Menu

Co nabízí LinkedIn Ads?

Autor Eliška Polejová Eliška Polejová

Díky reklamám na LinkedInu se vaše značka dostane k tomu správnému publiku. Na LinkedInu je aktivních více než 690 milionů uživatelů, v ČR jich je 1,5 milionu. Až čtyři z pěti uživatelů ovlivňují byznysová rozhodnutí a všichni tvoří až 2× větší kupní sílu než běžná online publika.

Na LinkedInu existuje několik typů a forem reklamy. Průměrné ceny na LinkedInu se pohybují kolem 5,26 dolarů za proklik (CPC) a 6,59 dolarů za 1 000 zobrazení (CPM). Níže vás seznámíme se všemi typy a formáty reklamy i s cíli, kterých díky nim můžete dosáhnout.

Typy reklamy

Sponzorovaný obsah

Sponzorovaný obsah, známý také jako nativní reklama, se zobrazuje v LinkedIn feedu vašeho publika, bez ohledu na to, zda si obsah prohlíží v mobilu nebo na počítači. LinkedIn tyto reklamy označuje jako „propagované“, aby je odlišil od běžného obsahu. Při inzerci se sponzorovaným obsahem můžete využívat karuselové reklamy LinkedIn, reklamy s jedním obrázkem (single image ads), videoreklamy, reklamy pro pracovní pozice (Job ads) nebo propagaci události (Event ads).

Reklamy ve zprávách a konverzacích

Sponzorované zprávy (dříve známé jako Sponsored InMail) vám umožňují inzerovat přímo v doručené poště členů sítě LinkedIn. LinkedIn má limit na to, kolik členů měsíčně obdrží reklamu Sponzorované zprávy. Člen vaší cílové skupiny tedy například neobdrží vaši reklamu v krátkém časovém úseku více než dvakrát.

Zatímco 89 % zákazníků dává přednost tomu, aby podniky zůstaly v kontaktu se zákazníky prostřednictvím zasílání zpráv, pouze 48 % společností v současné době komunikuje se zákazníky tímto způsobem. Placené zprávy InMail jsou skvělým komunikačním kanálem, který má až 50% open rate, tedy míru otevření doručených zpráv. Průměrná cena za poslání zprávy (CPS) je 0,80 dolaru.

Textové reklamy

Celkem 58 % marketingových pracovníků tvrdí, že zvyšování generování leadů je jedním z jejich hlavních cílů v rámci digitálního marketingu. Pokud tedy chcete získat silné potenciální zákazníky pomocí profesionální demografické skupiny, dobrou volbou mohou být reklamy typu Lead Ads, které využívají předvyplněné formuláře. Tyto textové reklamy se zobrazují pouze na počítači nad hlavním feedem nebo na pravé straně.

Dynamické a personalizované reklamy

Dynamické reklamy běží na pravé liště LinkedIn a promlouvají k divákům napřímo prostřednictvím personalizace. Když se uživateli objeví dynamická reklama, promítnou se mu jeho osobní údaje, jako například fotka, jméno zaměstnavatele a pracovní pozice. Pokud členové sítě považují tyto reklamy za příliš osobní, mohou změnit své nastavení tak, aby tyto podrobnosti skryli. Existují dva typy dynamických reklam: reklamy pro pracovní pozice
(Job ads) a zvýrazněné reklamy (Follower reklamy a sponzorované reklamy).

Cíle reklamy na LinkedIn

LinkedIn používá objektivní reklamu, která inzerentům pomáhá budovat reklamní kampaně podle konkrétních obchodních cílů. Firmy mohou pracovat ve všech třech fázích prodejní cesty, od povědomí po konverzi. Existují tři hlavní cíle:

1. Zvýšení povědomí

Chcete-li, aby si lidé vaši značku lépe pamatovali, začněte reklamou na zvýšení povědomí. Tyto reklamy pomáhají divákům představit vaše produkty, služby a značku. Prostřednictvím těchto kampaní založených na zobrazení můžete získat také více sledujících, zvýšit počet zhlédnutí a vyvolat větší zapojení.

2. Zvažování

Pokud se chcete dostat k potenciálním zákazníkům, kteří jsou již trochu obeznámeni s vaší značkou, rozhodněte se pro reklamu na zvážení. Tyto typy reklam jsou optimalizovány tak, aby pomohly inzerentům splnit následující cíle:

 • návštěvy webových stránek,
 • zapojení (lajky, komentáře a sdílení, návštěvy jiných platforem a sociálních médií),
 • zhlédnutí videa – podělte se o svůj obchodní příběh, nejnovější produkt nebo den v pracovním životě prostřednictvím videa.

3. Konverze

Chcete-li generovat potenciální zákazníky nebo podpořit prodej, zvažte konverzní reklamu. Může pomoci splnit tyto tři cíle:

 • generování potenciálních zákazníků,
 • konverze na webových stránkách,
 • generování uchazečů o zaměstnání.

Formáty reklamy

Na LinkedInu existuje mnoho různých formátů reklamy. Každý přináší jiné možnosti a cíle. Podívejte se, jaký formát zvolit právě pro vás.

1. Karusel

Karuselové reklamy na LinkedIn používají posouvací řady karet. Využijte je ke sdělení příběhu vaší značky, k předvedení produktů nebo ke sdílení statistik. Klíčem je používat silné vizuální prvky, aby vaši čtenáři přejeli prstem a dozvěděli se více.

Cíle: Povědomí o značce, návštěvy webových stránek, zapojení, konverze na webu a generování potenciálních zákazníků.

 • Název reklamy: až 255 znaků
 • Úvodní text: až 150 znaků, aby se zabránilo zkrácení na některých zařízeních (celkový počet znaků 255)
 • Karty: 2–10 karet
 • Maximální velikost souboru: 10 MB
 • Maximální rozměr obrázku: 6 012 × 6 012 px
 • Formáty Rich Media: JPEG, PNG, GIF (pouze bez animace)
 • Ne více než dva řádky v textu nadpisu každé karty
 • Omezení počtu znaků: limit 45 znaků pro reklamy vedoucí k cílové adrese URL; limit 30 znaků pro reklamy s CTA Lead Gen Form

2. Reklamy ve zprávách a konverzacích

Konverzační reklamy nabízejí divákům možnost vybrat si svoji vlastní cestu. Jakmile zahájíte konverzaci, vaše publikum si může vybrat odpověď, která k nim promlouvá nejvíce. Tento typ reklamy vám umožňuje předvést produkty a služby a zároveň podpořit registrace událostí nebo webinářů.

Cíle: Povědomí o značce, návštěvy webových stránek, zapojení, konverze na webu a generování potenciálních zákazníků.

 • Název reklamy: až 255 znaků
 • Kreativa bannerů (volitelná a pouze pro stolní počítače): až 300 × 250 px ve formátu JPEG nebo PNG
 • Vlastní zápatí a podmínky: až 2 500 znaků
 • Úvodní zpráva: až 500 znaků
 • Obrázek (volitelně): 250 × 250 px ve formátu JPEG nebo PNG
 • Text výzvy k akci: až 25 znaků
 • Tlačítka CTA na zprávu: až pět tlačítek
 • Text zprávy: až 500 znaků

 3. Follower Ads

Reklamy pro sledující uživatele jsou typem dynamické reklamy přizpůsobené vašemu publiku. Tyto reklamy propagují vaši stránku na síti LinkedIn ostatním v naději, že kliknou na toto tlačítko.

Cíle: Povědomí o značce, návštěvy webových stránek a zapojení.

 • Popis reklamy: až 70 znaků
 • Nadpis reklamy: vyberte přednastavenou možnost nebo napište až 50 znaků
 • Název společnosti: až 25 znaků
 • Obrázek reklamy: nejlépe 100 × 100 px ve formátu JPEG nebo PNG

4. Spotlight

Spotlight ads osvětlí vaše produkty, služby, obsah a další. Když členové sítě kliknou na reklamu, budou okamžitě přesměrováni na vaši vstupní stránku nebo web. Stejně jako sledovací reklamy i spotlight ads patří mezi dynamické reklamy, které pomocí personalizace propojují publikum.

Cíle: Povědomí o značce, návštěvy webových stránek, zapojení, generování potenciálních zákazníků a uchazečů o zaměstnání.

 • Popis reklamy: až 70 znaků
 • Nadpis reklamy: až 50 znaků
 • Název společnosti: až 25 znaků
 • Obrázek: preferovaná velikost je 100 × 100 px ve formátu JPEG nebo PNG
 • CTA: až 18 znaků
 • Vlastní pozadí (volitelné): přesně 300 × 250 px a 2 MB nebo méně

5. Pracovní inzeráty

Pracovní nabídky na LinkedIn, nazývané také jako Work With Us, se mohou pochlubit až 50× vyšší mírou prokliku než průměrná náborová reklama. Je tomu tak proto, že tyto reklamy na síti LinkedIn využívají sítě zaměstnanců a blokují tak možnost ostatních konkurentů zobrazovat jejich reklamy na profilech vašich zaměstnanců.

Cíle: Uchazeči o zaměstnání a návštěvy webových stránek.

 • Název společnosti: až 25 znaků
 • Logo společnosti: doporučuje se 100 × 100 px
 • Nadpis reklamy: až 70 znaků nebo možnost zvolit přednastavený nadpis
 • CTA: až 44 znaků vlastního textu; dostupné přednastavené možnosti

6. Formuláře, leady

Formuláře generování potenciálních zákazníků (Lead Gen Forms) jsou k dispozici pro textové reklamy a sponzorovaný obsah, což vám pomůže objevit kvalifikovanější potenciální zákazníky.

Pokud například pořádáte webinář, můžete k výzvě k akci připojit formulář pro generování potenciálních zákazníků, který automaticky vyplní údaje z profilů lidí vašeho cílového publika. Poté si můžete data o svých potenciálních zákaznících stáhnout ze správce reklam LinkedIn nebo integrovat LinkedIn, abyste mohli pracovat se svým vlastním CRM.

Cíle: Generování nových leadů.

 • Název formuláře: až 256 znaků
 • Nadpis: až 60 znaků
 • Podrobnosti: až 70 znaků, aby se zabránilo zkrácení (celkem až 160 znaků)
 • Text zásad ochrany osobních údajů (volitelný): až 2 000 znaků

7. Placené zprávy (direct messages)

Tento typ reklamy vám umožňuje odeslat přímou zprávu do doručené pošty publika včetně výzvy k akci. Díky tomu, že zprávu otevírá více než 1 ze 2 potenciálních zákazníků, je tento formát pro inzerenty velmi atraktivní.

Cíle: Návštěvy webových stránek, konverze na webových stránkách, generování potenciálních zákazníků.

 • Předmět zprávy: až 60 znaků
 • Kopie tlačítka CTA: až 20 znaků
 • Text zprávy: až 1 500 znaků
 • Vlastní podmínky: až 2 500 znaků
 • Bannerová reklama: 300 × 250 px ve formátu JPEG, PNG nebo GIF (bez animace)

8. Reklama s jedním obrázkem

Grafické reklamy obsahující jeden obrázek se zobrazují na domovské stránce LinkedIn. Vypadají jako běžné příspěvky, avšak aby se odlišily od organického obsahu, jsou specificky označeny jako „propagované“.

Cíle: Povědomí o značce, návštěvy webových stránek, zapojení, konverze na webových stránkách, generování potenciálních zákazníků a uchazečů o zaměstnání

 • Název reklamy (volitelný): až 225 znaků
 • Úvodní text: až 150 znaků
 • Cílová adresa URL: až 2 000 znaků pro cílový odkaz
 • Obrázek reklamy: ve formátu JPEG, GIF nebo PNG o velikosti 5 MB nebo menší; maximální velikost obrázku: 7 680 × 7 680 px
 • Nadpis: až 70 znaků, aby nedošlo ke zkrácení (ale lze použít až 200 znaků)
 • Popis: až 100 znaků, aby nedošlo ke zkrácení (ale lze použít až 300 znaků)

9. Reklamy pro jednotlivé pracovní pozice (Single job ads)

Reklamy na jednotlivé pracovní pozice propagují příležitosti přímo v informačním kanálu člena LinkedIn. Pokud se snažíte najít toho dokonalého kandidáta nebo jste v permanentním režimu náboru, jsou tyto reklamy tou správnou cestou. Interní data LinkedIn ukazují, že tyto reklamy poskytují 25% zvýšení průměrné míry kliknutí a odeslání aplikačního formuláře.

Cíle: Žádosti o zaměstnání.

 • Název reklamy: až 255 znaků
 • Úvodní text: až 150 znaků, aby nedošlo ke zkrácení textu (max. 600 znaků na ploše); zde musí být uveden jakýkoli požadovaný jazyk

10. Textové reklamy

Textové reklamy se snadno nastavují a fungují v rámci vlastního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že 80 % potenciálních zákazníků B2B na sociálních médiích používá LinkedIn, mohou být textové reklamy obzvláště atraktivní právě pro B2B sektor.

Cíle: Povědomí o značce, návštěvy webových stránek a konverze na webových stránkách.

 • Obrázek: 100 × 100 px ve formátu JPEG nebo PNG a 2 MB nebo méně
 • Nadpis: až 25 znaků
 • Popis: až 75 znaků

11. Videoreklamy

Díky kreativním videoreklamám na LinkedIn můžete podpořit leadership, zdůraznit zkušenosti zákazníků, odhalit nové produkty, poskytnout zasvěcený pohled na firemní kulturu a mnoho dalšího. Toto je příležitost ukázat (nikoli jen vyprávět) příběh vaší značky.

Cíle: Zhlédnutí videa.

 • Název reklamy (volitelný): až 225 znaků
 • Úvodní text (volitelný): až 600 znaků
 • Délka videa: 3 sekundy až 30 minut (vysoce výkonné videoreklamy na LinkedIn bývají dlouhé 15 sekund nebo méně)
 • Velikost souboru: 75 kB až 200 MB
 • Rychlost snímků: méně než 30 snímků za sekundu
 • Šířka: 640 – až 1 920 px
 • Výška: 360 – 1 920 px
 • Poměr stran: 1,778–0,5652

14.07.2021

Komentáře