Menu

CPC

CPC (Cost-Per-Click) neboli cena za proklik označuje v oblasti PPC reklamy částku, kterou inzerent zaplatil za jedno kliknutí na jeho reklamu. Tato částka není dopředu pevně stanovena, inzerent může určit pouze tzv. bid, tedy nabídku, kolik maximálně je ochoten za proklik zaplatit. Výsledná cena prokliku pak vyjde z aukce mezi inzerenty cílícími na stejné klíčové slovo, kde hrají hlavní roli právě bidy a tzv. skóre kvality reklamy. To je určeno relevancí reklamy k vyhledávacímu dotazu, výkonností reklamy v minulosti a mnoha dalšími faktory.