Menu

Adform

Dánský nástroj Adform je jedním z neznámějších a nejpoužívanějších nástrojů pracujících na principu RTB (mezi další systémy patří také DoubleClick a Etarget).

Adform v zásadě využívají větší inzerenti, kteří investují sumy v řádu stovek tisíc až milionů korun měsíčně do precizně zacílené internetové reklamy. Adform a další nástroje slouží ke koupi reklamního prostoru prostřednictvím automatizované bleskové aukce. Do ní vstupují čtyři subjekty – vydavatel, dvě úrovně reklamního systému a samotný inzerent.

Reklamu koupenou přes Adform a RTB systémy obecně lze opravdu dobře zacílit. A to je její výhodou. Může se  zobrazovat uživatelům na základě jejich zájmů,předchozí činnosti na internetu, zhlédnutí či nezhlédnutí reklamy v minulosti, (ne)zareagování na reklamu či na základě jiných parametrů.

Například nabízí:

  • cílení na konkrétní stránky a pozice na nich
  • cílení dle GPS souřadnic s přesností na 100 metrů
  • možnost synchronizovat RTB reklamu s TV reklamou
  • možnost spouštění kampaní v závislosti na počasí
  • možnost přesně vyloučit obsah u kterého se nechcete zobrazovat

Další výhodou je množství formátů, které se dají přes tuto platformu pustit. Adform nabízí Branding i dynamickou reklamu. Ta dokáže dynamicky přizpůsobit kreativu reklamy dle získaných dat. Jeho dynamické reklamy dokáží měnit podobu na základě A/B testování, ale i geografické polohy, dat prvních stran nebo údajů z CRM systémů. Google Ads také nabízí dynamické reklamy, ovšem co přesně se ukáže uživateli ovlivní inzerent pouze v Adformu.

Adform také nabízí tvz. Rich media formát. Jedná se o reklamu, která kombinuje klasický banner s interaktivními prvky.

Stejně jako PPC systémy Google Ads, Sklik a Facebook Ads, i Adform dokáže transparentně měřit výkon jednotlivých reklam. Narozdíl od přímého nákupu tedy nabízí opravdu široké možnosti při vyhodnocování kampaní.

Adform je zrátka ideálním nástrojem ve chvíli, kdy potřebujete cílit precizně a hodláte nakupovat reklamu ve velkých objemech. V případě, že jste menší inzerent, ale také chcete efektivní a viditelnou internetovou reklamu, zkuste raději vhodnou kombinaci kampaní v PPC systémech.