Menu

Nadpis nejvyšší úrovně H1

Nadpisy úrovně H1 a H2 představují důležitý prvek jak ve struktuře stránek, tak i k orientaci návštěvníka stránek na webu. Proto jsou tyto nadpisy důležité i pro SEO.

Nadpis první úrovně, tedy nadpis H1, jak se označuje v HTML kódu, je hlavní nadpis stránky. Na konkrétní stránce by měl být právě jeden a teprve pod ním mohou být zařazeny nadpisy další úrovně. Nadpis druhé úrovně, tedy nadpis H2, se již může vyskytovat na jedné stránce vícekrát. Pod nadpisy H2 lze zařadit nadpisy třetí úrovně H3 apod.

Nadpis H1 by měl vždy jasně popisovat, o čem je text na stránce (podobně jako titulek). Nadpisy online článků a jejich správné formátování je jedním ze způsobů, jak článek lépe propagovat pomocí SEO. Nadpisy H2, H3 atd. slouží nejčastěji k rozdělení obsahu do logických celků a pomáhájí se ve stránce orientovat jak uživatelům tak robotům.