Menu

Facebook Ads

Všeobecné pojmenování všech druhů reklamy na sociální síti Facebook. Oproti jiným druhům reklamy se vyznačuje možností velmi přesného zacílení podle věku, pohlaví, lokality a dalších aspektů. Navíc nabízí i cílení na návštěvníky Vašeho webu, odběratele Vašeho newsletteru, uživatele Vašich aplikací na Facebooku a dokonce i vytvoření podobných skupin uživatelů ke všem výše zmíněným okruhům lidí.