Menu

Nadpis nejvyšší úrovně H1

Nadpisy úrovně H1 a H2 představují důležitý prvek jak ve struktuře stránek, tak i k orientaci návštěvníka stránek na webu. Proto jsou tyto nadpisy důležité i pro SEO. Nadpis první úrovně, tedy nadpis, který se v HTML kódu oznažuje jako
h1, je hlavní nadpis stránky, na konkrétní stránce by měl být právě jeden a teprve pod ním mohou být zařazeny nadpisy další úrovně. Nadpis druhé úrovně, tedy nadpis, který se v HTML kódu označuje jako
h2, se již může vyskytovat na jedné stránce vícekrát. Pod nadpis H2 lze zařadit nadpis třetí úrovně H3 apod. Nadpisy H1 by měl vždy jasně popisovat, o čem je text na stránce (podobně jako titulek). Nadpisy H2, H3 atd. sloučí nejčastěji k rozdělení obsahu do logických celků a pomáhájí jak uživatelům, tak robotům, se ve stránce orientovat.