlivých měsících.

Postup: Jak vypočítat koeficient sezónnosti

Výpočet koeficientu je velmi jednoduchý. Do tabulky si vložíme obrat firmy v jednotlivých měsících. Spočítáme průměrný obrat na jeden měsíc (celkový obrat / 12) a následně vydělíme obrat v daném měsíci průměrnou hodnotou (př. leden = 350 000 / 375 000). Takto pokračujeme pro všechny měsíce. Abychom získali finální koeficient pro jednotlivé měsíce, jednoduše jej zprůměrujeme.

Pokud budeme brát v úvahu data za více let, je potřeba mít jistotu, že se v daných měsích nestalo něco, co by mohlo data výrazným způsobem zkreslit (TV kampaň, pozastavení investic do marketingu, koronavirus apod.). Ideální je porovnat vývoj v rámci několika let. Když se podíváme na data z tabulky, vidíme, že vývoj tržeb je v obou letech velmi podobný. Nestalo se nic, co by výsledky mohlo zkreslovat.

A jak s koeficientem dále pracovat?

Stanovíme si celkový obrat na další rok a spočítáme průměrnou hodnotu obratu pro jeden měsíc (6 000 000 / 12). Následně tuto průměrnou hodnotu vynásobíme koeficientem pro daný měsíc a získáme obrat, který bychom v tomto období měli vygenerovat. Stejně můžeme postupovat v případě určení marketingových investic pro daný měsíc. Stanovíme si výši investic a postup je totožný.

16.09.2020

Komentáře