Menu

Imprese

Imprese pochází z anglického slova impress, tedy učinit dojem, zapůsobit na koho. Jedná se o metriku, která se často využívá v rámci PPC marketingu a označuje zobrazení reklamního inzerátu.

Impresi řešíme především při vyhodnocování display reklamy, která nám pomáhá ve zvyšování povědomí o značce. Imprese udává počet zobrazení reklamních bannerů či inzerátů. Je třeba říci, že počet zobrazení neznamená, že si člověk, který si prohlíží web banneru všiml, jen že na prohlížené stránce, se banner zobrazil.

Samotná úspěšnost banneru se vypočítá na základě počtů impresí a počtu rozkliknutí samotného banneru. Tedy úspěšnost imprese můžeme vyhodnotit například pomocí metriky CTR.

Cena za impresi

Cena za impresi je uvedena v CPM (cena za tisíc zobrazení) nebo v CPI (cena za zobrazení). Odvíjí se od velikosti banneru, jeho umístění na webové stránce, na jaké webové stránce se zobrazí, případně na základě demografických a hospodářských parametrů. Je důležité si uvědomit, že na rozdíl od inzerátů ve vyhledávačích není hlavní metrikou imprese proklik, ale jen zobrazení na webové stránce.

Příklad:

Pokud se na Facebooku zobrazí sta lidem stejná reklama, počet impresí bude jednoduše sto. Nezáleží na tom, kolik z těchto sto lidí si reklamy všimlo, nebo kolik z nich díky banneru přešlo na stránku, na kterou reklama odkazuje.

V současné době se přechází na jiný standard zobrazování bannerů. Již zmíněný systém, kdy imprese je čistě zobrazení banneru na stránce se bude měnit na systém, kdy se imprese bude započítávat jen pokud uživatel uvidí banner např. na 50 % po dobu nejméně jedné vteřiny.

V lékařské terminologii pojem imprese znamená vpáčení zlomených částí zejména plochých lebečních kostí. Srov. elevace, elevatorium