Menu

Copywriter

Copywriter je člověk zodpovědný za produkci textů nejrůznějšího typu. Od PR článků, přes příspěvky na blog, meta popisky, otextování webu, kategorií na e-shopu, až po názvy produktů a slogany. Někdy se špatně označuje jako copyrighter, copywrighter nebo copywritter, správně je však jen copywriter. Jedná se o specifický typ autora, který v sobě spojuje analytika, rešeršistu, kreativce, editora, korektora a především psychologa.

Proč právě psychologa? Protože důležitou součástí každého marketingového textu je jeho správné zacílení a přesvědčující funkce. Marketingový copywriter si analyzuje skupinu svých potenciálních čtenářů a dokáže s nimi empatizovat. Umí se vcítit do jejich životní situace, představit si, jaké problémy řeší a co je dovede potěšit. Musí potlačit svou osobnostní a názorovou „bublinu“, aby dal prostor pochopení odlišným pohledům na věc a způsobům komunikace.

Copywriter pracuje s velkým objemem počátečních textů a informací, které přijímá. Jeho prací je proto tyto informace také umět správně filtrovat a zasazovat do kontextu. Má široký všeobecný přehled napříč obory a díky tomu se v této záplavě neztrácí, ale vytváří texty v souvislostech. Copywriting znamená zejména srozumitelné předání informací cílovému čtenáři.

V neposlední řadě je copywriter jazykomilec. Rozumí tomu, proč tady má být a tamhle mně, ví, že 100 % není 100%, umí trefně využít archaismus a vymyslet neologismus a chápe stavbu věty i kompozici textu, takže je umí také účelně rozbourat.

(Tvůrčí) pracovní proces

Co dělá copywriter? Jakmile se copywriter nebo copywriterka seznámí se zadáním, které má vypracovat, začne probíhat tvůrčí proces, z něhož samotná tvorba textu zabere vlastně nejméně času. Práce copywritera obnáší:

  • Seznámení se s tématem.
  • Rešerši informací a zdrojů.
  • Filtraci nerelevantních, nedůvěryhodných informací.
  • Psaní: každý copywriter má vlastní postupy, podle kterých vytváří vlastní texty – někdo si sepíše osnovu, někdo pár hlavních bodů, jinému vyhovuje psát text rovnou.
  • Editace: neboli druhé, třetí a někdy i další čtení. Copywriter formátuje text, aby byl vizuálně příjemný, upravuje kompozici a kontroluje stylistické nedostatky a odchylky.
  • Korektura: poslední fází je důsledná jazyková korektura. Tu provádí copywriter sám anebo člověk specializující se pouze a přímo na jazykové korektury.

Jaké typy obsahu tvoří copywriteři v eVisions?

U nás v agentuře se nezaměřujeme úzce na určitý druh textů. Každý copywriter má přednosti v odlišném typu psaní a stylu a tuto přirozenost se snažíme podporovat – podle toho copywritery vybíráme a obsahy tvoříme. Pokrýváme proto většinu digitálních typů textu. Ať už se jedná o texty na zbrusu novém webu nebo pouze „přetextování“ stávajícího webu, otextování popisků v kategoriích na e-shopu, uzpůsobení popisků ve vyhledávání nebo čtivé příspěvky na blog a PR články.

Jak poznám, který obsah je pro mě nejlepší?

To správné copy pomůže vaší firmě dosáhnout toho, aby se u vás zákazníci zastavili, aby si mohli říct, že jste jim poskytli něco s opravdovou informační hodnotou, a především, aby se k vám vraceli. Nemusíte se trápit hádáním naslepo a zkoušet na svých zákaznících rozdílné typy textů a sloganů. Tvorbou textů se zabýváme roky, máme proto bohaté zkušenosti a víme, co, jak a kde funguje.

Zanalyzujeme vaši dosavadní online komunikaci a najdeme pro vás ideální řešení, jak oživit váš web, vaši online propagaci, váš blog pomocí SEO copywritingu. Při změně komunikace či tvorbě nových textů se nespoléháme pouze na instinkty, ale vše dokážeme pomocí online nástrojů zanalyzovat a vyhodnotit.

Další služby

Jen copywriter se SEO zvládne napsat fungující reklamní texty. Proto copywriteři nesedí v koutku a netvoří svoje texty odtržení od reality projektu, ale úzce spolupracují s dalšími odděleními, především se SEO specialisty a e-mail specialisty nebo UXáky. Podívejte se, které další služby nabízíme.

Chceš psát s námi?

Zdá se ti copywriting jako práce snů? Ukaž nám, co píšeš, a přijď si s námi popovídat. Neustále rozšiřujeme tým o nové lidi, které psaní baví a chtějí se v něm posouvat. Sleduj volné pozice nebo nás rovnou kontaktuj.

Chcete, abychom psali pro vás?

Vyplňte nám nezávaznou poptávku a společně přijdeme na to, jak vaši komunikaci oživit.