Menu

Spolupráce eVisions a Nefertitis: Za 9 měsíců zvýšení tržeb na téměř 150 % díky PPC (CASE STUDY)

Autor Lenka Brejšková Lenka Brejšková

V létě roku 2019 nás kontaktoval majitel e-shopu Nefertitis s žádostí o provedení PPC auditu. V drtivé většině případů audity zpracováváme klientům, kteří nejsou spokojeni s výsledky e-shopu nebo se správou inzertních účtů.

Tento případ byl odlišný. E-shop prodává, spolupráce je v pořádku, ale již delší dobu se snaží o růst a ten se nedaří. Otázka klienta tedy zněla: Můžeme ještě růst? V následující case study vám ukážeme, jakých fantastických výsledků jsme dosáhli a jak jsme toho docílili.

Klientovi jsme navrhli, že provedeme AUDIT PPC KAMPANÍ a PPC ANALÝZU KONKURENCE.

Hlavní cíl analýzy byl jasný, a sice:

 • Zjistit, zda existuje potenciál pro navýšení tržeb.
 • Definovat příležitosti pro růst.
 • Zkontrolovat nastavení PPC kampaní v systémech Sklik a Google Ads.

Pomocí nástrojů Ahrefs, SEMrush a Collabim jsme definovali klíčové konkurenty, vytvořili přehled, které kanály konkurenti využívají, na která klíčová slova cílí, a odhadli jsme rozpočet, který měsíčně investují do placené reklamy. Ve spojení s auditem inzertních systémů jsme došli k následujícím závěrům a doporučením.

 • Konkurence nemá velmi propracované a kvalitní kampaně, ale inzeruje na velké množství klíčových slov, na které e-shop Nefertitis neinzeruje. To znamená, že existuje potenciál pro navýšení návštěvnosti webu z placené reklamy, a tedy i potenciál pro růst tržeb.
 • Konkurence cílí na širší skupinu klíčových slov, zejména v případě náramků.
 • Analýza vlastních PPC kampaní odhalila nedostatečnou strukturu klíčových slov a špatnou práci se shodami, následně neadekvátní práci s vyhledávacími dotazy a zbytečné tlumení kampaní z pohledu nastavení rozpočtů.

START SPOLUPRÁCE

Po dokončení analýz a dalších konzultacích jsme se s klientem domluvili na dlouhodobé spolupráci v rámci správy PPC kampaní. V zásadě neexistovaly překážky, které by bránily růstu. Dobře navržený e-shop, spokojení zákazníci, správně nastavené měření a dobře nastavené účty s historií. Připravili jsme množství nových kampaní, které měly pokrýt důležitá klíčová slova, a navýšit tak návštěvnost a tržby u klíčových kategorií.

PRVNÍ PŘEKÁŽKA

Po pár týdnech spolupráce jsme narazili na první překážku. Spuštění nových kampaní vyžadovalo navýšení rozpočtu, avšak klient měl každý měsíc vytvořený plán investic, který nezahrnoval test nových kampaní a nebral v úvahu vývoj tržeb.

NAVÝŠENÍ ROZPOČTU

Klientovi jsme proto navrhli následující: NEOMEZENÝ ROZPOČET, POKUD BUDOU KAMPANĚ SPLŇOVAT STANOVENÉ KPI (PNO).

Pokud chceme navýšit obrat e-shopu a rozhodneme se, že by tento nárůst měly generovat PPC kampaně, je potřeba počítat s navýšením rozpočtu. Samozřejmě že pouhé navýšení rozpočtu nezaručuje úspěch. Velmi pečlivě jsme sledovali důležité metriky, abychom investice alokovali co nejefektivněji. Na grafu níže je vidět vývoj konverzního poměru e-shopu.

POVEDLO SE?

Využitím dat z analýzy konkurence a auditu se nám za celkové období od 1. 1. 2020 do 31. 9. 2020 podařilo navýšit tržby na 149,57 % oproti stejnému období v roce 2019. Nebýt komplikací spojených s pandemií covidu-19, výsledky by byly určitě ještě lepší. Na grafech níže je vidět vývoj tržeb v obou letech.

Které změny jsme na e-shopu Nefertitis provedli?

 • Vytvořili jsme nové kampaně a pokryli doposud opomíjené kategorie.
 • Optimalizovali jsme aktivní kampaně (vyloučili jsme například kampaně cílící na nerelevantní klíčová slova a pozastavili ty, které byly z hlediska slov neefektivní).
 • Navýšili jsme rozpočty.
 • Využili jsme obsahovou síť.
 • Začali jsme inzerovat na glami.cz.

JAK JSME TOHO DOSÁHLI?

S klientem jsme se domluvili na správě 3 inzertních účtů, a sice na Skliku, Google Ads a Glami.

1. Sklik

Historicky v tomto systému fungovaly zejména remarketingové kampaně. Rozhodli jsme se proto držet se osvědčených postupů a kampaně jsme nechali aktivní. Rozpracovali jsme je však detailněji, začlenili do nich chybějící kategorie a připravili novou grafiku pro statický remarketing.

Výkon kampaní se začal zlepšovat každým měsícem. Postupně jsme kampaně zoptimalizovali do bodu, kdy se konverzní poměr začal pohybovat kolem 5 % a PNO mezi 15–18 %.

2. Google Ads

V systému Google Ads jsme se zaměřili zejména na inzerci do té doby opomíjených kategorií. Vytvořili jsme nové kampaně ve vyhledávací síti, Google Nákupech a otestovali jsme kampaně v obsahové síti, které v účtu úplně chyběly (mimo remarketing).

KEY TAKEAWAYS

23.11.2020

Komentáře